Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

BÀI GIẢNG TOÁN 5 CHƯƠNG 2
BÀI 2: SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI
ĐỂ GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN
TRĂM


Toán:

I/ Kiểm tra bài cũ:
Dùng máy tính bỏ túi thực hiện các phép tính sau và nêu kết
quả:
a) 375,86 + 29,05 =
Kết quả là:
404,91
b) 80,475 – 26,827 =
Kết quả là:
53,648
c) 48,16 x 3,4 =
Kết quả là: 163,744
d) 702 : 7,2 =
Kết quả là:

97,5


Toán: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Ví dụ 1: Tính tỉ số phần trăm của 7 và 40
- Lần lượt ấn các phím: 7 : 4 0 =
- Trên màn hình xuất hiện kết quả 0.175
- Máy đã tính: 7 : 4 0 = 0,175
- Nhân 0,175 với 100 và viết kí hiệu % vào bên phải số
tìm được ta sẽ được 17,5%
Vậy 7 : 40 = 0,175 = 17,5%
Ở đây ta có thể bỏ qua bước x 100 mà ấn các phím
7 : 4 0 % khi đó trên màn hình xuất hiện số 17.5 thì đây là
kết quả 17,5%


Toán: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Ví dụ 2: Tính 34% của 56
- Lần lượt ấn các phím:
5 6 x 3 4 : 100
- Trên màn hình xuất hiện kết quả 19.04
- Ta có thể thay 34 : 100 bằng 34%. Ấn các phím 56 x
34% =
kết quả vẫn là 19,04
Vậy 34% của 56 là 19,04.
Ví dụ 3: Tìm một số biết 65% của nó bằng 78
- Lần lượt ấn các phím:
7 8 : 6 5 x 100
- Trên màn hình xuất hiện kết quả 120
Thay thế 65 x 100 bằng 65%, ấn 78 : 65% = 120
Vậy số cần tìm là 120


Toán: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Bài tập 1: Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần
trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một số
trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả


vào đó.
Trường

Số H.sinh

Số HS nữ

Tỉ số% hs nữ
và T. số

An Hà

612

311

50,81

An Hải

578

294

50,86

An Dương

714

356

49,85

An Sơn

807

400

49,56


Toán: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Bài tập 2: Trung bình xay
xát 1 tạ thóc thì thu
được 69 kg gạo. Tức là
tỉ số phần trăm của gạo
và thóc là 69%. Bằng
máy tính bỏ túi, hãy tính
số gạo thu được khi xay
xát thóc và viết vào ô
trống (theo mẫu)

Thóc (kg)

Gạo (kg)

100

69

150

103,5

125

86,25

110

75,9

88

60,72


Toán: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Bài tập 3: Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao
nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:
a. 30 000 đồng
b. 60 000 đồng
c. 90 000 đồng
(Dùng máy tính bỏ túi để tính)
Đáp án: a. 5000 000 đồng
b. 10 000 000 đồng
c. 15 000 000 đồng


Toán: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Kết luận: Nhờ máy tính bỏ túi mà ta tính
được rất nhanh, nhưng ở các bài sau nói
chung chúng ta sẽ không sử dụng máy
tính bỏ túi, vì chúng ta còn muốn rèn
luyện kĩ năng tính toán thông thường
không cần dùng máy tính.


Toán: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Tiết học đến đây là hết, các em chuẩn bị
học sang tiết Địa lí.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×