Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

BÀI GIẢNG TOÁN 5 CHƯƠNG 2
BÀI 2: CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO
MỘT SỐ THẬP PHÂN


Kiểm tra bài cũ.
1.Tính nhẩm:

2,32 x 10
5,2 x 100
7,14 x 1000


Bài toán: Tính rồi so sánh kết quả

=
10 : (7 x 10)
10
và (4,2 x 10)
b) 4,2 : 7 =
100 : (9 x 100)

và (37,8 x 100)
100
c) 37,8 : 9 =
5 : (4 x 5)
5
a) 25 : 4 và (25 x 5)


Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có
mm

diện tích 57m2, chiều dài 9,5 m. Hỏi chiều
rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét?


Ví dụ 1.

Ví dụ 2:

57 0 9, 5
0 0 6 (m)
Vậy: 57 : 9,5 = 6 (m)

99 : 8,25 = ?

99 0 0 8, 2 5
16 5 1 2
00 0

Muốn chia một số tự nhiên cho một số
thập phân ta làm như sau:
1. Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của
số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu
chữ số 0
2. Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện như chia các số
tự nhiên


Đặt tính rồi tính:
̗
630 2,1
00 30
0

63 : 2,1

̗
6300 2,1
000 300

̗
63 2,1
00 3


Chân thành cảm ơn sự
theo dõi của các thầy, cô
giáoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×