Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 13: Hécta

BÀI GIẢNG TOÁN 5
CHƯƠNG 1 BÀI 13:
HÉC-TA


Kiểm tra bài cũ:
Điền dấu <; = ; > thích hợp vào ô trống:
2dm 7cm
2

2

5dm2 79cm2

=

<

207cm2

6dm2Thứ sáu ngày 28 tháng 9 năm 2012
Toán

Héc - ta
Héc – ta viết tắt là: ha
1ha = 1hm

2

1ha = ………
10 000 m2

Mét
vuông

Lớn hơn mét vuông

km2

8 ha
( Tám héc-ta )

90 000 2
9 ha = ……….m

hm2

dam2

m2

Bé hơn mét vuông

dm2

cm2

mm21703 ha
( Một nghìn bảy trăm linh ba héc-ta )

12
120 000 m2 = …ha


Bài 1 :Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 7 ha = ……….
70 000 m

1

2

20 ha = 200
……….
000 m2
1 km = ……….
100 ha
2

15km = ……….
15 00 ha
2

4 ha
b) 40 000 m2 = …….
70 ha
700 000m2 = …….

1

2
ha
=
5
..…..
000
m
2
1
2
ha
=
2
..…..
500
m
4

2
1 ha
km
=
…….
100

2
2
40
km
=
…….
ha
5

26 km2
2 600ha = ..…..
19 000ha = ..…..
190 km2


Bài 2: Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200 ha. Hãy
viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có
đơn vị là ki-lô-mét vuông ?
Bài giải

Diện tích rừng Cúc Phương
2
222
22 200ha = ………..km
Đáp số: 222 km2


Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) 54 km2 < 540 ha
b) 71ha > 80 000 m2
c) 5m2 8dm2 = 4 7 m2
10

S
Đ
S


Bài 4: Diện tích một trường đại học là 12ha. Tòa
nhà chính của trường được xây
dựng trên mảnh đất bằng

1

diện tích của
40

trường. Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây tòa
nhà đó là bao nhiêu mét vuông ?
Tóm tắt:

12
S trường : ……..ha
1
S mảnh đất : ……..S trường
40

? m2


Bài giải
120 000
2
Đổi 12 ha = ……………m
Diện tích mảnh đất để xây toà nhà là :
1
120 000 x
= ……
3 000(m2)
40
Đáp số : 3 000 m2


Trò chơi Rung chuông vàng
Luật chơi như sau:
- Bốn dãy tham gia chơi trò chơi. Mỗi dãy một đội.

- Khi có đề bài, sau 20 giây, các em chỉ việc chọn đáp
án đúng viết Đ hoặc sai viết S vào bảng con. Sau khi hết
giờ tất cả đều giơ bảng lên.
- Bạn nào chọn sai thì không được tham gia chơi vòng
tiếp theo.
- Sau 4 vòng chơi, đội nào còn nhiều bạn thì đội đó
thắng cuộc.


16
11
15
17
18
13
2501649378
BẮT 10
ĐẦU
14
19
12
20
HẾT
GIỜ
Vòng 1

54 km

2

5400 ha

<
S

540 ha


16
10
11
15
17
13
18
2501649378
BẮT ĐẦU
14
19
12
20
HẾT
GIỜ
Vòng 2

71ha > 80 000m

Đ

8 ha

2


16
10
11
15
17
18
13
2501649378
BẮT ĐẦU
14
19
12
20
HẾT
GIỜ
Vòng 3

5m 8dm
2

2

8
5 100
m2

=

5

S

8m2
10


16
10
11
15
17
18
13
2501649378
BẮT ĐẦU
14
19
12
20
HẾT
GIỜ
Vòng 4
Kích thước khu đất hình chữ nhật như hình vẽ thì có
diện tích là: 3ha
100m

300m

Đ


CỦNG CỐ - DẶN DÒ
- Đơn vị đo diện tích ha tương đương với đơn vị đo diện tích nào mà

chúng ta đã học ?
Đơn

Đơn vị ha tương đương với hm2 mà chúng ta đã học .

Lớn hơn mét vuông
km2

hm2( ha )

dam2

Mét
vuông
m2

Bé hơn mét vuông
dm2

cm2

mm2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×