Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐẠO TẠO NÚI THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH

TOÁN :LỚP 5

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN
CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN


Toán

BÀI CŨ

0,12 x 400

4,7 x 5,5 – 4,7 x 4,5

= 0,12 x 100 x 4

= 4,7 x ( 5,5 – 4,5 )


=

12 x

= 4,7

=

48

4

=

x
4,7

1


Toán
TOÁN

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN
CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
a) VÍ DỤ 1: MỘT SỢI DÂY DÀI 8,4M ĐƯỢC CHIA
THÀNH 4 ĐOẠN BẰNG NHAU. HỎI MỖI ĐOẠN DÂY
DÀI BAO NHIÊU? mMÉT?
8,4 m

=

(m)


TOÁN

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN
CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
THÔNG THƯỜNG TA ĐẶT TÍNH RỒI LÀM NHƯ


SAU:

8,4 4
0 4 2 ,1(m)
0THỬ LẠI :2,1 x 4= 8,48 chia 4 được 2,

viết 2

2 nhân 4 bằng 8; 8 trừ 8
viết 0
bằng 0,
Viết dấu phẩy vào bên
phải 2.
Hạ 4 ; 4 chia 4 được viết 1;
1,
1 nhân 4 bằng 4;4 trừ 4 bằngviết 0
0,

VẬY 8,4 : 4 = 2,1 (M)


Toán CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT
SỐ TỰ NHIÊN

a) VÍ DỤ2: 72,58 : 19 =

72,58 19
1 5 5 3,8 2
038
0

MUỐN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO
MỘT SỐ TỰ NHIỆN TA LÀM THẾ NÀO ?


Toán

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN
CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

MUỐN CHIA SỐ THẬP PHÂN CHO SỐ TỰ NHIÊN TA LÀM
NHƯ SAU:
- CHIA PHẦN NGUYÊN CỦA SỐ BỊ CHIA CHO SỐ CHIA.
- VIẾT DẤU PHẨY VÀO BÊN PHẢI THƯƠNG ĐÃ TÌM ĐƯỢC TRƯỚC KHI LẤY
CHỮ SỐ ĐẦU TIÊN Ở PHẦN THẬP PHÂN CỦA SỐ BỊ CHIA ĐỂ TIẾP TỤC
THỰC HIỆN PHÉP CHIA.
- TIẾP TỤC CHIA VỚI TỪNG CHỮ SỐ Ở PHẦN THẬP PHÂN CỦA SỐ BỊ CHIA.


Toán

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN
CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

LUYỆN TẬP

BÀI 1. ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH:
5,28

95,2

4

68

0,36

9

75,52

32


Toán

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT
SỐ TỰ NHIÊN

LUYỆN TẬP

BÀI 1. ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH:
5,28

4

0,36

9

36
1 28

1,32

0,04

0

08
0
95,2

68

27 2

1,4

75,52

32

11 5

2,36

1 92
0


Toán CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT

SỐ TỰ NHIÊN

BÀI 2: TÌM X
A) X X 3 = 8,4
X
X

= 8,4 : 3
= 2,8

B) 5 X X = 0,25
X = 0,25 : 5
X = 0,05


Toán

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN
CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

10
15
14
13
12
11
1023456789

AI NHANH AI ĐÚNG

CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG:

13,83
18
03
0A

3
4,61

13,83 3
1 8 461
03
0

13,83 3
18
46,1
03
0

B

C
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×