Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 TT NINH HỊA
BÀI GIẢNG MÔN TOÁN 5

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN


KIỂM TRA BÀI CŨKiểm tra vở học sinh


Toán:
a) Ví dụ 1: Một sợi dây dài 8,4m được chia

thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây
dài bao nhiêu mét?
?m
8,4 mToán:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

8,4 : 4 = ?
Đặt tính rồi tính:

8,4

4

88 , 4 4

0

2,1
0

Vậy: 8,4 : 4 = 2,1


Toán:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
b) Ví

72,58 : 19 = ?

dụ 2:

Đặt tính rồi tính:
72,58

19

72
72 , 5 88 19
15
03, 82
3
0 0

Vậy: 72,58 : 19 = 3,82


Muốn chia một số thập phân cho một số tự
nhiên ta làm như sau:
1. Chia phần nguyên của số bị chia cho số
chia.
2. Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm
được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phân thập
phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép
chia.
3. Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập
phân của số bị chia.


Toán:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

1/ 64: Đặt tính rồi tính:

5,28 : 4 =1,32
0,36 : 9 = 0,04
95, 2 : 68 = 1,4
75,52 : 32 = 2,36


Toán:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

2 / 64:

Tìm x

x  3 = 8,4
5  x = 0,25


Toán:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

3 / 64: Giải toán
Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km.
Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu
ki-lô-mét ?
Bài giải
Số ki-lô-mét trung bình mỗi giờ người đó đi được là:
126,54 : 3 = 42,18 (km)
Đáp số: 42,18 km.


Toán:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Củng cố
Muốn chia một số thập phân cho một số tự

nhiên ta làm như thế nào?


GIỜ HỌC KẾT THÚC
KÍNH CHÀO THÂN ÁI
 Cám ơn thầy cô đã tham dự giờ dạy.
 Tuyên dương các em đã tích cực tham gia tiết học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×