Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

TOÁN


TIẾT 63: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

a) Ví dụ 1: Một sợi dây dài 8,4m được chia thành 4
đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét
?
?m
8,4 m

8,4 : 4 = ? (M)


TIẾT 63: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Thông thường ta đặt tính rồi làm như
sau:
8,4 4
0 4 2 ,1 (m)
0

VẬY 8,4 : 4 = 2,1 (M)


TIẾT 63: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

b) Ví dụ 2:

72,58 : 19 = ?

72,58 19
1 5 5 3 , 82
0 38
0


TIẾT 63: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
MUỐN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN
TA LÀM NHƯ SAU:
*CHIA PHẦN NGUYÊN CỦA SỐ BỊ CHIA CHO SỐ CHIA.
*VIẾT DẤU PHẨY VÀO BÊN PHẢI THƯƠNG ĐÃ TÌM ĐƯỢC
TRƯỚC KHI LẤY CHỮ SỐ ĐẦU TIÊN Ở PHẦN THẬP PHÂN CỦA
SỐ BỊ CHIA ĐỂ TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHÉP CHIA.

*TIẾP TỤC CHIA VỚI TỪNG CHỮ SỐ Ở PHẦN THẬP PHÂN CỦA
SỐ BỊ CHIA.


TIẾT 63: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 5,28 : 4
5,28

4

1 28
08
0

1,32b) 75,52 : 32
75,52
11 5
1 92
0

32
2,36

c) 0,36 : 9
0,36
36
0

9
0,04


TIẾT 63: CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Bài 2: Tìm x
x × 3 = 8, 4
x = 8, 4 : 3
x = 2,8

5 × x = 0, 25
x = 0, 25 : 5
x = 0, 05


TOÁN
Tiết 63: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

AI NHANH,
AI ĐÚNG

10
15
14
13
12
11
1023456789

CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG:

13,53
15
03
0A

3
4,51

13,53 3
1 5 451
03
0

13,53 3
15
45,1
03
0

B

C
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×