Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Chia một số thập phân cho một số thập phân


MÔN TOÁN LỚP 5


Kiểm tra bài cũ
Đặt tính rồi tính
42:2,1 =
420 2,1
00 2 0

63:2,1 =

63 0 2,1
00 30


Môn : Toán

Bài :a) Ví dụ 1: Một thanh sắt dài 6,2dm cân nặng
23,56kg. Hỏi 1dm của thanh sắt đó
cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
 Ta thực hiện phép chia:23,56 : 6,2 = ? (Kg)
 Ta có: 23,56 : 6,2=(23,56 x 10):(6,2 x 10)
23,56 : 6,2 = 235,6 : 62
 Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

23,56

6,2


23 ,56
, 6,2
4 9 6 3 , 8 (kg)
0

Đếm ở phần thập phân của số chia có
một chữ số.(2)
*

* Ta dời dấu phẩy ở số bị chia
sang bên phải một chữ số.
*Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện
như chia cho số tự nhiên.


Ví dụ 2: 82,55 : 1,27 = ?
 Ta đặt tính rồi làm như sau:

8255
82,55
63 5
0

127
1,27
6 5 (kg)Quy tắc:
 Muốn chia một số thập phân cho một số thập
phân ta làm như sau:
 Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần
thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy
ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ
số.
 Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện như
chia cho số tự nhiên.Bài 1: Đặt tính rồi tínha) 19,72 : 5,8

• b) 8,216 : 5,2
• c) 12,88 : 0,25


Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 19,72 : 5,8

19,72 5,8
197,2
2 3 2 3, 4
0
c) 12,88 : 0,25
12,88
1288 0,25
3 8 5 1, 52
1 30
50
0

b) 8,216 : 5,2

82,16
8,216
30 1
4 16
0

5,2
1, 5 8


Bài 2: Biết 4,5 lít dầu hỏa cân nặng 3,42kg. Hỏi
8lít dầu hỏa cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Tóm tắt:

4,5 lít : 3,42kg
8 lít : …? Kg
Bài giải
1lít dầu hỏa cân nặng là:
3,42 : 4m5 = 0,76(kg)
8 lít dầu hỏa cân nặng là:
0,76 x 8 = 6,08(kg)
Đáp số: 6,08kg


Dặn dò:
dò:
Dặn
 Nhăc lại quy tắc của bài học
 Nhận xét tiết học
 Yêu cầu HS về nhà làm lại BT1 vào vở BT

 Chuẩn bị bài học tiếp theo: Luyện tập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×