Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán

MÔN: TOÁN
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN


Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2010
Toán
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN

1.Ví dụ : Một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 4 km .
Hỏi 1 giờ , 2 giờ , 3 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lômét ?

Thêi gian ®i

1 giờ

2 giờ

Quãng đường đi
được

4 km


8 km

3
giờ
12 km

Quãng đường đi trong một giờ là không đổi, giữa thời gian và quãng
đường đxét
i được: có
mối quan
với nhau
. Hãy
tìmbao
ra mốinhiêu
quan hệ giũa
Nhận
Khi
thờihệgian
gấp
lên
thời gian đi và quãng đường đi đi được?

*
lần thì quãng đường đi được cũng gấp lên bấy
nhiêu lần


Toán
1. Ví dụ :

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN

2. Bài toán : Một ô tô đi trong 2 giờ được 90 km .
Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki – lô - mét ?
Tóm tắt:
Cách 1
2 giờ : 90 km
4 giờ : ... km?


Bài giải
Trong 1 giờ ô tô đi được là:
90 : 2 = 45 ( km )
Trong 4 giờ ô tô đi được là:
45 x 4 = 180 ( km )
Đáp số : 180 km
Cách 2
Bài giải
4 giờ gấp 2 giờ số lần là:
4 : 2 = 2 ( lần )
Trong 4 giờ ô tô đi được là:
90 x 2 = 180 ( km )
Đáp số : 180 km.

Rút

Tìm tỉ số

vị
n
ơ
về đ


Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2008
Toán
ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN

1. Ví dụ
2. Bài toán
3. Luyện tập
Bài 1
Bài 2
Bài 3

ấ)
Tóm tắt
1000 người : 21 người
4000 người : ... người ?
Bài giải
Số lần 4000 người gấp 1000 người là
4000 : 1000 = 4 ( lần )
Một năm sau dân số xã đó tăng thêm:
21 x 4 = 84 ( người )
Đáp số 84 người

b)

Tóm tắt
1000 người : 15 người
4000 người : ... người ?
Bài giải
Số lần 4000 người gấp 1000 người là
4000 : 1000 = 4 ( lần )
Một năm sau dân số xã đó tăng thêm:
15 x 4 = 60 ( người )
Đáp số 60 người


XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CÁC THẦY GIÁO,CÔ GIÁO . KÍNH CHÚC CÁC THẦY GIÁO,
CÔ GIÁO MẠNH KHOẺ, CÔNG TÁC TỐTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×