Tải bản đầy đủ

Tieu chuan 5 tc 12

PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY
Trường THCS Hồng Thuỷ
Nhóm 5
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
Tiêu chí 12. Hiệu quả hoạt động giáo dục hàng năm của nhà trường.
a) Tỷ lệ học sinh lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp;
b) Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban;
c) Học sinh tham gia và đạt giải trong các hội thi,kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp
thành phố và cấp tỉnh trở lên hàng năm.
5.12.1. Mô tả hiện trạng:
Hiệu quả hoạt động giáo dục hằng năm của nhà trường đạt và vượt mức kế hoạch
trên giao. Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm trên 98%, tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm trên
97%. Tuyển sinh lớp 10 hàng năm đạt vào tốp giữa của Huyện [H1-1-01-06].
Tỷ lệ học sinh bỏ học bình quân mỗi năm 1 em và lưu ban trong 4 năm 12
em[H1-1-01-06]; [H12-5-12-01].
Có nhiều học sinh tham gia và đoạt giải trong các hội thi, kỳ thi học sinh giỏi cấp
huyện và cấp tỉnh hằng năm [H12-5-12-02];[H1-1-01-06];[H1-1-03-05] .
- Học sinh giỏi cấp Huyện, cấp tỉnh; thi tuyển sinh lớp 10:

HSG cấp huyện


HSG cấp tỉnh

(TS giải)

(TS giải

Năm học

Thi tuyển sinh lớp 10
THPT (xếp thứ)

Đồng đội

Cá nhân

Cá nhân)

Huyện

Tỉnh

2008 - 2009

0

15

3

20

41

2009 - 2010

1

24


1

18

40

2010-2011

2

13

1

19

40

2011-2012

1

21

6

19

41

CỘNG

4

73

11

5.12.2. Điểm mạnh:


Ban Giám hiệu nhà trường phân công chuyên môn hợp lý nên từng cán bộ giáo
viên đã phát huy tốt năng lực của bản thân.
Tổ chức dạy thêm, học thêm theo phân loại đối tượng có hiệu quả
Tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh đúng quy chế, công bằng, khách
quan, chính xác.
Hiệu quả hoạt động giáo dục hằng năm của nhà trường được xếp vào tốp đầu của
huyện. Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban không đáng kể. Hằng năm đều có học sinh
tham gia và đoạt giải trong các hội thi, kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.
5.12.3. Điểm yếu:
Kết quả xếp loại một số môn vẫn còn có tỷ lệ học sinh yếu, còn có học sinh lưu ban,
thi lại nhiều năm.
5.12.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:
Tiếp tục xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn với nhiều giải pháp toàn diện để
duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục.
Tiếp tục duy trì dạy thêm, học thêm theo chủ đề nâng cao và bám sát để phát
huy tính bền vững của chất lượng giáo dục.
Giáo viên dạy bộ môn tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra
đánh giá để có tác dụng khuyến khích động viên học sinh học tập, tìm biện pháp
giảng dạy phù hợp nhất đối với học sinh yếu.
Phối hợp với phụ huynh để động viên học sinh học lực yếu chịu khó học tập
vươn lên.
Đề xuất với Ban Đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường khen thưởng để động
viên học sinh kịp thời, tăng giá trị khen thưởng xứng đáng hơn.
5.12.5. Tự đánh giá:
Chỉ số a: Đạt.
Tiêu chí 12: Đạt

Chỉ số b: Đạt.
Người viết báo cáo:
Nguyễn Thị Ngọc Hân

Chỉ số c: ĐạtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×