Tải bản đầy đủ

Thang 5

Kế hoạch tháng 5/2012
1. Thực hiện chơng trình:
Thc hin xong chng trỡnh tun 37- GV cn cú k hoch dy bự cỏc mụn
cũn chm,
2. Công tác dạy và học
Hon thnh h s dy ngh lp 8 m bo kp thi thi ngh trong hố 2012. Lu ý
ch cho im, phi cú ớt nht 1 im ming, 2 im lý thuyt, 4 im thc hnh.
Thc hin nghiờm tỳc s gi tờn s tit theo quy nh. R xột h tờn, ngy thỏng
nm sinh, ni sinh ca HS, lp danh sỏch ỳng v s lng HS tham gia d thi,
trỏnh tỡnh trng HS thi ớt m lp nhiu nh nm hc trc. Thu hc phớ v tin l
phớ thi ngh trong thỏng 4/2012.
Tip tc bi dng HSG khi 6,7 chun b cỏc iu kin chu ỏo HS tham gia
thi vo thỏng 17- 5 -2012.
Tng cng cụng tỏc ụn tp lp 9 cú hiu qu, yờu cu dy nghiờm tỳc v gi
gic v ni dung, i mi cỏch ụn tp, m bo ớt nht ụn tp 3 bui/lp/tun. Chun
b iu kin thi th vo cui thỏng 28/5/2012. Tip tc ph o HS yu kộm theo
hỡnh thc dy ụn tp i tr theo k hoch ca chuyờn mụn.
R soỏt li h s lp 9 : s im, hc b, bng ngh, giy khai sinh...(giỏo viờn
ch nhim hon thnh chớnh xỏc ton b hc b ca 04 nm hc, ng thi b sung
kp thi giy khai sinh kp thi trỏnh cp rp nh nm hc trc).T chc hp ph
huynh bn v kinh phớ tin a HS Lp 9 ra trng, t chc chp nh, pho to s h

khu cho ton th HS t lp 6- lp 9 chun b xột tt nghip v b sung cp bự
hc phớ nm 2012. Chp nh cho HS lp 6 lm hc b THCS ( Yờu cu CM t
chc chp nh ng lot, sm khi nh hng cụng vic chung). Phõn cụng ký
hc b: Hiu trng khi 6,9- Phú hiu trng khi 7,8,
Hon chnh 100% ch cho im, tng hp cht lng kim tra, cht lng 2
mt, bỡnh xột thi ua cỏ nhõn, nng lc s phm, thi ua t, HS, trng. GV vit bn
t nhn xột cui nm hc theo mu, GV hp ng hon thnh nhn xột ca hiu
trng quỏ trỡnh cụng tỏc tai n v.
Hon tt h s v cỏc iu kin chun quc gia chun b kim tra vo 20/5/2012
Hon thnh KTNBTH trong nm hc, CM lờn k hoch hon thin h s chuyn cho
hiu trng ký vo ngy 28/5/2012.
Thc hin nghiờm tỳc k hoch vo im v qun lý GV, HS theo chng trỡnh
tp hun VNVP c thit k trờn Website ca trng.
Trin khai chm sỏng kin kinh nghim cho 100% cỏn b, giỏo viờn, nhõn viờn.
Phõn cụng chm sỏng kin kinh nghim cho ct cỏn, ng thi ng ti trờn trang
Website ca trng (hn np cui cựng vo ngy11thỏng 05 nm 2012 cho hiu
trng). Riờng cỏc /c ng ký CST chm trc ngy 15-5-2012.


10. Tổ chức tổng kết nhà trường, công đoàn, đoàn thanh niên trong tháng 52012- Tổ chức họp PH lớp 9, triển khai xét tốt nghiệp lễ ra trường HS lớp 9. Triển
khai kế hoạch thi HSG khối 6,7 vào ngày 17-5-2012.
3. Các hoạt động khác ;
Thực hiện nghiêm túc giờ làm việc, lên lớp, ra vào lớp đúng hiệu lệnh đã quy
định, nhiệm vụ của GV trực tuần, lớp trực tuần và trực lãnh đạo (kể cả dạy ôn tập
lớp 9). Xữ lý nghiêm những trường hợp vi phạm, thực hiện kiên quyết trong thi đua
tháng và cuối năm.
Giữ gìn trật tự, kỹ cương nề nếp trường học, thực hiện lối sống, sinh hoạt nơi
công sở theo qui định, vệ sinh giữ nét đẹp chung và có ý thức tập thể.
Thực hiện tốt thông tin hai chiều như: Chế độ báo cáo, tiếp nhận kế hoạch …
đảm bảo từ người phụ trách đến GV và yêu cầu GV trực tuần phải lập biên bản theo
yêu cầu của BGH, của Chi đoàn, của tổ trưởng khi vi phạm.
Đảm bảo nghiêm túc công tác chỉ đạo sinh hoạt tập thể của GVCN trong tiết chào
cờ, giữa giờ… GV cần phát huy vai trò trách nhiệm trong việc phát hiện vi phạm của
HS, vệ sinh các phòng học, khu vực trường, nơi làm việc, chú trọng nhắc nhở HS sử
dụng điện quạt, nước uống, nước rửa,…
5.Hoàn thành KTNBTH theo kế hoạch.
6.Chuẩn bị tốt việc kiểm tra học kỳ II theo kế hoạch của PGD.
1.Hoàn thành kế hoạch của PGD triển khai trong tháng 5-2012.
2.Chỉnh đốn lại ý thức chấp hành của GV
3.Ghi học bạ lớp 6. Riêng trang bìa GV theo hướng dẫn cụ thể của CM.
4. Hoàn thành kiểm kê tài sản cuối năm học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×