Tải bản đầy đủ

thang 3

kế hoạch tháng 3/2012
1. Thực hiện chơng trình:
Thực hiện xong chơng trình tuần 29 (tính đến 31/3/2012) GV cần
có kế hoạch dạy bù các môn còn chậm.
2. Công tác dạy và học
Tiếp tục triển khai kế hoạch ôn tập lớp 9 (2 môn Văn Toán), phụ đạo HS
yếu, tăng cờng thời lợng BDHSG để chuẩn bị tham gia thi HSG theo kế
hoạch: Thi giải Toán qua mạng chiều ngày 10/3. Thi o lim píc tiếng Anh cấp
Tỉnh ngày 19/3, Thi điền kinh cấp tỉnh ngày 20-24/3, thi HSG cấp tỉnh.
Thi giọng hat hay ngày 17-3. Thi HSG lớp 8 ngày 23/3. Yêu cầu CM lên kế
hoạch rỏ ràng, dài hơn, cụ thể, chủ động.
- Chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra TV-TB của Sở GD ngày 14-17: Bộ phận
TV-TB.
- Thao giảng 02tiết/ tổ. Dự giờ tối thiểu30 tiết/Giáo viên.
- Chế độ cho điểm 2/3 điểm miệng, Điểm 15 phút, KT 1tiết và
T.Hành theo PPCT (chấm và trả bài sau 2 tuần).
- Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn trọng tâm kiến thức theo
QĐ16. Chỉ đạo nâng cao chất lợng dạy học 3 môn Toán - Văn - Anh. Chế
độ kiểm tra thờng xuyên và kiểm tra định kỳ khắc phục sự mất cân đối
chất lợng TBM và chất lợng kiểm tra.
- Cải tiến lề lối làm việc trong sinh hoạt tổ chuyên môn đảm bảo: Gọn

nhẹ, hiệu quả, chất lợng, phù hợp với mức độ yêu cầu, cải tiến chế độ báo
cáo, hội họp của nhà trờng và các tổ chức tránh gây phiền hà, thời gian
cho đội ngũ (tăng cờng khai thác trang thông tin điện tử của nhà trờng,
các kế hoạch của: Nhà trờng CM- Tổ CM, Đoàn - Đội, Công đoàn, Lao
động - Văn phòng- kế toán- Thông báo-Thời khóa biểu- Phần hành các
bộ phận đợc đăng tải qua trang web của trờng- thcshongthuy, mật khẩu
950040. Bỏ bớt các bảng biểu của nhà trờng). Do đó toàn thể GV truy cập
theo dõi và thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế chuyên môn nh hồ sơ cá nhân, ghi
sổ đầu bài, sổ điểm, sử dụng đồ dùng dạy học, giờ giấc lên lớp.
- Tổ chức SHCMLT theo kế hoạch của cụm.
Kiểm tra NBTH:
Kiểm tra toàn diện: Đc Quang, Hơng, Duyên, Hậu.
Kiểm tra chuyên đề: Việt, Hòa , Xuyến.
3-Thực hiện kỷ cơng, kỷ luật trờng học:
- Thực hiện nghiêm túc giờ làm việc, lên lớp, ra vào lớp theo hiệu lệnh
đã quy định.
- Chấp hành quy chế, quy định nh trong tháng trớc cụ thể: nghỉ việc,
nghĩ dạy, nghĩ hội họp( kể cả họp Tổ CM, Đoàn thể) phải có đơn xin
phép và đồng ý của Hiệu trởng không xin phép bằng điện thoại trừ trờng
hợp bất khả kháng.


- Giữ gìn trật tự trờng học, lu ý chổ để xe của CBCNV đúng nơi quy
định, giữ vẽ đẹp sinh hoạt vệ sinh tại văn phòng, nh sáp xếp bàn ghế,
nón mũ, uống nớc
- Triển khai nghiêm túc chỉ đạo sinh hoạt tập thể. Các GVCN trong giờ
chào cờ, sinh hoạt giữa giờ, đầu giờ, yêu cầu 100% GVCN lớp có mặt để
chỉ đạo và giám sát học sinh.
Lập bảng để theo dõi GV chào cờ theo buổi: đ/c Đ Lý, cả NV cũng
tham gia chào cờ theo lịch phân công.
- Xác định đúng tinh thần trách nhiệm để thực hiện đạt hiệu quả
các nhiệm vụ đợc giao(thận trọng cân nhắc trong phát ngôn , trò chuyện,
làm ảnh hởng đến tập thể đơn vị).
- Chấm dứt tình trạng bỏ giờ, chậm giờ, khắc phục vào diểm kịp thời
theo quy định của CM. (lập 1 biên bản xử lý không HTNV trong tháng).
- Thực hiện nghiêm túc báo cáo thông tin hai chiều: Chậm 1 lần đợc
nhắc nhở trong HĐSP đánh giá và hạ 1 bậc xếp loại thi đua.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×