Tải bản đầy đủ

THANG 2 doc

kế hoạch tháng 2/2012
1. Thực hiện chơng trình
-Thực hiện xong chơng trình tuần 25(tính đến 30/2/2012)GV cần có
kế hoạch dạy bù các môn còn chậm.
2. Dạy và học
Hoàn thành chơng trình dạy nghề lớp 8, chuẩn bị đầy đủ các điều
kiện về kiến thức, hồ sơ v.v cho thi nghề phổ thông vào tháng 3/2012.
Bồi dỡng HSG lớp 6,7,8 và dạy tuyến 2 đối với HSG cấp Tỉnh đang theo
học ở Kiến Giang. Bộ phận chuyên môn phân công và lịch thực hiện
nghiêm túc chơng trình giảng dạy.
Triển khai thực hiện hiệu quả các hội thi: GVDG cấp huyện, Thi
Olimpic tiếng Anh ,thi HKPĐ cấp huyện.
Thao giảng 4tiết/ tổ. Dự giờ 5tiết/Gv.
Chế độ cho điểm 1/3điểm miệng, Điểm 15 phút, KT 1tiết và TH
theo PPCT
Tiếp tục ôn tập lớp 9 theo lịch chuyên môn. Lu ý tăng thời lợng và đổi
mới cách bồi dỡng đảm bảo nâng cao vị thứ HS thi vào THPT.
Phấn đấu chất lợng kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo .
Cải tiến trong sinh hoạt tổ chuyên môn.
Tiếp tục thực hiện tốt quy chế chuyên môn nh hồ sơ cá nhân, ghi sổ
đầu bài, sổ điểm

Tăng cờng hơn nữa viết bài cho website, có giải pháp tích cực đẩy
mạnh hơn công nghệ thông tin trong trờng học.
3- Các hoạt động khác:
Thực hiện nghiêm túc giờ làm việc, lên lớp, ra vào lớp, hiệu lệnh đã quy
định, nhiệm vụ của GV trực tuần, lớp trực tuần và trực lãnh đạo (kể cả dạy
ôn tập lớp 9, BDHSG, Nghề).
Giữ gìn trật tự trờng học, để xe CBCNV giữ vẽ đẹp sinh hoạt vệ sinh
tại văn phòng nh bàn ghế nón mũ, nớc uống,
Thực hiện nghiêm túc trong công tác chỉ đạo SH tập thể của GVCN
trong chào cờ, TD giữa giờ
Xác định đúng tinh thần trách nhiệm để thực hiện đạt hiệu quả.
Các nhiệm vụ đợc giao(thận trọng cân nhắc trong phát ngôn , trò chuyện,
làm ảnh hởng đến tập thể đơn vị ).
Khắc phục tình trạng không chấp hành trực ban, bỏ bê công việc,
không tham gia họp hành. Cần sớm hoà nhập vào tập thể ở một số đồng
chí.
Thực hiện nghiêm túc báo cáo thông tin hai chiềuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×