Tải bản đầy đủ

Thang 12

Kế hoạch tháng 12 năm 2011
1. Thực hiện chơng trình:
Hoàn thành chơng trình tuần 18.
2. Dạy và học:
Cần có kế hoạch dạy bù các môn còn chậm.
Hoàn thành 100% các điểm của các bài kiểm tra định kì và
kiểm tra thờng xuyên.
Thao giảng 3 tiết/1 tổ, dự giờ tối thiểu 18 tiết / GV.
Hoàn thành kiểm tra học kỳ các bộ môn: GDCD, Công nghệ, Tin,
Mỹ Thuật, Nhạc, Thể dục. Chuẩn bị tốt cho kiểm tra học kì I: Văn,
Sử, Địa, Anh, Toán, Lý, Hoá, Sinh theo lịch của PGD. Phân công bộ
phận chuyên môn chỉ đạo: Đ/c Đình Lý lên kế hoạch kiểm tra, lịch
coi và chấm, đ/c Cờng chuẩn bị các biểu mẫu thống kê, tổng hợp,
đ/c Nhung chuẩn bị CSVC, văn phòng phẩm và các điều kiện
khác, sắp xếp danh sách đảm bảo chính xác về đối tợng.
Chỉ đạo triển khai bồi dỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu
kém, ôn tập lớp 9, chuẩn bị mọi điều kiện để dạy nghề lớp 8 đạt
kết quả. Giáo viên đạy Tin học và TD tạo điều kiện cho HS đi học
HS giỏi.
Tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên môn, tập trung các
chuyên đề đổi mới phơng pháp dạy học trên các thiết bị hiện đại

và giáo án điện tử, tổ chức lớp học dạy theo đối tợng yếu kém.
Triển khai ở các tổ chuyên môn việc đánh giá, rút kinh nghiệm
việc áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Chuẩn bị điều
kiện cho hội thi GV dạy giỏi cấp huyện, nh thi giảng, hớng dẫn SKKN
của các đ/c tham gia hội thi GVDG. Rà soát lại chế độ cho điểm
và xếp loại theo quy chế 40.
Lên kế hoạch chọn và tập luyện các đội tuyển tham gia hội khoẻ
phù đổng cấp huyện.
Tập huấn ứng dụng CNTT (đc Lợi).
Thi olymic Tiếng Anh cấp trờng (từ 07/12 08/12), huy động
máy xách tay của giáo viên toàn trờng.
Kiểm tra chuyên đề: đc Cờng
Kiểm tra phần hành: TV, TB, TPT, VP
Kiểm tra toàn diện: Thức,
Kiểm tra việc đăng kí và sử dụng ĐDDH trên lớp.
3. Công tác khác .
- Tổ chức HPPĐ cấp trờng: đ/c Hậu, Dũng, chọn và lập danh sách
các môn. Chi Đoàn xây dựng kế hoạch phân công từng thành viên
điều hành các bộ môn thi đấu.
- Điều chỉnh, khắc phục những vấn đề thiếu sót trong hoạt
động của công đoàn, đặc biệt là vấn đề vệ sinh ở khu vực nội
trú. Giới thiệu 3 Đoàn viên cho chi bộ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×