Tải bản đầy đủ

THANG 10

Kế hoạch tháng 10 năm 2010
1. Thực hiện chơng trình:
Thực hiện xong chơng trình tuần 9,
2. Dạy và học:
Đảm bảo chế độ cho điểm 50% miệng, dự giờ tối thiểu 9
tiết/GV, thao giảng 3 tiết/tổ - Triển khai kế hoạch ôn tập lớp 9 từ
ngày 20 tháng 10 tại các phòng học bộ môn, triển khai dạy nghề lớp 8
và bồi dỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu: từ ngày 18 tháng10
Tổ chức triển khai kiểm tra hồ sơ GV(Do tổ trởng và phó tổ trởng chủ động lên lịch kiểm tra toàn thể GV trong tổ), b/c cho hiệu
trởng về phân loại hồ sơ, những u khuyết điểm từng cá nhân và
đề xuất khắc phục (bằng văn bản).
Xây dựng chơng trình giảm tải, bồi dỡng học sinh giỏi, ôn tập lớp
9. chậm nhất ngày 10/10 nộp cho PHT duyệt và ban hành kế hoạch
Triển khai kế hoạch bồi dỡng các đội tuyển tham gia hội thi hùng
biện olimpic tiếng Anh và giải toán qua mạng ở lớp 9.
Thực hiện kỷ cơng dạy và học thực sự nghiêm túc, công bằng, dân
chủ, xử lý nghiêm vi phạm giáo viên theo quy chế, quy định của
chuyên môn.
Thiết kế thêm và hoàn thiện trang website của trờng, trong các
mục kế hoạch phần hành, thông báo, kế hoạch riêng của GV tạo ra
hệ thống đăng nhập để khai thác thông tin có tín bảo mật cao

trong nội bộ trờng. Nộp bài và tin cho trang website (theo KH của CM,
tổ, chi đoàn, công đoàn, đội, và đặc biệt phát huy các bài viết
của học sinh và các bạn ở ngoài nhà trờng)
Hoàn thành kế hoạch nộp tin bài đợc đăng tải(bài/tháng/ GV) cho
đ/c Cờng, Liễu chậm nhất ngày 12 tháng 10. BGH duyệt nội dung,
đồng thời quản trị mạng đăng tải toàn bộ tin. Riêng đ/c Cờng lập
danh sách trực quản trị mạng cho BGH để quản lý thời gian, và cập
nhật bài viết cho GV.
Triển khai KH TDTT 17h ngày 11/10 (triển khai: đ/c ĐLý) cho chi
đoàn.
Triển khai các chuyên đề bồi dỡng TX và tổ chức viết thu hoạch
các nhân.
3. Kiểm tra nội bộ trờng học:
* Kiểm tra toàn diện: Lợi, Việt, Chung, Hải Lý, Anh,.
* Kiểm tra chuyên đề: Quang, Thơng, San, Dũng, Tình, Ninh,
Duyên.
* Kiểm tra phần hành: Diệp, Nguyệt,
Xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học: Máy vi tính, Ti vi,
sách BDHSG, tu sửa nhiều cổng nối mạng Lan để phục vụ dạy học tin
học lớp 9.
Thành lập tổ công tác TB -TB: PHT lập danh sách, HT ra quyết
định và triển khai họp phân công ngày 28/10.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×