Tải bản đầy đủ

THANG 5

đánh giá kế hoạch tháng 5/2012

1. Thực hiện chơng trình:
-Thực hiện chơng trình đảm bảo đúng tiến độ ( Tuần 37 ) .
2. Công tác dạy và học:
- Đa số GV chấp hành nghiêm túc thời gian và hiệu lệnh ra vào
lớp và các qui định về qui chế chuyên môn.
- Hầu hết đã đầu t khá tốt xây dựng bộ hồ sơ cá nhân đảm
bảo theo qui định của chuyên môn, nâng cao chất lợng bài soạn
đáp ứng với yêu cầu đổi mới.
- Tăng cờng phụ đạo học sinh yếu một cách tích cực nhằm
nâng cao chất lợng ở các bộ môn cơ bản. Đặc biệt các đ/c đã
mạnh dạn đổi mới phơng pháp trong quá trình dạy học, không
ngừng rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, do đó đã đạt kết quả cao
trong đợt thanh tra của PGD, nổi bật có các đ/c nh đ/c đ/c Lý,
đ/c Mùi, đ/c Vỹ và nhiều đ/c khác. Đó là nhờ quá trình chỉ đạo
của BGH, các tổ CM- Đặc biệt là sự nổ lực của từng cá nhân
trong toàn đội ngũ.
-Thực hiện chế độ kiểm tra cho điểm, ghi điểm phần lớn
đảm bảo đúng qui định, kịp thời.
- Công tác thi nghề đợc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 khá

chu đáo nên đạt kết quả cao.
- Tiến hành coi chấm KT học kì nghiêm túc theo đề của
Phòng GD Lệ Thủy
Tồn tại :
-Thực hiện chơng trình còn chậm so với tiến độ, đến thời
điểm này có môn còn chậm 2 tuần so với kế hoạch.
-Một số đồng chí còn t tởng xã hơi sau kiểm tra học kì II, nên
cha chú trọng rèn học sinh trong quá trình học trên lớp, kiểm tra
bài củ còn lơ là. Bên cạnh đó cần phải nghiêm túc rút kinh
nghiệm, một số đồng chí kiến thức vững vàng, tay nghề nhiều
năm chắc chắn nhng còn chủ quan, cha chịu khó cải tiến phong
cách làm việc, tiếp cận đổi mới phơng pháp ở trên lớp và thiết kế
bài soạn do đó cha đáp ứng với yêu cầu hiện tại.
+Chất lợng khảo sát còn thấp: Nh đ/c Thức chất lợng TB trở
lên 52,9%, chất lợng kém ở một số bộ môn còn thấp nh môn Lý của
đ/c Việt.
+ Một số tiết dạy cha thực sự đổi mới cần phảI cố gắng
nhiều trong rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ.
3. Các công tác khác
-Trực tuần: Đa số các đ/c chấp hành nghiêm túc công tác trực
đã phân công . Tuyvậy một số đồng chí cha thật quan tâm lắm,
còn lạm dụng thời gian nghĩ quá dài, hoặc nhờ ngời khác trực


thiếu trách nhiệm làm ảnh hởng đến giờ giấc ở trên lớp, cha tận
dụng hết quỹ thời gian ở các tiết dạy.
-Chế độ thông tin báo cáo cha kịp thời
-Bảo quản CSVC cha đợc tốt: nh các lớp 9A, 9B, 9CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×