Tải bản đầy đủ

Thang 2

đánh giá hoạt động tháng 2 năm 2012
1. Thực hiện chơng trình:
Đảm bảo thực hiện chơng trình đúng tiến độ đến hết tháng đến
tuần 26.
Nhiều đc đã đăng kí dạy bù kịp thời (đc Hà b, đc Sành)
2. Công tác soạn giảng:
u điểm:
Các tiết dạy có hiệu quả hơn, thao giảng đã thấy rất nhiều tiến bộ, có
nhiều tiết khá và tốt. GV đã có thói quen sử dụng các phơng tiện đồ dùng
dạy học có hiệu quả hơn, đặc biệt là sử dụng phơng tiện dạy học hiện
đại.
Công tác dự giờ thao giảng đã thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là những
tiết dạy giáo án điện tử.
Qua kiểm tra giáo án đột xuất (ngày 16/2) cho thấy tất cả giáo viên đợc
kiểm tra thực hiện nghiêm túc công tác soạn giảng và chơng trình.
Toàn trờng thao giảng 9 tiết đều xếp loại Giỏi.
Công tác dự giờ của giáo viên đợc chú trọng phần lớn đạt chỉ tiêu đề ra,
nhiều đồng chí nhận xét bài dạy đồng nghiệp sát đúng có hớng góp ý,
xây dựng đối với ngời dạy (đc Hà b, Thuỷ, Duyên....).
Tồn tại:
Việc sử dụng giáo án điện tử con dừng lại chủ yếu các tiết thao giảng.

Việc sử dụng ĐDDH trên lớp một số giáo viên cha đợc chú trọng, đặc biệt
là việc lên phiếu báo còn chậm, hoặc báo mà không liên hệ sử dụng. Hoạt
động tại các phòng bộ môn cha đợc giáo viên khai thác triệt để, giáo viên
chỉ chuẩn bị dụng cụ để biểu diễn, cha chuẩn bị đủ để học sinh thí
nghiệm theo nhóm.
Việc dự giờ học hỏi của các giáo viên trẻ còn hạn chế, cha chủ động dự
giờ đồng nghiệp, mà chỉ dừng lại dự giờ những tiết thao giảng. Việc dự
giờ giúp đỡ đồng nghiệp đối với các giáo viên có kinh nghiệm còn hạn chế,
Do đó hớng sắp tới yêu cầu tổ chuyên môn chủ động lên lich dự giờ đối với
tổ viên, phân công kèm cặp ở các nhóm chuyên môn.
Việc đánh giá trong công tác dự giờ thao giảng còn chung chung cha
thể hiện tính sâu sắc trong từng bộ môn. Điều này thể hiện trong biên
bản sinh hoạt tổ và báo cáo định kì của tổ, thể hiện trong sổ dự giờ của
giáo viên, cá biệt có nhiều giáo viên nhận xét giống nhau qua mỗi tiết dự
và đánh giá sơ sài (đc Xuyến, đc Mùi, đc Viễn, đc San, Tình, Dũng,
Ninh, Hơng, Liểu, ...)
Có đc không nộp sổ dự giờ đúng theo quy định: đc Cờng, đc Thức.
3. Công tác chấm chữa và cho điểm.
u điểm:
Đa số thực hiện kiểm tra,vào điểm kịp thời đạt chỉ tiêu 30 đến 40%
M và 15, kiểm tra 1 tiết theo phân phối chơng trình, ra đề đúng trọng
tâm, đảm bảo ra 2 đề, đa chuyên môn duyệt đúng thời hạn.


Tinh thần tự giác vào điểm của giáo viên đợc nâng cao và đã trở thành
thói quen đối với từng giáo viên.
Tồn tại:
- Cha vào điểm ở sổ gọi tên ghi điểm gồm có;
+ Đc Thức: Toán 7A, 7B, vật lý 7A, 7B
+ Đc Xuyến: Tin khối 6 (giáo viên vào rồi nhng do giáo viên khác thay
sổ điểm mà không vào lại môn tin).
+ Cha hoàn thành điểm Tin học HK I lớp 7B: đc Viễn.
- Việc thay sổ điểm quá nhiều làm ảnh hởng đến chất lợng của sổ
điểm (đc Diệp: 12 quyển).
4. Công BDHSG:
a. HS Giỏi:
Đội tuyển Olympic Tiếng Anh tham gia thi cấp huyện đạt kết quả tơng
đối tốt (có 01 HS đạt giải ba, đạt giải KK đồng đội). Đội tuyển giải toán
qua mạng đang tăng cờng luyện để thi cấp huyện vào tháng 3.
Lực lợng giáo viên bồi dỡng nhiệt tình, bám sát các chuyên đề của PGD


thực hiện đến nay đã hơn nữa chặng đờng, chuẩn bị thi tham gia thi
cấp huyện vào tháng 3.
Học sinh khá tích cực, trong việc tham gia học tập, nhiều đội tuyển có
triển vọng đạt giải, nếu bồi dỡng tốt.
Đội tuyển tham gia HKPĐ cấp cụm và huyện có nhiều khởi sắc, toàn trờng có 17 em đạt giải, có 3 em chọn thi điền kinh cấp tỉnh. Xếp thứ 14
cấp huyện. Tham gia thi tỉnh đạt 2 HCV, 3 HCĐ.
* Tồn tại :
Công tác bồi dỡng h/s Giỏi đã đợc chú trọng, Song nhiều giáo viên cha
đảm bảo về thời gian bồi dỡng, cha thực hiện theo lịch (giải toán qua
mạng).
Đội tuyển Tiếng Anh qua mạng cha xứng đáng với năng lực học tập của
học sinh và có xu hớng tụt hậu so với những năm học trớc.
Năng lực học sinh một số đội tuyển còn thấp (Lí 8, Địa 8, Sinh 8). Các
đội tuyển cha tăng cờng thêm buổi bồi dỡng vào giai đoan cuối.
Thành tích đội tuyển HS năng khiếu tiến bộ nhiều song cha cải thiện
thành tích đồng đội đáng kể.
3. Công tác kiểm tra nội bộ trờng học.
u điểm:
Đã thực hiện theo kế hoạch đề ra thể hiện tiến hành kiểm tra các phần
hành nh TV, TB, y tế học đờng. Đã tiến hành kiểm tra đột xuất hồ sơ, giáo
án của giáo viên và sổ dự giờ tất cả các giáo viên.
Các tổ trởng chuyên môn đã triển khai nề nếp vào điểm, lên phiếu báo
giảng của giáo viên và có những đánh giá chính xác trong việc thực hiện
quy chế chuyên môn của tổ viên.
Tồn tại:
Cha triển khai kế hoạch thanh, kiểm tra toàn diện đối với giáo viên. Yêu
cầu kiểm tra trong tháng 3 và tháng 4 (đủ số lợng theo kế hoạch đầu
năm).


BGH, tổ trởng chuyên môn cha kiểm tra việc sử dụng ĐDDH trên lớp.
6. Công tác th viện và thiết bị và y tế học đờng:
Ưu điểm:
- Giáo viên lên phiếu báo đầy đủ kịp thời, bộ phận thiết bị th viện
cung ứng đầy đủ các loại ĐDDH, SGK, STK...
Th viện đã cho giáo viên mợn đầy đủ các tại liệu để giáo viên BDHSG
và sử dụng trong dạy học.
- Hoàn thành cơ bản các loại hồ sơ theo quy định.
- Phòng th viện thiết bị đã sắp xếp gon gàng ngăn nắp.
- Đã tiến hành vệ sinh tại các phòng bộ môn, lau chùi thiết bị.
Tồn tại:
Kiểm tra thực tế:
Phòng Tin học: Vệ sinh phòng Tin học còn bẩn, sắp xếp cha gọn gàng,
máy móc các thùng sắp xếp cha khoa học, có tính chất tạm bợ, bàn giáo
viên cha lau chùi sạch sẽ. Điều chỉnh màn hình cắt và dùng nam châm
gắn vào bảng. Quản lý phòng tin cha tốt, có một máy đứt dây cáp cha
nối, thiết bị bỏ lộn xộn dễ bị mất mát
Phòng Vật lý: Các thiết bị dạy xong cha cất, cần xử lý đóng chân các
ghế trong phòng, hệ thống dây điện không an toàn(học sinh dễ bị giật),
rác trong phòng còn bẩn
Phòng bộ môn Hóa: Cần xử lý tranh ảnh, bản đồ ở một phòng riêng,
sắp xếp lại phòng kho, đa toàn bộ bản đồ tranh ảnh vào phòng kho.
Phòng bộ môn Sinh: Viết vẽ bậy trên bàn còn nhiều, lau chùi lại toàn bộ
các mặt bàn, quạt trần.
Phòng nghe nhìn: Cha chùi lại các quạt bị bẩn, các kính ở các bàn học
sinh
Phòng kho Sinh: Cha sắp xếp lại, cần thanh lý một số hồ sơ bị h hỏng
Phòng y tế: Sắp xếp gọn gàng
Kiểm tra các phòng học: Cầu dao điện tầng 2 các phòng học bị hỏng,
khắc phục lại cửa sổ ở lớp 9C, vỡ kính ở lớp 9B
* Kết luận: + Các phòng bộ môn, phòng học tơng đối gọn gàng
+ Quét mạng nhện ở tất cả các phòng bộ môn, phòng kho,
các phòng học, cầu thang ở các dãy nhà 2 tầng
+ Lau chùi toàn bộ viết vẽ bậy ở trên tờng các phòng học
+ Quét rác ở trần nhà xe giáo viên
Kiểm tra hồ sơ:
- Hồ sơ Thiết bị.
1. Sổ kế hoạch:
- Kế hoạch tháng tạm đợc
- Cha nêu đặc điểm thuận lợi và khó khăn
- Phần kế hoạch năm học còn sơ lợc, chung chung, cha cụ thể từng
mảng
- Phần giải pháp còn chiếu lệ, cha công việc cho tổ công tác thiết bị
* Cần xử lý: xây dựng lại kế hoạch tổng thể
2. Báo cáo phần hành


- Báo cáo phần hành tháng 1,2 cha có
- Cha có giải pháp viết vẽ bậy lên bàn, vứt rác để tồn tại kéo dài nhng
cha xử lý.
3. Sổ mua sắm: Cha có mục sửa chữa các thiệt bị h hỏng và khắc
phục hậu quả bảo quản thiết bị.
4. Sổ nhật ký: Nên ghi chép tổng hợp theo môn học, không theo tổ lộn
xộn
5. Sổ mợn thiết bị: Cha có chữ ký mợn trả của giáo viên
- Hồ sơ th viện
1. Kiểm tra sổ kế hoạch: Kế hoạch còn sơ lợc phần hoạt động th viện
2. Sổ tổng quát: 03 chứng từ cha nhập vào sổ nên sổ đăng ký sách
giáo khoa và sổ cá biệt cũng cha nhập
3. Sổ giới thiệu sách: mới đợc 05 bài còn hơi ít
+ Thơ mục về chủ đề Toán học 03 bài
+ Thơ mục về chủ đề Văn học 01 bài
+ Thơ mục về chủ đề Tổng hợp 01 bài
4. Sổ học sinh mợn sách: cha có
5. Sổ giáo viên mợn sách: Đủ 3 tổ 3 quyển
+ Tổ xã hội th viện không nhập theo dõi giáo viên mợn
+ Sổ theo dõi giáo viên đọc báo tạp chí bình quân giáo viên đọc 18
lần/kỳ
+ Sổ mợn trả của giáo viên cha ký
* Kết luận chung: Khắc phục tồn tại.
- Bổ sung sổ kế hoạch ở phần hoạt động th viện
- Vào sổ nhập kho th viên
- Giới thiệu sách mới theo chủ đề cần bổ sung thêm bài
- Phát động học sinh ủng hộ sách phù hợp
-Hồ sơ y tế
1. Sổ theo dõi sức khỏe học sinh hàng ngày
- Ưu điểm: Có theo dõi học sinh bị ốm đau tai nạn hàng ngày
- Tồn tại: số thứ tự không đánh, tuổi cha ghi nên khó biết đợc bao nhiêu
em ốm đau
2. Sổ khám định kỳ sức khỏe học sinh cha có ngày tháng khám: một số
lớp kết quả khám cha ghiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×