Tải bản đầy đủ

bien ban dai hoi chi bo 2008 2010

Đảng cộng sản Việt Nam
Biên bản đại hội chi bộ thcs Hồng Thủy
* Thời gian: Hôm nay, ngày 14 tháng 6 năm 2008 chi bộ THCS Hồng
Thủy tổ chức đại hộichi bộ.
* Địa điểm: Tại văn phòng nhà trờng thcs Hồng Thủy
* Thành phần: Toàn thể đảng viên trong chi bộ, đồng chí bí th
đảng bộ và các đại biểu đại diện các chi bộ
*, Tiến trình đại hội
1,Chào cờ
2,Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu
4,Bầu chủ tich đoàn và th kí đại hội
*Chủ tịch đoàn gồm 3 đồng chí:
-Võ Thành Đồng
-Lê Đình Lý
-Nguyễn Thị Thủy
* Th ký gồm:
- Hoàng Thế Quang (TK tờng trình)
- Nguyễn Thị Phợng (TK nghị quyết)
5,Đồng chí bí th đọc báo cáo chính trị nhiệm kì 2006-2008 và phơng hớng nhiệm vụ của chi bộ năm 2008-2010
(Có bản báo cáo kèm theo)
6, Tham luận của đảng viên

-Đồng chí Lê Đình Lý tham luận về giải pháp nâng cao chất lợng dạy
học
-Đồng chí Nguyễn Thị Thủy tham luận về xây dựng và chỉnh đốn
đảng trong sạch vững mạnh
-Đồng chí Hoàng Thế Quang tham luận công tác đoàn đội trong nhà
trờng
7, Phát biểu của đại diện đảng ủy xã.
-Ghi nhận kết quả dạy và học của nhà trờng trong năm qua, đặc biệt
là kết quả tốt nghiệp THCS
-Đảng bộ công nhận chi bộ THCS Hồng Thủy đạt chi bộ vững mạnh tiêu
biểu.
-Đồng chí nhắc nhở một số tồn tại cần khắc phục:
+Chất lợng một số bộ môn còn thấp
+Cần chú trọng phơng pháp giảng dạy
+Nâng cao nhận thức chính trị thông qua học tập nghị quyết
+Phải tham gia sinh hoạt trớc cấp ủy
8,Đồng chí bí th chi bộ ghi nhận nội dung phát biểu của bí th đảng
bộ
9, Bầu cử
Chi bộ nhất trí số lợng cấp ủy 3 và bầu 3


*Phần ứng cử gồm:
-Võ Thành Đồng
-Lê Đình Lý
-Nguyễn Thị Thủy
*Phần đề cử : 0
*Tiến hành bầu cử
*Kết quả bầu cử
Trúng vào ban chấp hành chi ủy gồm
-Võ Thành Đồng
-Lê Đình Lý
-Nguyễn Thị Thủy
*Tiến hành bầu bí th và phó bí th:
*Kết quả bầu cử
-Võ Thành Đồng
- Bí th
-Lê Đình Lý
- Phó bí th
10, Ra mắt cấp ủy mới
11, Thông qua nghị quyết.
(Có biên bản nghị quyết kèm theo)
12, Thông qua biên bản đại hội
13, Bế mạc đại hộ
Hồng Thủy, ngày 14 tháng 6
năm 2008

Thứ kí
Nguyễn Thị PhợngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×