Tải bản đầy đủ

BAO CAO CHI BO 2008 2010

Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ
nhiệm kỳ 2008-2010
đảng bộ xã hồng thủy
chi bộ thcs hồng thủy
...............................................

Đảng Cộng sản Việt Nam

....................................
Hồng thủy, ngày 14
tháng 06 năm 2008

báo cáo chính trị tại đại hội
chi bộ thcs hồng thủy
nhiệm kỳ 2008 - 2010
Trong nhiệm kỳ vừa qua chi bộ trờng THCS Hồng Thủy đã vợt
qua nhiều khó khăn, thử thách và luôn giữ vững vai trò lãnh đạo,
pháp huy vai trò làm chủ của CB - NV và tổ chức quần chúng,
chăm lo xây dựng Đảng và đã giành đợc những kết quả tốt đẹp.
Hôm nay chi bộ trờng THCS Hồng Thủy tổ chức đại hội nhằm
đánh giá việc thực hiện nghị quyết của chi bộ nhà trờng trong

nhiệm kì vừa qua và đề ra phơng hớng nhiệm vụ trong nhiệm
kỳ sắp tới. Đồng thời kiện toàn chi uỷ để lãnh đạo và tổ chức
thực hiện nghị quyết mà đại hội đề ra.

Phần thứ nhất
Tình hình thực hiện nghị quyết chi bộ
trờng thcs hồng thủy trong nhiệm kỳ vừa qua
Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, hớng dẫn
nhiệm vụ của các năm học của Bộ GD - ĐT và Sở GD - ĐT. Dới sự
lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ xã Hồng Thủy, chi bộ trờng THCS
Hồng Thủy đã phát huy đợc những thuận lợi đồng thời khắc phục
những khó khăn vơn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà nghị
quyết đề ra, cụ thể là:
I . kết quả Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
chính trị :
1 - Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

a - Công tác duy trì số lợng và PC - THCS:
- Tuyển sinh vào lớp 6 cả hai năm học: đạt tỷ lệ 100%

Đơn vị: Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
1


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ
nhiệm kỳ 2008-2010
- Duy trì số lợng: 99,5%
- Kết quả PC - THCS tại thời điểm tháng 12/ 2007 đạt:
96,5%
Duy trì số lợng bằng việc phối kết hợp với các lực lợng giáo dục
vận động học sinh bỏ học trở lại trờng, hạn chế HS lu ban, đồng
thời tổ chức nhiều hoạt động tập thể bổ ích nhằm thu hút HS
tham gia, từ đó xây dựng cho các em lòng yêu trờng, yêu lớp.
Về công tác PC - THCS, xác định đây là nhiệm vụ chính trị
hàng đầu mà đòi hỏi toàn bộ chi bộ phải nhận thức đầy đủ,
đồng thời xem đây là tiêu chí thi đua của chi bộ, của nhà trờng
và của Đảng bộ xã Hồng Thủy. Do đó trong các năm học vừa qua
chi bộ đã ra các Nghị quyết cho nhà trờng, tham mu với lãnh đạo
địa phơng thành lập lại Ban chỉ đạo PCGD trong toàn xã, phân
công trách nhiệm từng thành viên, lên kế hoạch cụ thể từng giai


đoạn nhằm thống nhất toàn bộ các loại hồ sơ từ tiểu học đến
THCS, cập nhật số liệu chính xác. Kết quả đã đợc UBND huyện
công nhận đạt PC - THCS vào tháng 9 năm 2006 và UBND tỉnh
công nhận đạt PC-THCS vào tháng12 năm 2007.
b - Lãnh đạo công tác nâng cao chất lợng dạy và học.
Đây là nội dung hoạt động trọng tâm và đặc trng của chi
bộ nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, bồi dỡng nhân
tài, đào tạo nhân lực cho quê hơngvà đất nớc. Chi bộ đã bám sát
các Nghị quyết của Đảng các cấp, các chỉ thị hớng dẫn của
nhàng về nhiệm vụ năm học, triển khai thực hiện nghiêm túc có
hiệu quả.
Tăng cờng kỹ cơng nề nếp, xây dựng môi trờng giáo dục
lành mạnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi thực hiện tốt việc dạy học
theo chơng trình đổi mới giáo dục phổ thông.
Nghiêm túc thực hiện các quy định trong công tác quản lý,
giảng dạy đặc biệt các khâu: soạn bài, kiểm tra, đánh giá. Đồng
thời triển khai các chuyên đề về chuyên môn nhằm bồi dỡng và
tiếp sức cho đội ngũ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng
tâm của mình đẻ đáp ứng với yêu cầu đổi mới.
Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt. Thực hiện thờng
xuyên đổi mới phơng pháp dạy học, phát huy hiệu quả trang
thiết bị hiện có.
Triển khai cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử
và bệnh thành tích trong giáo dục với bốn nội dung mà Bộ trởng
Bộ giáo dục đã phát động có hiệu quả, qua hai năm, nhà trờng đã

Đơn vị: Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
2


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ
nhiệm kỳ 2008-2010

khắc phục tình trạng học sinh yếu kém và ngồi nhầm lớp, nâng
cao chất lợng giáo dục ngang bằng với các trờng trọng điểm ở
trong huyện.
c - Xây dựng CSVC
Bên cạnh việc lãnh đạo hoạt động nâng cao chất lợng, chi bộ
đã cùng với nhà trờng tham mu tích cực với lãnh đạo đại phơng,
hội cha mẹ HS xây dựng điều kiện đáp ứng yêu cầu dạy và học,
mua sắm các trang thiết bị, bàn ghế phục vụ cho giảng dạy,
xây dựng phòng học bộ môn, hàng rào khuôn viên, ... đảm bảo
trờng ngày càng khang trang hơn.
2 - hoạt động văn hoá xã hội

Đã xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh trong chi bộ và cơ
quan. Tham gia và tổ chức tốt nhiều hoạt động xã hội.
Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ trong nhà trờng sôi nổi
chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11, tham gia các hội thi do
PGD tổ chức, nh hội thi GVDG, HSG, thi làm và sử dụng đồ dùng
dạy học.v.v...
Hoạt động TDTT cũng đợc đẩy mạnh, tổ chức tốt HKPĐ cấp
trờng, tham gia đạt kết quả cao trong HKPĐ cụm và huyện.
3 - Công tác an ninh trật tự trờng học

Xây dựng và giáo dục ý thức bảo đảm an toàn trật tự trờng
học, tạo môi trờng lành mạnh, học sinh không gây gỗ đánh nhau,
không tham gia các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đờng.
II . Công tác lãnh đạo xây dựng đội ngũ :
1 - Công tác xây dựng đội ngũ:

Chi bộ đã chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ
mạnh về t tởng vững về chuyên môn nghiệp vụ. CB- GV và nhân
viên tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức và năng lực công tác.
Nhà trờng bố trí sắp xếp lao động hợp lý, tạo mọi điều kiện
tốt nhất cho giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ
chuyên môn nh học các lớp ĐHSP, các lớp Trung cấp chính trị và
các chứng chỉ khác. Đồng thời để phát huy đợc sức mạnh của đội
ngũ và khai thác đợc tiềm năng sáng tạo của từng cá nhân, Ban
giám hiệu đã làm tốt công tác thanh, kiểm tra nội bộ trờng học
nhằm đánh giá khả năng công tác của giáo viên, thực hiện vai trò
t vấn thúc đẩy, qua đó bồi dỡng năng lực công tác chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ tiếp cận và hoàn thành các nhiệm vụ đợc
giao.

Đơn vị: Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
3


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ
nhiệm kỳ 2008-2010
2 - Xây dựng các tổ chức đoàn thể và công tác quần chúng:

Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của chi bộ Đảng trong trờng học, định hớng hoạt động trọng tâm cho các tổ chức đoàn
thể, nhằm tạo ra sự phối hợp hoạt động nhịp nhàng giữa các tổ
chức, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của chi bộ đề ra, tạo
điều kiện cho nhà trờng đi lên, phát triển vững chắc.
Phối hợp chặt chẽ, hoạt động thống nhất giữa các tổ chức
đoàn thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ toàn diện của nhà trờng.
Cải tiến lề lối sinh hoạt, nội qui sinh hoạt và các hoạt động,
tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, phong phú, thu hút sự tham gia
hởng ứng của đông đảo quần chúng.
Công đoàn đi đầu trong việc đổi mới những phơng pháp
dạy học, bồi dỡng nâng cao tay nghề, xây dựng khối đoàn kết,
nhất trí, thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành.
Đoàn thanh niên và Đội TNTP Hồ Chí Minh đã xây dựng phong
trào hoạt động ngoài giờ sôi nỗi, tích cực, giáo dục đạo đức, tác
phong, đổi mới cách học của học sinh góp phần không nhỏ vào
quá trình nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện của nhà trờng.
Tổ chức tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng
đạo đức Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia,
đồng thời triển khai rộng rãi cho các em học sinh trong các buổi
chào cờ và các ngày lễ lớn.
III.Công tác xây dựng Đảng
Tiếp tục quán triệt và thực hiện công tác chỉnh đốn Đảng.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã không ngừng cải tiến về lề lối
làm việc và sinh hoạt. Nội quy sinh hoạt ngày càng đợc đổi mới,
tạo cơ hội cho Đảng viên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê
bình, phát huy năng lực của mình, đồng thời coi trọng việc bồi
dỡng, chấn chỉnh t cách của ngời Đảng viên. Tổ chức cho đảng
viên học tập và quán triệt sâu sắc19 điều quy định Đảng viên
không đợc làm. Từ đó mỗi Đảng viên tự rèn luyện tu dỡng gây lòng
tin cho quần chúng, trở thành hạt nhân của phong trào, tiên
phong và gơng mẫu trong công việc đợc giao, hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ mà tổ chức phân công.
Song song với công tác xây dựng và cũng cố tổ chức Đảng,
chi bộ thờng xuyên chăm lo công tác bồi dỡng phát triển Đảng viên.
Do đó đã xuất hiện nhiều đoàn viên u tú, nhiều đối tợng Đảng,
đã xác định động cơ đúng đắn, tự giác phấn đấu không
ngừng, để đợc đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đơn vị: Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
4


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ
nhiệm kỳ 2008-2010

a - Công tác chính trị t tởng
Trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã chú trọng việc học tập nâng
cao lập trờng t tởng, chính trị, giữ vững phẩm chất cách mạng
cho toàn thể đảng viên ,tổ chức quán triệt các nghị quyết của
đảng và học tập làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh,
đồng thời thực hiện các chủ trơng, chính sách của Đảng và nhà
nớc .
Nêu cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ và phẩm chất cách mạng,
tích cực thực hiện công tác đổi mới, phát huy ý thức tự lực, tự cờng, vợt qua khó khăn, thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Mỗi Đảng viên thờng xuyên rèn luyện phẩm chất chính trị,
đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đoàn kết, phấn đấu
vì lợi ích chung.
b - Công tác tổ chức và cán bộ
Xây dựng chi bộ vững mạnh, công tác tổ chức cán bộ đợc coi
trọng. Phân công nhiệm vụ trong chi uỷ, để phát huy tốt trách
nhiệm của từng đồng chí. Phân công Đảng viên đảm nhận các
vai trò phù hợp với sở trờng công tác ở trong nhà trờng. Tập trung
bồi dỡng các nhân tố tích cực, sử dụng các CB-GV một cách khoa
học hợp lý .
Làm tốt công tác phân tích, chất lợng, tổ chức Đảng và đội
ngũ Đảng viên, theo hớng dẫn của ban tổ chức. Thực hiện đúng
nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung
dân chủ. Đề cao tự phê bình và phê bình.
Chăm lo bồi dỡng quần chúng, làm tốt công tác kết nạp Đảng
viên mới. Lập kế hoạch và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề
ra. Kết quả: Trong các năm học vừa qua có 100% Đảng viên hoàn
thành nhiệm vụ; Bồi dỡng và kết nạp 4 quần chúng vào Đảng (đ/c
Vinh, Diệu, Thủy, Mùi).
c - Công tác kiểm tra Đảng
Công tác kiểm tra việc chấp hành đờng lối chính sách, Nghị
quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nớc và nhiệm vụ đợc
phân công đã thực hiện khá tốt, chi bộ triển khai công tác kiểm
tra hàng tháng, hàng kỳ kịp thời, phát hiện những nhân tố tích
cực để biểu dơng. Ngăn ngừa và kiên quyết xữ lý những Đảng
viên vi phạm điều lệ, vi phạm quy định và vi phạm nguyên tắc
tổ chức Đảng.
d - Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng của Đảng

Đơn vị: Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
5


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ
nhiệm kỳ 2008-2010

Quán triệt các chủ trơng, nghị quyết của Đảng, chính sách
pháp luật của nhà nớc, giáo dục cán bộ Đảng viên, GV thực hiện
đầy đủ. Tăng cờng sự lãnh đạo của chi bộ đến các đoàn thể
trong nhà trờng, hớng dẫn các tổ chức này hoạt động theo mục
tiêu chung của chi bộ.
e - Đổi mới phơng thức lãnh đạo của chi bộ
Xây dựng các nghị quyết trong từng tháng, phân công các
phần hành thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Hàng tháng có báo
cáo định kì cho Đảng bộ tình hình thực tế của chi bộ để Đảng
ủy nắm bắt và chỉ đạo.
Thờng xuyên thực hiện phân tích chất lợng Đảng viên theo
định kỳ. Tổ chức quán triệt Đảng viên tham gia sinh hoạt ở địa
phơng nghiêm túc, đầy đủ, có trách nhiệm đóng góp ý kiến
xây dựng nơi địa bàn c trú và có thông tin phản hồi kịp thời
cho chi bộ, nhà trờng và Đảng bộ xã.
Đảng viên tham gia sinh hoạt và đóng Đảng phí đầy đủ.
*Kết quả: Chi bộ đợc Đảng bộ công nhận là Chi bộ đạt trong
sạch vững mạnh xuất sắc.
IV . Đánh giá tổng quát, nguyên nhân, bài học chủ yếu.
1 - Đánh giá tổng quát.
Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo đơn vị cơ bản thực
hiện thắng lợi Nghị quyết của chi bộ đề ra:
Xây dựng đợc tập thể đoàn kết nhất trí, có lập trờng t tởng vững vàng, nhiệt tình sáng tạo có trách nhiệm cao.
Có hoạt động chuyên môn sâu rộng, tích cực, tự giác trong
việc tự bồi dỡng và bồi dỡng nâng cao năng lực công tác.
Chấp hành triệt để sự phân công của tô chức, luôn luôn
hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao.
Song bên cạnh đó, chi bộ vẫn còn một số tồn tại đó là: Lãnh
đạo tổ chức đoàn thanh niên, tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh cha
thật hiệu quả, nên kết quả vẫn cha cao, cha đáp ứng với yêu cầu
và tình hình nhiệm vụ mới. Công tác bồi dỡng những quần chúng
tốt đang còn thiếu chăm lo nên kết quả cha đạt với tiêu chí đặt
ra.
2 - Nguyên nhân thành công, sự lãnh đạo của Đảng
trong trờng học.
- Chi bộ đợc sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng.

Đơn vị: Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
6


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ
nhiệm kỳ 2008-2010

- Chi bộ luôn giữ đợc vai trò lãnh đạo toàn diện trên tất cả các
mặt hoạt động của nhà trờng.
- Sự cố gắng vơn lên của cán bộ, Đảng viên, giáo viên và học
sinh là động lực chủ yếu thực hiện những mục tiêu và nhiệm vụ
đề ra.
3 - Bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua.
Một là: Luôn giữ vai trò lãnh đạo toàn diện của chi bộ, thực
hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng- nhất là nguyên
tắc tập trung dân chủ, đồng thời hàng tháng, hàng quý ra nghị
quyết sát đúng và tổ chức thực hiện triệt để.
Hai là: Coi trọng đúng mức công tác chính trị t tởng, rèn
luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác xây dựng đội ngũ
vững mạnh trong đó hạt nhân là Đảng viên.
Ba là: Quán triệt sâu sắc, kịp thời các nghị quyết của Đảng
coi trọng và phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế
làm việc của chi bộ, của BGH nhà trờng, của các tổ chức đoàn
thể. Phát huy tính tự giác, chủ động, sáng tạo của các thành viên
trong đơn vị. Thực hiên tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác
quần chúng, công tác kiểm tra, chỉnh đốn Đảng.
Bốn là: Làm tốt công tác xã hội hoá sự nghiệp giáo dục, phát
động một phong trào học tập sâu rộng trong toàn dân, tích cực
đầu t nhân lực, vật lực, tài lực xây dựng CSVC nhà trờng, góp
phần nâng cao chất lợng giáo dục một cách toàn diện.

Phần thứ hai
Phơng hớng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2008-2010
I . Đặc điểm tình hình
Nhiệm kỳ 2008 - 2010 là nhiệm kỳ mà toàn Đảng, toàn dân
tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và
thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của toàn
quốc - Chi bộ trờng THCS Hồng Thủy có những thuận lợi và khó
khăn cơ bản sau:
1 -Thuận lợi

Chi bộ trờng THCS luôn nhận đợc sự quan tâm lãnh đạo của
các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phơng.

Đơn vị: Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
7


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ
nhiệm kỳ 2008-2010

Nhà trờng có bề dày thành tích trong nhiều năm qua, liên tục
đạt trờng tiên tiến cấp huyện và tỉnh, đồng thời phong trào xã
hội hoá giáo dục khá cao. Đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức
tốt ,nhiệt tình, có trách nhiệm và có năng lực đảm nhận tốt mọi
công việc đợc giao.
Chi bộ có 16 Đảng viên là nòng cốt của phong trào, luôn gơng
mẫu tiên phong trong công tác.
2 - Khó khăn

Đội ngũ còn thiếu về số lợng và môn đào tạo, nên ảnh hởng
rất lớn đến việc phân công các phần hành giảng dạy ở trong nhà
trờng.
Số lợng Đảng viên còn ít, Đảng viên trẻ cha nhiều. Một bộ phận
rất ít Đảng viên còn mang t tởng trung bình chủ nghĩa, cha
nhiệt tình hămg hái trong các họat động, cha thực sự đầu tàu gơng mẫu. Do đó mức độ cống hiến cho tập thể còn hạn chế, nên
sức thuyết phục với đội ngũ cha cao.
II . Phơng hớng và những mục tiêu cơ bản của nhiệm
kỳ 2005-2006
1 - Phơng hớng:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ X, Nghị quyết của Đảng bộ các cấp. Đặc biệt là
nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XXIII.
Đổi mới công tác quản lý, tăng cờng xây dựng kỹ cơng trờng
học, xây dựng đội ngũ Đảng viên GV - NV vững về chính trị t tởng, mạnh về chuyên môn nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm
cao.
Đẩy mạnh công tác dạy và học, nhằm nâng cao chất lợng giáo
dục toàn diện cho học sinh, làm tốt công tác duy trì và giữ vững
số lợng, nâng cao tỷ lệ PC THCS. Thực hiện tốt nội dung mà
nhiệm vụ năm học của PGD, và sở GD-ĐT đề ra.
2 - Mục tiêu phấn đấu:

Xây dựng chi bộ trờng THCS Hồng thủy đoàn kết, nhất trí,
có tổ chức chặt chẽ, mỗi Đảng viên có lập trờng t tởng vững
vàng, có trình độ giác ngộ chính trị cao, có hoạt động chuyên
môn sâu rộng.
Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị trờng đạt tiên tiến
xuất sắc. các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, Đội TNTP đạt vững
mạnh.
* Chỉ tiêu cụ thể :

Đơn vị: Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
8


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ
nhiệm kỳ 2008-2010

- Duy trì số lợng đạt trên 95%
- Giữ vững và nâng cao chuẩn PC-THCS trên 97,0%
- Chất lợng giáo dục:
+ Học lực:
-Trung bình trở lên: 98%
- Giỏi : 10 %
- Khá: 35 %
+ Hạnh kiểm :
-Tốt : 65 %
-Khá : 34% ( không có HS hạnh kiểm
yếu, kém).
- Xét tốt nghiệp lớp 9 đạt trên 98%.
- Học sinh giỏi cấp huyện và tỉnh : 15 em.
- Tổng sáp đồng đội từ giải 3 đến giải 6(trong đó từ giải 1
đến giải 3 có 2 giải)
- Danh hiệu thi đua :
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở hàng năm ít nhất có
trên 5 đ/c
+ Lao động tiên tiến 28 đ/c
+ Năng lực s phạm đạt yêu cầu trở lên 100%
- Xây dựng CSVC.
+ Hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
+ Tham mu với các cấp XD đạt chuẩn 4 (trờng Chuẫn
quốc gia ).
- Chi bộ đạt : Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.
- Đảng viên đủ t cách 100% .
- Không có Đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ
Đảng, vi phạm những điều Đảng viên không đợc làm.
- Kết nạp thêm 6 Đảng viên mới.
II . Nhiệm vụ và giải pháp.
1 - Lãnh đạo thực hiện nhiệm vị chính trị của đơn vi

a - Nhiệm vụ chuyên môn
*Công tác số lợng và PCGD.
Giữ vững kế hoạch phát triển quy mô trờng lớp, đáp ứng
ngày càng cao nhu cầu học tập của nhân dân, làm tốt công tác
PC-THCS. Để làm đợc điều đó cần tập trung những vấn đề sau :
- Tuyển sinh lớp 6 đạt 100%.
- Tích cực vận động HS bỏ học trở lại trờng.
- Giảm tỷ lệ HS yếu, HS lu ban.
-Duy trì giữ vũng số lợng 100% hiện có.
*Chất lợng giáo dục.

Đơn vị: Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
9


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ
nhiệm kỳ 2008-2010

Nâng cáo chất lợng và hiệu quả giờ dạy trên lớp bằng việc
thiết kế bài soạn, đổi mới phơng pháp giảng dạy nhằm phát huy
tính tích cực của HS.
Đẩy mạnh công tác bồi dỡng, tự bồi dỡng, nâng cao năng lực s
phạm cho đội ngũ. Nâng cao ý thức trách nhiệm của Đảngviên
trong các hoạt động về chuyên môn, hoàn thành chỉ tiêu chuẩn
hóa đội ngũ 100% và trên chuẫn là 25 %.
Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lợng đại trà. Đồng thời tích
cực chỉ đạo công tác bồi dỡng HS giỏi, HS năng khiếu, tổ chức tốt
việc bồi dỡng, phụ đạo theo đúng tinh thần chỉ thị của Bộ GDĐT về việc dạy thêm và học thêm.
Triển khai có hiệu quả hơn cuộc vận động Hai không,
nhằm nâng cao chất lợng dạy và học trong nhà trờng một cách
thực chất đáp ứng với yêu cầu mới.
b - Xây dựng CSVC:
Tham mu với lãnh đạo địa phơng, các tổ chức xây dựng
CSVC bằng nhiều nguồn, trong đó ngân sách nhà nớc là chủ yếu,
phát huy nguồn vốn kiên cố hoá trờng học xây dựng 8 phòng học
hai tầng trong năm học 2008. Đề xuất lãnh đạo các cấp thông qua
kế hoạch phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng đạt hiệu quả.
Huy động HS đóng góp để tu sữa, cải tạo khuôn viên phấn
đấu trờng Xanh-Sạch-Đẹp.
Thực hiện công tác thu chi hợp pháp, đúng quy định đa
công tác thu chi đúng mục đích,tiết kiệm, hiệu quả.
c - Lĩnh vực văn hoá xã hội
Chi bộ lãnh đạo đơn vị tổ chức tốt các hoạt hoạt động VHVN-TDTT, tham gia các hội thi, hội diễn do cấp trên tổ chức dạt
kết quả cao.
Tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, đền ơn
đáp nghĩa thờng xuyên và đầy đủ.
CB-GV-NV tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động Xây
dựng gia đình văn hoá, Giỏi việc trờng, đảm việc nhà...
2-Lãnh đạo phát huy dân chủ, xây dựng nhà trờng và các đoàn thể.

a - Lãnh đạo phát huy dân chủ
Quán triệt sâu sắc quy chế dân chủ trờng học của Bộ ban
hành, xây dựng tổ chức, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ
trờng học làm cho mỗi CB-GV-NV và HS thực hiện tự giác. Qua đó
phát huy sáng tạo của GV trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà
trờng.

Đơn vị: Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
10


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ
nhiệm kỳ 2008-2010

Thực hiện công khai hoá mọi hoạt động của đơn vị nh: Xây
dựng kế hoạch, phân công phần hành, kết quả thi đua, kiểm
tra, đánh giá, xếp loại CB-GV-NV và HS, công khai tài chính và
xây dựng CSVC trờng hoc.
b - Lãnh đạo công tác quần chúng
*Lãnh đạo nhà trờng:
Sắp xếp đội ngũ cốt cán, phân công công việc phù hợp với
năng lực chuyên môn, khả năng công tác, sở trờng và từng hoàn
cảnh của GV.
Xây dựng kế hoạch bồi dỡng đội ngũ đạt chuẩn và trên
chuẩn, đủ sức đảm nhận công việc, theo tình hình nhiệm vụ
mới của GD-ĐT.
Tổ chức xây dựng kế hoạch có tính khả thi, cụ thể, hệ
thống. Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tạo đợc sức mạnh
tổng hợp, đa nhà trờng hực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
*Đối với Công đoàn
Phát huy vai trò làm chủ tập thể của mỗi đoàn viên.
Xây dựng tập thể lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất
tinh thần cho đội ngũ. Tham gia có hiệu quả các chơng trình
hành động và các cuộc vận động của Công đoàn ngành giáo
dục.
*Đối với Đoàn - Đội
Sớm ổn định các tổ chức, xây dựng triển khai các hoạt
động. Chú trọng giáo dục đạo đức, lý tởng, lối sống cho đoàn
viên và thanh thiếu niên.
Tổ chức hoạt động tập thể, đồng thời tham gia tích cực vào
các hoạt động xã hội, tạo môi trờng giáo dục trong sáng, lành
mạnh.
Xây dựng hoạt động phong phú, hấp dẫn, phù hợp với tâm
sinh lý lứa tuổi để thu hút HS đến trờng, đảm bảo số lợng.
Tham gia tích cực các hội thi của trờng, huyện tổ chức.
4 - Công tác xây dựng Đảng

a - Công tác chính trị t tởng
Thờng xuyên học tập nâng cao lập trờng t tởng, chính trị,
giữ vững phẩm chất cách mạng cho toàn thể đảng viên trong chi
bộ
Tổ chức quán triệt các nghị quyết của đảng. Tổ chức học
tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời thực
hiện các chủ trơng, chính sách của Đảng và nhà nớc .

Đơn vị: Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
11


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ
nhiệm kỳ 2008-2010

Nêu cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ và phẩm chất cách mạng,
tích cực thực hiện công tác đổi mới, phát huy ý thức tự lực, tự cờng ,vợt qua khó khăn, thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Mỗi Đảng viên phải học tập nâng cao trình độ và năng lực
công tác. Thực hiện vai trò gơng mẫu trên mọi lĩnh vực, thờng
xuyên rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối
sống lành mạnh, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung.
Năm bắt diễn biến t tởng của Đảng viên, CB-GV, có biện pháp
xữ lý kịp thời. Trong đó Đảng viên đóng vai trò trọng tâm,
không để các hiện tợng tiêu cực xẫy ra.
b - Công tác tổ chức và cán bộ
Lãnh đạo sắp xếp cũng cố tổ chức Đảng. Xây dựng chi bộ
thực sự là hạt nhân chính trị trong nhà trờng. Phân công nhiệm
vụ trong chi uỷ, để phát huy tốt trách nhiệm của từng đồng chí.
Phân công Đảng viên giữ vai trò chủ chốt trong các tổ chức, các
bộ phận, tiến tới bố trí các Đảng viên giữ các phần hành quan
trọng ở trong nhà trờng.
Tập trung bồi dỡng các nhân tố tích cực, sữ dụng cán CB-GV
một cách khoa học hợp lý .
Làm tốt công tác phân tích, chất lợng, tổ chức Đảng và đội
ngũ Đảng viên, theo hớng dẫn của ban tổ chức TW.
Mọi Đảng viên đều phải thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức
sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Đề cao tự
phê bình và phê bình.
Chăm lo bồi dỡng quần chúng, làm tôt công tác kết nạp Đảng
viên mới. Lập kế hoạch và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề
ra.
c - Công tác kiểm tra Đảng
Tăng cờng công tác kiểm tra việc chấp hành đờng lối chính
sách, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nớc và
nhiệm vụ đợc phân công.
Tổ chức kiểm tra hàng tháng, hàng kỳ kịp thời, phát hiện
những nhân tố tích cực để biểu dơng. Ngăn ngừa và kiên
quyết xữ lý những Đảng viên vi phạm điều lệ, vi phạm quy định
và vi phạm nguyên tắc tổ chức Đảng.
d - Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng của Đảng
Quán triệt các chủ trơng, nghị quyết của Đảng, chính sách
pháp luật của nhà nớc, giáo dục cán bộ Đảng viên, GV thực hiện
đầy đủ. Tăng cờng sự lãnh đạo của chi bộ đến các đoàn thể

Đơn vị: Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
12


Báo cáo Chính trị đại hội chi bộ
nhiệm kỳ 2008-2010

trong nhà trờng, hớng dẫn các tổ chức này hoạt động theo mục
tiêu chung của chi bộ.
e - Đổi mới phơng thức lãnh đạo của chi bộ
Tiếp tục thực hiện cuộc vân động xây dựng và chỉnh đốn
đảng, đổi mới nội dung, nâng cao chất lợng sinh hoạt và quy chế
hoạt động của chi bộ.
Xây dựng các nghị quyết trong từng tháng, phân công các
phần hành thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Hàng tháng có báo
cáo định kì cho Đảng bộ tình hình thực tế của chi bộ để Đảng
ủy nắm bắt và chỉ đạo.
Thờng xuyên thực hiện phân tích chất lợng Đảng viên theo
định kỳ. Tổ chức quán triệt Đảng viên tham gia sinh hoạt ở địa
phơng nghiêm túc, đầy đủ, có trách nhiệm đóng góp ý kiến
xây dựng nơi địa bàn c trú và có thông tin phản hồi kịp thời
cho chi bộ, nhà trờng và Đảng bộ xã.
Đảng viên tham gia sinh hoạt và đóng Đảng phí đầy đủ.
Kính tha quý vị đại biểu !
Kính tha đại hội !
Nhiệm vụ năm học 2008 - 2010 của chi bộ trờng THCS Hồng
Thủy đang đặt ra những yêu cầu cấp bách và nặng nề. Song
với nỗ lực của mỗi Đảng viên trong chi bộ và sự quan tâm của các
cấp lãnh đạo. Đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của thờng vụ Đảng uỷ xã Hồng Thủy, chúng ta tin tởng rằng trong năm
học này, chi bộ nhà trờng sẽ hoàn thành thắng lợi xuất sắc nhiệm
vụ mà đại hội đề ra./
Hồng Thủy ngày 14 tháng 6
năm 2008
Bí th chi bộ

Võ Thành
Đồng

Đơn vị: Chi bộ Trờng THCS Hồng Thủy
13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×