Tải bản đầy đủ

bao cao xanh sach dep

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
báo cáo đánh giá chuẩn trờng xanh sạch đẹp
năm học 2005-2006
đơn vị : trờng thcs hồng thủy
-Căn cứ hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2005-2006 của
phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy về xây dựng cơ sở vật chất trờng học.
-Căn cứ công văn số 253/GD của phòng GD-ĐT Lệ Thủy ngày15
tháng 4 năm 2003 hớng dẫn tự đánh giá trờng xanh - sạch - đẹp.
-Trên cơ sở những công việc đã làm từ những năm học trớc và
quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch năm học 2005-2006 của nhà
trờng. Trờng THCS Hồng Thủy tự đánh giá kết quả xây dựng trờng
xanh - sạch - đẹp thời gian qua nh sau:
I.Những việc làm và kết quả đạt đợc.
1.Đã thực hiện xây dựng kế hoạch từ đầu năm học. Cổng tác
tổ chức thực hiện luôn bám sát kế hoạch, thờng xuyên theo dõi,
đánh giá, điều chỉnh qua hàng tuần, tháng, kỳ.
2.Tích cực huy động các nguồn vốn đầu t, các giải pháp đợc
triển khai công việc phù hợp với các hoạt động khác đáp ứng yêu cầu
kế hoạch đề ra.
3.Phát huy đợc sức mạnh tổng hợp của các lực lợng xã hội tham

gia xây dựng môi trờng giáo dục và bảo vệ tốt,các thành quả đạt đợc.
II.kết quả cụ thể.
1.Khuôn viên trờng học đợc quy hoạch cụ thể rõ ràng có phê
duyệt của HĐGD xã, phòng GD-ĐT, đầu năm với tổng diện tích
13.000m2 đợc chốt cắm các cột mốc bằng bê tông và hệ thống hàng
rào bảo vệ, cha xảy ra hiện tợng đất đai bị các hộ lấn chiếm.
Xây dựng sân thể dục,đờng chạy.340 m2
Tự xếp loại : Tốt
2.Có cổng trờng, có bảng hiệu tên trờng, cột cờ đợc xây dựng
kiên cố đảm bảo bền đẹp, sân trờng đợc quy hoạch, sân phòng
học, sân chơi, sân hoạt động thể dục thể thao làm sạch sẽ. Hệ
thống hàng rào 3 mặt đả đợc xây dựng kiên cố, phần còn lại là
hàng rào cây xanh.
Tự xếp loại : Tốt
3. Đờng đi lại trông khu vực trờng bố trí hợp lý đảm bảo thẩm
mỹ và thuận tiện cho việc đi lại cuả Thầy và Trò. Đờng đi lại đợc bê
tông hoá có hệ thống thoát nớc luôn đảm bảo vệ sinh trông khu vực
trờng .
Tự xếp loại :Tốt .


4. Hệ thống bồn hoa cây cảnh, cây bóng mát trồng và bố trí
hợp lý trông khu vực sân trờng và khuôn viên trờng học ,công tác
chăm sóc đảm bảo thờng xuyên xanh tốt đẹp.
Tự xếp loại :Tốt .
5.Công trình vệ sinh đợc xây dựng kiên cố, đúng tiêu chuẩn
(tự hủy), luôn vệ sinh sạch sẽ và đảm bảo đủ điều kiện sinh hoạt
hàng ngày của thầy và trò. Có công trình nớc sạch, nớc sinh hoạt.
Tự xếp loại :Tốt .
6.Phòng học đợc trang bị đầy đủ bảng chống loá đúng quy
cách (16 cái cho 8 phòng học cao tầng và 7 phòng học nhà cấp
4).Bàn ghế đợc tranh bị đảm bảo đủ chỗ ngồi cho học sinh học tập
. Song có một số phòng học bàn ghế 5 chỗ ngồi cha thật tốt trong
các giờ học.
Tự xếp loại :Tốt
7.Phòng hội đồng, Phòng Hiệu trởng, Phòng Phó Hiệu trởng
đảm bảo đủ điều kiện để làm việc và hội họp. Văn phòng, phòng
làm việc, phòng học đợc trang trí, sắp xếp khoa học, thoáng mát,
đợc trang trí thống nhất có ý nghĩa giáo dục cao.
Tự xếp loại :Tốt .


III.Kết luận chung.
Từ những việc đã làm đợc đối chiếu với các chuẩn quy định
chung, trờng THCS Hồng Thủy, nhận thấy phần lớn đều đã đạt đợc
các chuẩn .
Tự xếp loại :Trờng đạt loại tốt
Hồng Thủy, ngày 10 tháng 5năm
2006
Hiệu trởng

Võ Thành Đồng


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Báo cáo
đánh giá chuẩn trờng
xanh - sạch - đẹp
đơn vị : trờng THCS Hồng Thủy
Th¸ng 5 n¨m 2006

b¸o c¸o ®¸nh gi¸ chuÈn trêng xanh s¹ch ®Ñp


năm học 2004-2005
đơn vị : trờng thcs hồng thủy
-Căn cứ hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2004-2005 của
phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy về xây dựng cơ sở vật chất trờng học.
-Căn cứ công văn số 253/GD của phòng GD-ĐT Lệ Thủy ngày15
tháng 4 năm 2003 hớng dẫn tự đánh giá trờng xanh - sạch -đẹp.
-Trên cơ sở những công việc đã làm từ những năm học trớc và
quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch năm học 2004-2005 của nhà
trờng. Trờng THCS Hồng Thủy tự đánh giá kết quả xây dựng trờng
xanh - sạch - đẹp thời gian qua nh sau:
I.Những việc làm và kết quả đạt đợc.
1.Đã thực hiện xây dựng kế hoạch từ đầu năm học. Công tác tổ
chức thực hiện luôn bám sát kế hoạch, thờng xuyên theo dõi, đánh
giá, điều chỉnh qua hàng tuần, tháng, kỳ.
2.Tích cực huy động các nguồn vốn đầu t, các giải pháp đợc
triển khai công việc phù hợp với các hoạt động khác đáp ứng yêu cầu
kế hoạch đề ra.
3.Phát huy đợc sức mạnh tổng hợp của các lực lợng xã hội tham
gia xây dựng môi trờng giáo dục và bảo vệ tốt,các thành quả đạt đợc.
II.kết quả cụ thể.
1.Khuôn viên trờng học đợc quy hoạch cụ thể rõ ràng có phê
duyệt của HĐGD xã, phòng GD-ĐT, đầu năm với tổng diện tích
13.000m2 đợc chốt căm các cột mốc bằng bê tông và hệ thống hàng
rào bảo vệ cha xảy ra hiện đất đai bị các hộ lấn chiếm.
Tự xếp loại : Tốt
2.Có có công trờng, có bảng hiệu tên trờng, cột cờ đợc xây
dựng kiên cố đảm bảobền đẹp, sân trờng đợc quy hoạch, sân
phòng học, sân chơi, sân hoạt động thể dục thể thao làm sạch sẽ.
Hệ thống hàng rào 3 mặt đả đợc xây dựng kiên cố, phần còn lại là
hàng rào cây xanh.
Tự xếp loại : Tốt
3. Đờng đi lại trông khu vực trờng bố trí hợp lý đảm bảo thẩm
mỹ và thuận tiện cho việc đi lại cuả Thầy và Trò. Đờng đi lại đợc bê
tông hoá có hệ thống thoát nớc luôn đảm bảo vệ sinh trông khu vực
trờng .
Tự xếp loại :Tốt .
4. Hệ thống bồn hoa cây cảnh, cây bống mát trồng và bố trí
hợp lý trông khu vự c sân trờng và khuôn viên trờng học ,công tác
chăm sóc đảm bảo thờng xuyên xanh tốt đẹp.
Tự xếp loại :Tốt .


5.Công trình vệ sinh đợc xây dựng kiên cố, đúng tiêu chuẩn
(tự hủy), luôn vệ sinh sạch sẽ và đảm bảo đủ điều kiện sinh hoạt
hằng ngày của thầy và trò. Có công trình nớc sạch, nớc sinh hoạt.
Tự xếp loại :Tốt .
6.Phòng học đợc trang bị đầy đủ bảng chống loá đúng quy
cách (17 cáI cho 8 phòng học cao tầng và 7 phòng học nhà cấp
4).Bàn ghế đợc tranh bị đảm bảo đủ chỗ ngồi cho học sinh học tập
. Song có một số phòng học bàn ghế 5 chỗ ngồi cha thật tốt trong
các giờ học.
Tự xếp loại :Tốt
7.Phòng hội đồng, Phòng Hiệu trởng, Phòng Phó Hiệu trởng
đảm bảo đủ điều kiện để làm việc và hội họp. Văn phòng, phòng
làm việc, phòng học đợc trang trí, sắp xếp khoa học, hoáng mát,
đợc trang trí thống nhất có ý nghĩa giáo dục cao.
Tự xếp loại :Tốt .
III.Kết luận chung.
Từ những việc đã làm đợc đối chiếu với các chuẩn quy định
chung, trờng THCS Hồng Thủy, nhận thấy phần lớn đều đã đạt đợc
các chuẩn .
Tự xếp loại :Trờng đạt loại tốt
Hồng Thủy, ngày 8 tháng 4năm 2005
Hiệu trởng

Võ Thành Đồng


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Báo cáo
đánh giá chuẩn trờng
xanh - sạch - đẹp
đơn vị : trờng THCS Hồng Thủy
Th¸ng 4 n¨m 2005

b¸o c¸o ®¸nh gi¸ chuÈn trêng xanh s¹ch ®Ñp


năm học 2004-2005
đơn vị : trờng thcs hồng thủy
-Căn cứ hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2004-2005 của
phòng GD-ĐT huyện Lệ Thủy về xây dựng cơ sở vật chất trờng học.
-Căn cứ công văn số 253/GD của phòng GD-ĐT Lệ Thủy ngày15
tháng 4 năm 2003 hớng dẫn tự đánh giá trờng xanh - sạch -đẹp.
-Trên cơ sở những công việc đã làm từ những năm học trớc và
quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch năm học 2004-2005 của nhà
trờng. Trờng THCS Hồng Thủy tự đánh giá kết quả xây dựng trờng
xanh - sạch - đẹp thời gian qua nh sau:
I.Những việc làm và kết quả đạt đợc.
1.Đã thực hiện xây dựng kế hoạch từ đầu năm học. Công tác tổ
chức thực hiện luôn bám sát kế hoạch, thờng xuyên theo dõi, đánh
giá, điều chỉnh qua hàng tuần, tháng, kỳ.
2.Tích cực huy động các nguồn vốn đầu t, các giải pháp đợc
triển khai công việc phù hợp với các hoạt động khác đáp ứng yêu cầu
kế hoạch đề ra.
3.Phát huy đợc sức mạnh tổng hợp của các lực lợng xã hội tham
gia xây dựng môi trờng giáo dục và bảo vệ tốt,các thành quả đạt đợc.
II.kết quả cụ thể.
1.Khuôn viên trờng học đợc quy hoạch cụ thể rõ ràng có phê
duyệt của HĐGD xã, phòng GD-ĐT, đầu năm với tổng diện tích
13.000m2 đợc chốt căm các cột mốc bằng bê tông và hệ thống hàng
rào bảo vệ cha xảy ra hiện đất đai bị các hộ lấn chiếm.
Tự xếp loại : Tốt
2.Có có công trờng, có bảng hiệu tên trờng, cột cờ đợc xây
dựng kiên cố đảm bảobền đẹp, sân trờng đợc quy hoạch, sân
phòng học, sân chơi, sân hoạt động thể dục thể thao làm sạch sẽ.
Hệ thống hàng rào 3 mặt đả đợc xây dựng kiên cố, phần còn lại là
hàng rào cây xanh.
Tự xếp loại : Tốt
3. Đờng đi lại trông khu vực trờng bố trí hợp lý đảm bảo thẩm
mỹ và thuận tiện cho việc đi lại cuả Thầy và Trò. Đờng đi lại đợc bê
tông hoá có hệ thống thoát nớc luôn đảm bảo vệ sinh trông khu vực
trờng .
Tự xếp loại :Tốt .
4. Hệ thống bồn hoa cây cảnh, cây bống mát trồng và bố trí
hợp lý trông khu vự c sân trờng và khuôn viên trờng học ,công tác
chăm sóc đảm bảo thờng xuyên xanh tốt đẹp.
Tự xếp loại :Tốt .


5.Công trình vệ sinh đợc xây dựng kiên cố, đúng tiêu chuẩn
(tự hủy), luôn vệ sinh sạch sẽ và đảm bảo đủ điều kiện sinh hoạt
hằng ngày của thầy và trò. Có công trình nớc sạch, nớc sinh hoạt.
Tự xếp loại :Tốt .
6.Phòng học đợc trang bị đầy đủ bảng chống loá đúng quy
cách (17 cáI cho 8 phòng học cao tầng và 7 phòng học nhà cấp
4).Bàn ghế đợc tranh bị đảm bảo đủ chỗ ngồi cho học sinh học tập
. Song có một số phòng học bàn ghế 5 chỗ ngồi cha thật tốt trong
các giờ học.
Tự xếp loại :Tốt
7.Phòng hội đồng, Phòng Hiệu trởng, Phòng Phó Hiệu trởng
đảm bảo đủ điều kiện để làm việc và hội họp. Văn phòng, phòng
làm việc, phòng học đợc trang trí, sắp xếp khoa học, hoáng mát,
đợc trang trí thống nhất có ý nghĩa giáo dục cao.
Tự xếp loại :Tốt .
III.Kết luận chung.
Từ những việc đã làm đợc đối chiếu với các chuẩn quy định
chung, trờng THCS Hồng Thủy, nhận thấy phần lớn đều đã đạt đợc
các chuẩn .
Tự xếp loại :Trờng đạt loại tốt
Hồng Thủy, ngày 8 tháng 4năm 2005
Hiệu trởng

Võ Thành Đồng


Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Báo cáo
đánh giá chuẩn trờng
xanh - sạch - đẹp
đơn vị : trờng THCS Hồng Thủy
Th¸ng 4 n¨m 2005Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×