Tải bản đầy đủ

bao cao doi moi

Phòng GD - ĐT Lệ Thủy

Trờng THCS Liên Thủy

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
--------------***-----------

Báo cáo
Tổng kết công tác đổi mới
chơng trình và sách giáo khoa khối 6-7-8
A - Những thuận lợi và khó khăn:
1. Thuận lợi:
- Kế hoạch chỉ đạo có tính hợp lý từ Bộ đến Sở, Phòng
- Tài liệu, đồ dùng dạy học phục vụ cho đổi mới đáp ứng khá đầy
đủ.
- Công tác đổi mới giáo dục phổ thông có sự chuẩn bị từ mấy năm
trớc nên việc tiếp nhận của giáo viên nói chung khá thuận lợi.
- Công tác xã hội hoá giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực tạo
điều kiện tốt cho việc đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông.

2. Khó khăn:
- Cơ sở vật chất còn thiếu phòng chức năng.
- Thiếu giáo viên chuyên biệt: Môn Nhạc, Hoạ
- Vai trò nồng cốt GV ở các bộ môn còn ít.
- Môn tin học gần cả kỳ 1 của lớp 8 cha có giáo viên dạy
- Chơng trình , lịch học của bộ môn tự chọn lớp 8 trong kỳ một của
lớp 8 cha cụ thể, cha có sự thống nhất
B- Kết quả thực hiện
1- Công tác quản lý chỉ đạo
a . Quán triệt tinh thần các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
- Bằng những biện pháp thiết thực cụ thể. BGH đã chuyển tãi đợc
tinh thần thay sách đối với giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh,
nhân dân. Từ đó đã động viên đợc cha mẹ học sinh có ý thức
mua sắm đầy đủ SGK các loại sách bài tập, tham khảo ngay từ
đầu năm học.
b - Bố trí đội ngũ hợp lý, u tiên cho khối thay sách
c - Lập kế hoạch bồi dỡng giáo viên trong năm , bồi dỡng tiếp sức tại
chổ cho giáo viên , chỉ dạo tập trung dự giờ đúc rút kinh nghiệm


d- Sử dụng các hình thức kiểm tra để phát hiện những mặt ,
khuyết điểm của GV và học sinh bổ sung kịp thời
e- Sử dụng mạng lới kiểm tra nh tổ trởng, giáo viên dạy giỏi phối hợp
dự giờ, kiểm tra nội bộ trờng học, dự các chuyên đề triễn khai trong
năm
g- Tham mu tích cực với địa phơng tăng thêm cơ sở vật chất phục
vụ cho quá trình giảng dạy
II- Công tác chuẩn bị và nâng cao năng lực giáo viên
1 / Tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên :
- Kế hoạch tập huấn khối 6,7,8 các môn thay sách 100% GV tham
gia đủ 13 môn.
* ở trờng:
- Tổ chức học tập chơng trình ,sách giáo khoa từ tháng 8 ,các tổ
sinh hoạt và ghi lại những nội dung cơ bản , những thay đỗi trong
chơng trình mới so với sách củ báo cáo lên cán bộ giảng dạy thay
sách
- Tổ chức bồi dỡng tiếp sức tại chỗ thông qua các buổi sinh hoạt
chuyên môn, chuyên đề triển khai. BGH phân công 3 đ/c chỉ
đạo 3 tổ.
+ Quy trình thực hiện:


a, Mỗi giáo viên trực tiếp giảng dạy hoặc không giảng dạy khối
6,7,8 đều có nhiệm vụ nghiên cứu nội dung, chơng trình SGK.
b, 100% GV soạn giáo án theo tiết thao giảng ( Theo bộ môn
đào tạo ) để từ đó góp ý cho đồng nghiệp và xây dựng mẫu giáo
án của tổ.
c, Lần lợt tham gia các tiết dạy thể nghiệm để mỗi ngời tự
khẳng định mình.
d, Xây dựng giáo án chung để tham gia dạy chuyên đề liên trờng đúc rút kinh nghiệm và triển khai tiếp tục ở tổ chuyên môn.
* ở cụm :
Tổ chức soạn giáo án tập thể theo môn đào tạo để dạy chuyên
đề theo phân công trong cụm trờng, sau chuyên đề giáo viên
hoàn thành lại giáo án để vi tính làm giáo án mẫu cho tổ
chuyên môn
2/. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất:


- Trong từng năm học trờng đã mua thêm đồ dùng dạy học đủ cơ số
cho giáo viên mợn giảng dạy ,năm học 2004-2005 đủ cơ số phòng
học, bàn ghế đúng quy cách để học sinh học tập
- Mua sách các loại đủ để phục vụ cho giáo viên
- Mua sắm thêm một số đồ dùng học tập phục vụ cho các tiết thực
hành môn Sinh vật
- San lấp mặt bằng phục vụ cho việc học thể dục và hoạt động
ngoài giờ
3/ Tổ chức thực hiện chơng trình và SGK lớp 6,7,8.
3.1- Tình hình phân công bố trí đội ngũ
- Đủ giáo viên dạy các môn theo quy định của từng khối, lớp 100%
các bộ môn khoa học cơ bản đợc bố trí GV đào tạo theo ngành và
lớp 8 năm nay một bộ môn ít nhất có 2 GV giảng dạy .Tuy nhiên
những môn âm nhạc , mỹ thuật không có giáo viên đào tạo
chính quy , chỉ qua tập huấn trong hè và chuyên đề,
3.2- Tổ chức nghiên cứu chơng trình , SGK mới trong sinh hoạt CM
Trong từng năm học ,đầu năm đã tổ chức nghiên cứu taị trờng
thời gian 4 ngày cho mỗi môn học
Qua các đợt sinh hoạt CM hàng tuần của tổ xen kẻ bố trí việc
triễn khai các chuyên đề với việc nghiên cứu trao đổi các bài dạy
khó
3.3- Tổ chức dự giờ , rút kinh nghiệm
Đây là việc làm thờng xuyên đợc chú trọng trong các năm học
và đợc đa vào kế hoạch của cá nhân , tổ trong từng tháng, sau dự
gìơ là đúc rút kinh nghiệm kịp thời ,thấy đợc những tồn tại cần
khắc phục
Số tiết dự giờ:
758 tiết
Số tiết thực tập, thao giảng : 404 tiết
Số tiết dự giờ kiểm tra của cán bộ phòng GD, của ban chỉ
đạo : 30 tiết
3.4- Đổi mới phơng pháp, phát triễn các kỹ năng dạy học :
Trong những năm qua công tác đổi mới phơng pháp đợc đặc
biệt chú trọng từ khâu thiết kế bài soạn , đánh giá học sinh , tổ
chức các hoạt động dạy và học theo hớng tích cực hoá hoạt động học
tập của học sinh , sử dụng đồ dùng dạy học , dạyhọc theo hớng tích


hợp... đợc các tổ chuyên môn đa vào nội dung sinh hoạt tổ hàng
tuần, tháng và chú trọng các kỹ năng trong hoạt động dạy và học
3.5- Bồi dỡng giáo viên trong năm học , các chuyên đề
- Tổ chức nhiều chuyên đề
* Môn: Toán.
+ Đổi mới phơng pháp dạy Toán
+ Sử dụng máy chiếu hình trong giảng dạy môn toán.
* Môn: Lý.
+ Sử dụng thiết bị dạy học trong giảng dạy Vật lý
* Môn: Sinh.
+ Đổi mới phơng pháp dạy học sinh học 8
* Môn Anh văn:
+ Sử dụng thiết bị nghe - nhìn tranh giảng dạy Tiếng
Anh.
* Môn ngữ văn:
+ Hiểu và vận dụng phơng pháp " Tính hợp" trong giảng
dạy ngữ văn.
* Môn Lịch sử:
+ Dạy - học môn lịch sử theo phơng pháp Tích cực học
tập của học sinh.
* Môn Địa lý:
+ Sử dụng có hiệu quả bản đồ, lợc đồ, mô hình trong giờ
lên lớp.
* Môn Hoá:
+ Sử dụng thí nghiệm dạy hoá học.
* Môn Công nghệ ,Thể dục , âm nhạc , mỹ thuật triễn khai
chuyên đề theo cụm trờng hàng năm
* Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trờng , tham gia thi giáo viên dạy
giỏi cấp huyện kết quả có 2 đồng chí đạt GV dạy giỏi cấp huyện
3.6 - Tình hình thiết bị dạy học và sử dụng thiết bị dạy học :
Thiết bị dạy học qua hàng năm đều mua và trang cấp cơ bản
đầy đủ cho việc giảng dạy , các tiết có đồ dùng đều đợc giáo viên
sử dụng hết và có chất lợng trong giờ dạy , tuy nhiên có những đồ
dùng trên trang cấp chất lợng cha đảm bảo, thời gian đồ dùng về
chậm


Qua 3 năm thay sách giáo viên trong toàn trờng đã sử dụng hơn
6000 lợt đồ dùng dạy học ở tất cả các môn
3.7 - Chất lợng học sinh :
* u điểm:
Học sinh đại đa số có ý thức học tập , chăm ngoan biết tìm tòi
kiến thức mới thông qua hớng dẫn của giáo viên , chuẩn bị đầy đủ
sách vở, dụng cụ học tập , làm bài tập ở nhà , biết vận dụng kiến
thức vể lý thuyết để giải các bài tập
* Nhợc điểm:
Một bộ phận học sinh ý thức học tập còn yếu , cha theo kịp đổi
mới , lời suy nghỉ, cha biết vận dụng kiến thức để giải bài tập
Một số em các môn học xếp loại kết quả cha cao
* Kết quả hai mặt giáo dục ( Có mẫu kèm theo )
3.8- Đánh gíá chung 3 năm thực hiện đổi mới chơng trình GD phổ
thông lớp 6,7,8
Trong 3 năm thực hiện đổi mới GD phổ thông
Trờng đã làm tốt công tác truyền tuyền , xây dựng kế hoạch chỉ
đạo phân công lao động hợp lý , đảm bảo cơ sở vật chất hoạt
động của tổ chuyên môn đi vào nề nếp , đi sâu vào chất lợng ,
công tác kiểm tra của Ban giám hiêụ đã đợc kế hoạch hoá. Bố trí
đội ngũ GV hợp lý , triễn khai các chuyên đề theo sinh hoạt định kỳ
của tổ , xây dựng đợc giáo án mẫu ở các tổ chuyên môn . Các tiết
có đồ dùng dạy học đã đợc sử dụng có hiệu quả .Tuy nhiên những
môn chuyên biệt vẫn cha có giáo viên giảng dạy , tình trạng dạy
chéo môn còn nhiều , việc bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ của một
số đồng chí cha cao
4- Tồn tại hạn chế
4.1- Về quản lý chỉ đạo
- Các bộ môn: Nhạc,mỹ thuật cha đào tạo chính quy, một số môn
nh: Công dân, công nghệ, thể dục thiếu giáo viên nên phải bố trí
những giáo viên không có chuyên môn trực tiếp giảng dạy ,việc
đánh giá giáo viên cha sâu
4.2- Về đội ngũ giáo viên
+ Việc đầu t cho bài soạn thay sách ở một số đồng chí còn hạn
chế, hoạt dộng của trò còn đơn điệu , cách trình bày bảng thiéu
khoa học , thời gian phân bố cha hợp lý


+ Tổ chức hoạt động học tập cho học trên lớp cha năng động , công
tác tự bồi dỡng của một số đồng chí còn hạn chế, một số hệ đào tạo
cha chuẩn hoá , cha tiếp cận với yêu cầu của công cuộc đổi mới
4.3- Về đổi mới PPDH:
+ Cha nhuần nhuyễn trong sử dụng phơng pháp đổi mới đặc biệt
là việc tổ chức học nhóm, khả năng sử dụng thực hành thí nghiệm
của một số đồng chí cha tốt.
4 4.4- Về cơ sở vật chất thiết bị dạy và học :
5 Thiếu phòng chức năng và một số dụng cụ cho việc học thể dục,
một số đồ dùng dạy học thiếu chính xác , mau hỏng
4.5- Về chơng trình và sách giáo khoa:
Chủ trơng của nhà nớc rút ngắn giờ làm trong tuần , nhng chơng
trình cải cách so với chơng trình củ dài, môn học lại tăng , một số
bài nội dung kiến thức nhiều không đảm bảo thời gian 45 phút trên
lớp
III/ Phơng hớng, kế hoạch triễn khai chơng trình SGK lớp 9
1- Phơng hớng chung :
Thực hiện theo công văn và kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD-ĐT, của
sở và Bộ GD-ĐT
2- Nhiệm vụ cụ thể:
Trên cơ sở nhiệm vụ chung của ngành nhà trờng sẻ triễn khai thời
gian trong hè và trong năm
IV/ Kiến nghị :
Bố trí đủ giáo viên dạy những môn chuyên biệt , rút ngắn định
mức lao động từ 20 tiết / tuần xuống còn 18/ tuần để giáo viên có
thời gian nghiên cứu bài

Ngày 13 tháng 3 năm 2005
Hiệu trởng

Lê Quốc LậpPhòng GD Lệ Thủy

Trờng THCS Liên Thủy

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

--------------***----------Biên bản họp hội đồng chuyên môn
Thời gian: 14 h 00' ngày 30/9/2006
Thành phần: Ban Giám hiệu, tổ trởng.
Chủ toạ: Lê Quốc Lập - Hiệu trởng
Th ký: Hoàng Thị Tình
Nội dung: Đánh giá kết quả BDTX chu kỳ 2004 - 2007 - Phần I: Lý luận
chung
1. Ông Hiệu trởng đánh giá tình hình việc học tập BDTX của đội
ngũ:
* Ưu điểm:
- Giáo viên có kế hoạch tự học, tự nghiên cứu trên cơ sở kế hoạch của
Tổ, của Trờng.
- Có phong trào tự học tự nghiên cứu theo 5 nội dung đã hớng dẫn. Các
loại hồ sơ đầy đủ.
- Các tổ chuyên môn đã nghiên cứu triển khai thảo luận trong tổ
nhóm.
- Ban Giám hiệu đã lập quy trình chi tiết rõ ràng tự nội dung đến
hình thức, cách đánh giá, xếp loại.
* Tồn tại:
- Một số đồng chí cha chú tâm tới công tác dồi dỡng.
- Tài liệu về 5 nội dung của phần I cha thật đầy đủ.
2. Đánh giá xếp loại:
- Trên cơ sở đánh giá xếp loại của từng tổ ông Hiệu trởng thông qua
từng giáo viên để hội đồng đánh giá xếp loại.
Kết quả: Phần I (Có danh sách kèm theo - Có 8 đồng chí loại Tốt, 30
đ/c loại Khá)
3. Triển khai công việc tiếp theo:
- Cá nhân và tổ tiếp tục thực hiện kế hoạch tự bồi dỡng thờng xuyên.Phần II: Chuyên môn nghiệp vụ.
* Lu ý:
- Các tổ chuyên môn kiểm tra theo dõi đánh giá và lên kế hoạch dự
giờ 01 đ/c 2 tiết, thời gian từ tháng 10 - 12.
- Hớng dẫn cho giáo viên có những thắc mắc cần đợc giải đáp trong
tổ hoặc trong sinh hoạt chuyên môn liên trờng.
Liên Thủy, ngày 30 tháng 9 năm 2006
Th ký


Hoàng Thị Tình
Phòng GD Lệ Thủy

Trờng THCS Liên Thủy

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

--------------***----------Biên bản họp hội đồng chuyên môn
Thời gian: 14 h 00' ngày 13/12/2006
Thành phần: Ban Giám hiệu, tổ trởng.
Chủ toạ: Lê Quốc Lập - Hiệu trởng
Th ký: Hoàng Thị Tình
Nội dung: Đánh giá kết quả BDTX chu kỳ 2004 - 2007 - Phần I: Lý luận
chung
1. Ông Hiệu trởng đánh giá tình hình việc học tập BDTX của đội
ngũ:
* Ưu điểm:
- Giáo viên đầu t thời gian có kế hoạch tự học, tự nghiên cứu, hoàn
chỉnh hồ sơ cá nhân theo quy định
- Đã đi sâu vào nội dung bài học , tự đánh giá nhận xét và trả lời các
câu hỏi , bài tập sau mỗi bài
- Các tổ chuyên môn đã nghiên cứu triển khai thảo luận trong tổ
nhóm. Giải đáp đợc một số thắc mắc trong các buổi sinh hoạt tổ và
trong đợt sinh hoạt chuyên môn liên trờng
- Ban Giám hiệu có sự kiểm tra theo dõi lập kế hoạch cụ thể , chỉ
đạo tổ ,tổ chức dự giờ đánh giá xếp loại từng giáo viên đồng thời
tiếp tục bổ sung những thiếu sót trong hồ sơ cá nhân và của tổ .
* Tồn tại:
- Một số đồng chí việc triển khai làm bài tập sau mỗi bài học cha kỷ
, hình thức hồ sơ cha đảm bảo
- Tổ chức dự giờ đức rút kinh nghiệm cha kịp thời
2. Đánh giá xếp loại:
- Trên cơ sở đánh giá xếp loại của từng tổ ông Hiệu trởng thông qua
từng giáo viên để hội đồng đánh giá xếp loại.
Kết quả: Phần II (Có danh sách kèm theo - Có 9 đồng chí loại Tốt, 28
đ/c loại Khá, 01 đ/c không xếp loại)
3. Triển khai công việc tiếp theo:
- Cá nhân và tổ tiếp tục thực hiện bổ sung hồ sơ về mặt hình
thức. Trờng tiếp tục bổ sung phiếu dự giờ cho các tổ , tổ hoàn
chỉnh bổ sung phiếu dự giờ mỗi đồng chí 2 phiếu


- Hớng dẫn cho giáo viên có những thắc mắc cần đợc giải đáp trong
tổ hoặc trong sinh hoạt chuyên môn liên trờng.
Liên Thủy, ngày 13 tháng 12 năm 2006
Th ký

Hoàng Thị TìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×