Tải bản đầy đủ

BAO CAO DAI HOI CB CNV 2006 2007

Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

Phòng GD-ĐT Lệ Thủy
Trờng THCS Hồng Thủy
phúc
----------

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh
--- --Hồng thủy, ngày 18

tháng 9 năm 2006

Báo cáo
đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học 2005-2006
và triển khai nhiệm vụ năm học 2006-2007
Phần I
Đánh giá kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ
năm học 2005-2006

Năm học 2005-2006 là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng, cùng với cả nớc, toàn trờng thi đua lập thành tích chào
mừng đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ X, kỷ niệm ngày lịch sử
trọng đại của Dân tộc: 60 năm cách mạng tháng 8 và quốc
khánh 2/9. Đồng thời kết thúc giai đoạn đầu chiến lợc phát
triển giáo dục 2001-2010. Năm học tiếp tục thực hiện nghị
quyết 40, 41 của Quốc hội về đổi mới Giáo dục phổ thông và
chỉ thị 40/CT/TW của Ban Bí th TW Đảng về xây dựng và
nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo
dục.
Năm học 2005-2006 là năm học mà trờng THCS Hồng Thủy
đã phát huy những kết quả đạt đợc, khắc phục những tồn tại
yếu kém của năm học trớc, để từng bớc đạt những tiêu chí đề
ra từ đầu năm học.
I . Những kết quả làm đợc:

1. Thực hiện quy mô trờng lớp và PC-GDTHCS
Trong năm học vừa qua hệ thống quy mô trờng lớp phát
triển cả về số lợng và chất lợng, toàn trờng có 22 lớp và 920 học
sinh, tuyển sinh lớp 6 đạt chỉ tiêu 100%, số học sinh bỏ học
không đáng kể (0,1%)
Công tác PC-GDTHCS đợc chú trọng và đạt những kết quả
nổi bật đợc UBND tỉnh và đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT kiểm
tra và công nhận xã Hồng Thủy đạt chuẩn quốc gia PC- GDTHCS
và đợc đánh giá rất cao, ghi nhận kết quả PC- GDTHCS khá

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
1


Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

vững chắc, đồng thời tặng giấy khen về công tác PCGDTHCS cho xã nhà
Tồn tại:
Công tác huy động số lợng cha kịp thời, sự phối kết hợp của
nhà trờng, các tổ chức trong và ngoài nhà trờng cha chặt chẽ,
tình trạng học sinh có dấu hiệu học còn nhiều.
Qua chỉ đạo, kiểm tra công nhận phổ cập vẫn còn những
tồn tại đó là: việc triển khai nhiệm vụ PC cha đồng bộ giữa


các trờng trên địa phơng, số liệu cập nhật từng thời điểm của
2 trờng Tiểu học vẫn còn chênh so với trờng THCS, hồ sơ cha
đảm bảo, sữa chữa quá nhiều -Đặc biệt tính khoa học, hợp lý,
hợp pháp của các loại hồ sơ vẫn cha chắc chắn.
2. Thực hiện nâng cao chất lợng giáo dục
Một trong tám nhiệm vụ mà PGD đã đa ra trong năm học
vừa qua là Cần ổn định chất lợng, nâng cao thành tích học
sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Thực hiện yêu cầu đó trờng
THCS Hồng Thủy triển khai có hiệu quả các hoạt động sau
đây:
a. Chất lợng đạo đức lối sống
Thông qua công tác chủ nhiệm lớp, các hoạt động Đoàn, Đội,
lồng ghép các chơng trình giáo dục ATGT, ATTT trờng học.
phối hợp các ban ngành đoàn thể trong địa phơng phối hợp tốt
giữa Nhà trờng - Gia đình- Xã hội để giáo dục học sinh chăm
ngoan có nếp sống và sinh hoạt lành mạnh. Do đó trong năm
học vừa qua, đa số học sinh đều ngoan, lễ phép, không có các
tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đờng, không có học sinh xếp
Hạnh kiểm yếu. Đặc biệt có trên 96% HS xếp Hạnh kiểm Khá
,Tốt.
Tồn tại:
Vẫn còn tồn tại một số lớp, cha quản lý chặt chẽ học sinh
để các em còn bỏ giờ, la cà quán xá, đạp xe hàng đôi, hàng ba
đến trờng, một bộ phận nhỏ học sinh còn vi phạm nội quy, quy
định của nhà trờng, nhng cha đợc giải quyết xử lý dứt điểm.
b. Chất lợng văn hóa.
Phong trào đổi mới phơng pháp dạy học luôn đợc chú
trọng, thực hiện có nề nếp, hiệu quả, tập trung vào trọng tâm
thiết kế hoạt động học tập của học sinh, khai thác và sử dụng
phơng tiện thiết bị dạy học, tiếp tục nâng cao chất lợng toàn
diện để làm chuyển biến học sinh yếu kém . Do đó đã giữ
vững chất lợng đại trà một cách vững chắc, nâng cao chất lợng
học sinh giỏi, cải thiện vị thứ trong tổng sắp đồng đội của

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
2


Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

các trờng trong huyện, số lợng HSG đạt giải huyện và tỉnh
nhiều hơn các năm học trớc. Đặc biệt trong năm học vừa qua có
2 giải đồng đội học sinh giỏi: đó là 1 giải nhất đồng đội môn
Sinh 9 và 1 giải nhì đồng đội môn Địa lớp 9. Bên cạnh đó
ngoài việc xét tốt nghiệp lớp 9 đạt 100% (191/191em) tỷ lệ thi
vào THPT đạt rất cao so với các trờng trong vùng tuyển sinh.
Tồn tại:
Việc đổi mới Giáo dục phổ thông một số giáo viên cha
mạnh dạn cải tiến cách dạy, giờ dạy còn nặng nề, công tác tự
bồi dỡng của một số giáo viên còn chiếu lệ, việc tiếp nhận
những điểm mới còn lúng túng, hớng dẫn thực hành cha tốt,
khai thác hiệu quả các thiết bị cha cao. Chất lợng dạy học các
môn Mỹ thuật,Thể dục còn hạn chế.
Bên cạnh đó, cơ sở vật chất trờng lớp, trang thiết bị vẫn
còn thiếu thốn, bất cập trớc yêu cầu đổi mới, việc thực hiện
quy chế chuyên môn còn xãy ra hiện tợng giáo viên vi phạm
trong giờ giấc trong chấm chữa, trong chế độ cho điểm và
các hoạt động chung của nhà trờng.
Đặc biệt qua thi tuyển lớp 10 vừa qua, chất lợng dạy học lớp
9 đáng báo động về số lợng điểm (không), tuy không nhiều so
với các trờng nhng chúng ta cũng cần phải xem xét và hớng
khắc phục trong năm học mới.
3. Công tác xây dựng điều kiện.
a. Xây dựng đội ngũ:
Thực hiện chỉ thị 40 của Ban bí th TW Đảng về "Xây
dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ". Năm học 2005 2006, nhà trờng đã chú trọng tập trung xây dựng đội ngũ
vững vàng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đồng bộ về
cơ cấu, đủ về số lợng và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lợng
giáo dục trên địa bàn, tạo điều kiện cho giáo viên theo học các
lớp chuẩn và trên chuẩn. Cụ thể: tham gia học chuẩn hóa 4
đồng chí, học đại học 5 đồng chí, trung cấp chính trị 1
đồng chí .
Công tác bồi dỡng đội ngũ đợc quan tâm đúng mức, triển
khai trên nhiều phơng diện với nhiều hình thức. Do đó hiện
nay đa số giáo viên đợc rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ khá
vững chắc đảm nhận đợc các phần hành đợc phân công.
Tồn tại:
Dù công tác bồi dỡng đợc triển khai tích cực, nhng một số
đồng chí năng lực vẫn còn hạn chế, cha tiếp cận với yêu cầu
hiện tại, có đồng chí bị ốm dài ngày, nhiều đồng chí nghĩ

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
3


Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

sinh, đi học trong cùng một thời gian gây tình trạng thiếu cục
bộ trong nhà trờng.
Đặc biệt vẫn còn trờng hợp một số giáo viên vi phạm quy
chế chuyên môn, một số đồng chí cốt cán cha nhiệt tình với
công tác và các nhiệm vụ đợc giao nên ảnh hởng không ít đến
công tác chung của toàn trờng.
b. Xây dựng cơ sở vật chất và điều kiện dạy học:
Đợc sự quan tâm của địa phơng và hội CMHS, CSVC trờng
học ngày càng đợc tăng cờng đáng kể. Trong năm học đã hoàn
tất các hạng mục mà xã và huyện đã phê duyệt.
Tồn tại:
Trên tổng thể, nhà trờng vẫn còn thiếu một số phòng chức
năng, các thiết bị dạy học còn thiếu, cha đáp ứng với yêu cầu
dạy học theo hớng đổi mới. Th viện trờng học, phòng đọc còn
chung với phòng kho, việc giải phóng, thanh lí các phòng học
xuống cấp còn chậm và còn gặp rất nhiều khó khăn.
4. Công tác quản lí chỉ đạo.
Đã nắm bắt định hớng và yêu cầu của bậc học và xây
dựng kế hoạch bậc học, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của
năm học đạt kết quả khá tốt.
Thực hiện đúng việc chuyển giao chủ động cho nhà trờng
về công tác tài chính, chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn, bồi dỡng
HSG, quán triệt quan điểm giữ vững nề nếp kỹ cơng, không
xáo động mất bình thờng trong đội ngủ.
Tham mu với lãnh đạo địa phơng xây dựng CSVC trờng
học đảm bảo điều kiện dạy học tốt hơn. Làm tốt công tác xã
hội hóa trên địa bàn, phối hợp với các ban ngành đoàn thể cùng
giúp đỡ nhà trờng trong các hoạt động.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí nhà nớc về giáo dục,
cải tiến công tác quản lí chỉ đạo theo định hớng "Chuẩn
hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa". Tập trung vào công tác kiểm
tra chuyên môn, kiểm tra nội bộ trờng học, phản ánh thực chất
tình hình của nhà trờng.
Tồn tại:
Công tác xử lí những vi phạm của giáo viên còn thiếu tính
cơng quyết, để những tồn tại kéo dài, trên một số lĩnh vực
nh chỉ đạo môn toán, chỉ đạo hoạt động hớng nghiệp, hoạt
động ngoài giờ, th viện, trờng học và những vi phạm của giáo
viên trong việc chấp hành giờ giấc, chế độ cho điểm, các
thông tin báo cáo.

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
4


Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

Một số đồng chí tổ trởng còn hạn chế trong công tác chỉ
đạo tổ, đánh giá thi đua cá nhân còn nể ngại, cha phân tích
kiểm điểm những khuyết điểm của các thành viên.
II. Đánh giá chung:

Nhìn trên tổng thể, năm học 2005 - 2006 trờng THCS
Hồng Thủy đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ năm học mà trờng
đã đề ra đầu năm học. Đa số các chỉ tiêu công tác đạt kết quả
khá cao. Đáng ghi nhận là chất lợng giáo dục ngày càng đợc giữ
vững và phát triển. Công tác quản lí chỉ đạo đã bám sát
nhiệm vụ trọng tâm của ngành và bậc học, tổ chức thực hiện
một cách toàn diện, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đẩy mạnh
và nâng cao chất lợng giáo dục trên địa bàn.
Tuy nhiên một số vấn đề tồn tại trong năm qua cũng không
phải là ít, do đó trong năm học mới này chúng ta cần khắc
phục những yếu kém và xây dựng một hệ thống giải pháp sát
đúng để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ theo yêu cầu mới.
Phần Ii
những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2006-2007
Năm học, 2006-2007 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng toàn quấc lần thứ X đồng thời tiến hành giai
đoạn 2 của chiến lợc phát triển Giáo dục 2001-2010. Trong năm
học 2006-2007 trờng THCS Hồng Thủy tập trung thực hiện chỉ
thị số 32/2006/CT/GD-ĐT của bộ trởng bộ GD-ĐT về tổ chức
thực hiện có hiệu quả cuộc vân động ''Nói không với tiêu
cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục''.
Trớc những yêu cầu của ngành giáo dục trong tình hình
mới và để đạt đợc các mục tiêu đề ra, thực hiện những nhiệm
vụ trong tậm của bậc học. Trờng THCS Hồng Thủy cần thấy rõ
trách nhiệm lớn lao trên những thuận lợi vốn có và khó khăn thử
thách không ít.
Thuận lợi:
Đội ngũ cán bộ Công chức của nhà trờng có phẩm chất đạo
đức tốt, có năng lực trình độ đủ khã năng để đảm đơng
nhiệm vụ đợc giao. Trong đó đáng chú ý là toàn trờng năm đội
ngũ đầy đủ theo quy định 47 đ/c và đủ môn đào tạo, rất
nhiều đồng chí giáo viên giỏi các cấp, có 15 đảng viên, có 16
đồng chí có trình độ đại học s phạm, còn lại 100% GV đạt
trình độ CĐSP trở lên.

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
5


Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

CSVC nhà trờng đã có sự tăng trởng rất lớn không còn tình
trạng thiếu phòng học thiếu bàn ghế. Đặc biệt các trang thiết
bị và sách vở đầy đủ đảm bảo cho việc dạy và học của GV và
HS.
Phong trào xã hội hóa giáo dục ngày càng đợc phát triển
sâu rộng trong nhân dân. Đặc biệt là sự quan tâm rất lớn của
lãnh đạo địa phơng, các cấp, hội CMHS đầu t công sức và tiền
của cho nhà trờng trên mọi lĩnh vực.
Học sinh Hồng Thủy có truyền thồng hiếu học, chất lợng
giáo dục 2 mặt trong năm học trớc là cơ sở thuận lợi cho việc
giáo dục trong năm học này.
Khó khăn:
- Cơ sở vất chất tuy đã thay đổi, song còn thiếu rất
nhiều, nh các phòng học chức năng, phòng học bộ môn, phòng
đội, đang còn chờ kinh phí để xây dựng.
- Đội ngũ giáo viên trẻ nhiều, nhiệt tình, nhng kinh nghiệm
giảng dạy còn hạn chế.
- Nhận thức về công tác xã hội hoá giáo dục một bộ phận
nhỏ nhân dân đang còn thấp, do đó ảnh hởng đến công tác
duy trì số lợng và đầu t vào chất lợng bồi dỡng học sinh giỏi của
nhà trờng.
I. Nhiệm vụ chung:

1/ Tiếp tục thực hiện công tác đổi mới chơng trình, nội
dung, phơng pháp giáo dục, chú trọng giáo dục đạo đức lối
sống hớng nghiệp và giáo dục pháp luật cho học sinh
2/ Tiếp tục đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá quá
trình dạy học theo yêu cầu phản ánh đúng thực chất giáo dục
và góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục
3/ Đẩy mạnh PC giáo dục, thực hiện giáo dục cho mọi ngời
xây dựng xã hội học tập, chú trọng chất lợng hoạt động của các
trung tâm học tập cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập
của nhân dân và thực hiện công bằng trong giáo dục cho mọi
ngời.
4/ Tập trung xây dựng và nâng cao chất lợng cho đội ngủ
nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục. Tiếp tục quán triệt và triển
khai chỉ thị 40/ CT/ của ban bí th, và tiến hành rà roát, phân
loại giáo viên theo quy chế đánh giá, xếp loại GV
5/ Tiếp tục cũng cố mạng lới trờng lớp , xây dựng cơ sở vật
chất nhà trờng theo định hớng chuẩn hóa, hiện đại hóa và
đồng bộ hóa. Đẩy mạnh việc xây dựng th viện trờng học theo
chuẩn quy định

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
6


Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

6/ Chấn chỉnh nề nếp kỉ cuơng: Đổi mới công tác thi đua
khen thởng, thực hiện thực hành tiết kiệm và chống tham ô,
lảng phí, quyết tâm xây dựng môi trờng giáo dục lành mạnh
7/ Tăng cờng hiệu lực của công tác kiểm tra trờng học, tiếp
tục đổi mới cơ chế quản lí tài chính theo Nghị định 43 và
Nghị định 130 của chính phủ.

II. Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

1. Thực hiện quy mô phát triển và mục tiêu phổ cập
trung học cơ sở.
a. Về quy mô phát triển.
Khối
lớp

6
7
8
9
Cộn
g

Kế hoạch

Thực hiên

Lớp

HS

Lớp

HS

5
6
6
5

205
232
250
223

5
6
6
5

205
232
250
223

22

910

22

910

Tăng

Giảm
Chuy
Bỏ
ển

Ghi
chú

Tuyển sinh lớp 6: 205/205 đạt 100%
* Chỉ tiêu:
- Duy trì số lợng hiện có
- Đảm bảo tỷ lệ bỏ học không quá 0,5% tơng đơng với
4/910 em
* Biện pháp:
- Phát huy vai trò trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm
- Phối kết hợp các tổ chức trong và ngoài nhà trờng vận
động huy động số lợng. đặc biệt hội cha mẹ học sinh.
- Tổ chức tốt hoạt động đoàn đội trong nhà trờng, nh
kiểm soát, giám sát tổ cờ đỏ, tăng cờng nhiều hoạt động
phong trào, phong phú các hình thức, nhằm thu hút học sinh
đến trờng
- Đa tiêu chí thi đua cho GVCN để có biện pháp vận động
tích cực, tránh tình trạng vận động chiếu lệ.
- Giao phần hành quản lí số lợng cho một đồng chi trong
BGH phụ trách. Báo cáo kịp thời những biến động số lợng của

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
7


Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

HS qua từng tuần, từng tháng và có giải pháp tích cực, hiệu
quả.
b. Mục tiêu phổ cập giáo dục.
* Chỉ tiêu:
- Phấn đấu tỷ lệ phổ cập THCS đến tháng 12 năm 2008 là
92,2%
- Hoàn thiện, tu bổ các loại hồ sơ sổ sách theo quy định
đúng chuẩn
- Xử lí, cập nhật số liệu thống nhất và chính xác, khớp với
số liệu 2 trờng tiểu học.
- Xây dựng lại sổ điều tra và sổ tổng hợp từ năm 2006.
- Điều tra, thống kê, báo cáo số liệu phổ cập trung học phổ
thông trên địa bàn
* Biện pháp:
- Tham mu với lãnh đạo địa phơng phát huy vai trò các
thành viên trong ban chỉ đạo phổ cập xã. Phân công từng
thành viên và chịu trách nhiệm ở các thành phần đợc giao.
- Phối hợp tốt với ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các trờng
trong địa bàn,chú trọng thống kê đối chiếu số lợng, độ
tuổi,HS chuyển đi đến hàng tháng để chỉ đạo sát hơn.
- Nâng cao năng lực nghiệp vụ của cán bộ chuyên trách
phổ cập tại trờng.
- Thực hiện nghiêm túc về kế hoạch, lịch trình và nội dung
công việc của ban chỉ đạo, tổ th kí phổ cập THCS tại trờng.
Xem đây là nhiệm vụ chính trị mà nhà trờng cần phải thực
hiện
- Tổ chức tự kiểm tra, phúc tra phổ cập giáo dục tại đơn
vị để công nhận phổ cập THCS hàng năm. Đồng thời điều
chỉnh kịp thời những sai sót trong hồ sơ và chỉ đạo.
2. Hoạt động nâng cao chất lợng giáo dục.
a. Giáo dục đạo đức lối sống
* Chỉ tiêu:
- Xếp loại hạnh kiểm tốt 45%, khá 50%, yếu không quá 0,1%
- Phấn đấu không có HS vi phạm kỉ luật từ cảnh cáo trở lên
và xếp hạnh kiểm loại kém. Không có bạo lực ma túy và các tệ
nạn trong trờng học.
* Biện pháp:
- Tăng cờng giáo dục chính trị đạo đức cho HS, coi đây là
nhiệm vụ cấp bất trọng tâm, thờng xuyên của nhà trờng.
- Thực hiện giáo dục an toàn giao thông, an toàn trờng học,
giáo dục thể chất, môi trờng, tích cực phòng chống bạo lực, ma
túy và các tệ nạn xã hội trong trờng học.

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
8


Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

- Tổ chức tốt hoạt động ngoài giừo lên lớp, hoạt động tập
thể, hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT, hoạt động giao lu làm
tốt công tác phối hợp các ban ngành đoàn thể xã hội trên địa
bàn
- Coi trọng hoạt động Đoàn, hội thanh niên, đội TNTP Hồ
Chí Minh trong trờng học phát huy tác dụng tích cực hoạt
động Đoàn, Đội trong việc giáo dục đạo đức lối sống và nâng
cao chất lợng giáo dục
- Nghiêm khắc xử lí kỉ luật những vi phạm về đạo đức lối
sống, thái độ học tập của học sinh, đặc biệt trong kiểm tra thi
cử
- Xây dựng tốt mối đoàn kết giúp đỡ lãnh nhau trong học
tập của các lớp và toàn trờng, thờng xuyên bồi dỡng nâng cao
vai trò tổ chức của GVCN lớp và tính mẫu mực của cán bộ, GV
đoàn viên, có biện pháp tích cực trong quản lí, giáo dục học
sinh trong thời gian ngoài trờng học. Đây là vấn đề khó khăn
nhng phải quyết tâm mới thực hiện đợc.
b. Chất lợng văn hóa
* Các chỉ tiêu xây dựng theo quy chế đánh giá xếp loại HS
do bộ giáo dục đào tạo ban hành từ năm học 2006 - 2007
- Xếp loại học lực theo đánh giá 2 mặt giáo dục
+ Trung bình trở lên 96%
+ Khá 33%
+ Giỏi 4%
+ Học sinh lên lớp thăng sau thi lại 98%
+ Xét tốt nghiệp THCS : 98%
- Chất lợng bộ môn qua thanh kiểm tra về kiểm tra định
kì các môn Toán, Ngữ văn, Anh văn
+ Trung bình trở lên: 65%
+ Khá giỏi: 33%
+ Kém không quá: 4%
- Các môn Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, Sử, Địa, GDCD.
+ Trung bình trở lên: 73%
+ Khá giỏi: 33%
+ Kém không quá 4%
- Các môn xếp loại:
+ Trung bình trở lên: 80%
+ Khá giỏi: 33%
+ Kém không quá: 2%
- Chất lợng học sinh giỏi:
* Đồng đội: có từ 2 đến 3 đội có giải đồng đội từ giải 1
đến giải 3

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
9


Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

* Cá nhân:

+ Có từ 2 đến 3 em đạt giải tỉnh.
+ Có trên 15 em học sinh lớp 9 đạt giải cấp
huyện.
+ Có 20 em HS kối 7,8 đạt HSG kỳ kiểm tra
chất lợng HSG cấp huyện.
* Tổng sắp đồng đội xếp trong khoảng từ thứ 1 đến thứ
10. (so với các trờng trong huyện).
- Học nghề:
+ Đảm bảo 90% HS lớp 9 có chứng chỉ nghề, trong đó chất
lợng khá giỏi đạt trên 60%, 100% hs lớp 8 tham gia học nghề.
+ Thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục thể chất, y tế
học đờng, Giáo dục ngoài giờ lên lớp , hớng nghiệp dạy nghề và
triển khai các môn học tự chọn các khối 6,7,8,9.
c. Biện pháp nâng cao chất lợng dạy và học:
- Thực hiện nghiêm túc chơng trình đổi mới GDPT ở toàn
cấp học, phải dạy đủ các môn theo quy định (trừ môn Tin học).
Cố gắng khắc phục dạy chéo môn một số lớp, tạo mọi điều
kiện thuận lợi nhất cho giáo viên giảng dạy, hạn chế tối đa giáo
viên dạy nhiều cua và sắp xếp cho giáo viên nghĩ 1 ngày trong
tuần.
- Xây dựng nề nếp dạy học, đảm bảo yêu cầu cho tất cả
các tiết thực hành thí nghiệm đợc dạy trong các phòng bộ môn.
Nghiêm cấm dạy chay, dạy không có đồ dùng, phơng tiện dạy
học.
- Tập trung rút kinh nghiệm, cũng cố, nâng cao chất lợng
giáo dục toàn diện. Đồng thời lập kế hoạch chặt chẽ, phù hợp với
đơn vị. Triển khai các chuyên đề đáp ứng cho các yêu cầu
đổi mới, nhằm tiếp sức bồi dỡng đội ngũ, thay đổi phong cách
học tập mới cho học sinh, giúp học sinh tiếp cận với cách học mới
hiệu quả hơn.
- Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá, đối với bài củ, bài
mới, với kiểm tra định kỳ và kiểm tra thờng xuyên, trong cách
ra đề trên phiếu, thời lợng, nội dung kiểm tra kết hợp trắc
nghiệm khách quan và tự luận, nhằm hạn chế học sinh học
thuộc mang tính thụ động, nhằm đánh giá công bằng, chính
xác, giảm căng thẳng cho học sinh. Do đó trong năm học này,
bộ phận chuyên môn phải chú trọng phát huy nhiều hơn việc
kiểm tra trên nhiều bộ đề, nghiêm túc hơn việc giám sát kiểm
tra, đồng thời cần trả thông tin, chữa bài cho học sinh sau khi
trả bài và lu trữ ít nhất một năm học.

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
10


Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

- Tập trung hình thành kỹ năng s phạm cho giáo viên thiết
kế bài dạy và tổ chức hoạt động học tập của học sinh, khai
thác vẳ dụng có hiệu quả các phơng tiện thiết bị dạy học,
từng bớc áp dụng công nghệ thông tin vào soạn bài và dạy học.
- Chỉ đạo nâng cao chất lợng học sinh giỏi và học sinh
năng khiếu, phát hiện bồi dỡng giáo viên dạy giỏi, tham mu tích
cực với hội khuyến học cho công tác bồi dỡng. Bên cạnh đó nhà
trờng cần lập kế hoạch có tính khả thi cao cho lĩnh vực này,
tạo mọi điều kiện tốt nhất để nâng cao thành tích hơn hẳn
năm học trớc.
- Đầu t thích đáng cho việc ôn tập cho học sinh lớp 9, tăng
cờng chỉ đạo thực hiện kế hoạch quản lý dạy học, kiểm tra,
đánh giá và dạy thêm học thêm theo QĐ 38.
- Thực hiện nghiêm túc công tác KTNBTH của hiệu trởng,
P.Hiệu trởng, tổ chuyên môn trong việc giám sát các chỉ tiêu
đề ra, nhằm t vấn , thúc đẩy hoạt động giảng dạy trong nhà
trờng.
3. Công tác bồi dỡng đội ngũ
a. Tình hình đội ngũ
- Tổng số CB-GV-NV trong nhà trờng: 47 đ/c.
+Trong đó:
CBQL: 3đ/c
Nhân viên: 2 đ/c
Giáo viên : 42 đ/c
+Trình độ:
Đại học 16đ/c Trung cấp : 2đ/c
CĐSP:
29 đ/c
Đảng viên: 15 đ/c
Giáo viên dạy giỏi: 8đ/c
b. Chỉ tiêu:
- NLSP: 100đạt yêu cầu trở lên, trong đó khá tốt 70%
- CSTĐ cấp cơ sở: 12đ/c
Đạt tỷ lệ: 25,5%
- Lao động tiên tiến: 29 đ/c Đạt tỷ lệ: 61,7%
- HTNH: 6 đ/c
Đạt tỷ lệ: 12,8%
- Thi GVDG: Đạt giải từ 2 đến 3 đ/c.
c. Biện pháp:
- Thực hiện đúng kế hoạch bồi dỡng thờng xuyên chu kỳ III,
tổ chức bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên yếu và giáo viên mới
ra trờng.
- Tăng cờng giáo dục t tởng chính trị, nâng cao nhận thức
của đội ngũ về t tởng Hồ Chí Minh, quán triệt chủ trơng đờng
lối của Đảng và nhà nớc về phát triển giáo dục trong giai đoạn
mới,
- Thực hiện cuộc vận động lớn đó là: "Dân chủ - Kỹ cơngTình thơng-Trách nhiệm" và cuộc vận động "Nói không với tiêu
cực trong thị cử và bệnh thành tích trong Giáo dục ". Đổi mới

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
11


Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

phong cách quản lý, phơng pháp công tác, phơng pháp dạy học
ngang tầm với yêu cầu của sự nghiệp giáo dục đào tạo.
- Tiếp tục động viên đội ngũ, giúp đỡ đồng nghiệp đi học
nâng cao trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.
- Thờng xuyên tạo mọi điều kiện để đội ngũ thực hiện tốt
công tác bồi dỡng và tự bồi dỡng nâng cao tay nghề. Tổ chức
học tập, quán triệt các nghị quyết chỉ thị và quan điểm đổi
mới của Đảng, của nhà nớc để nâng cao nhận thức t tởng cho
cán bộ giáo viên.
- Tăng cờng công tác phát triển Đảng trong trờng học, kết
hợp với Công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt Học tốt. Đổi mới phơng pháp và phong cách làm việc của cán
bộ quản lý và giáo viên, đảm bảo nghiêm túc, nhẹ nhàng nhng
hiệu quả. Tiếp tục triển khai các công tác soạn giảng, hoạt
động sinh hoạt chuyên môn liên trờng, đặc biệt là phải chú
trọng ý thức tự bồi dỡng của giáo viên.
- Thực hiện đổi mới phơng pháp dạy học. Tập trung vào các
hình thức ,kỹ năng s phạm cho giáo viên trong thiết kế bài dạy
và tổ chức các hoạt động học tập trên lớp và phát huy tính tích
cực chủ động học tập của học sinh.
-Tổ chức thi sáng tạo sử dụng đồ dùng dạy học và giáo viên
dạy giỏi cấp trờng. Chọn giáo viên bồi dỡng đầu t dự thi giáo viên
dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Xây dựng bồi dỡng ít nhất có 2
đến 3 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, có 2 giáo viên dự thi cấp
tỉnh.
-Thờng xuyên tạo điều kiện cho giáo viên dự giờ trao đổi
rút kinh nghiệm các lớp đổi mới thay sách dự ít nhất 1tiết/tuần.
4. Công tác xây dựng điều kiện , CSVC trờng học
a. Chỉ tiêu:
- Xây dựng mới 2 phòng chức năng.
- Tu sữa hệ thống điện quạt, công trình vệ sinh.
- Mua sắm bàn ghế phòng hội đồng.
- Xây dựng sân chào cờ.
- Mua sắm sách phục vụ dạy và học, thiết bị dạy học.
b. Biện pháp:
- Tham mu với, lãnh đạo địa phơng đầu t thêm kinh phí
để xây dựng 2 phòng chức năng, dùng làm phong th viện
đúng tiêu chuẩn, th viện tiên tiến.
- Đề xuất với phòng giáo dục xin trang cấp thêm một phòng
thực hành hóa học và 2 bảng chông lóa
- Đề xuất với hội phụ huynh đầu t công phụ huynh xây
dựng sân chào cờ

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
12


Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

- Tăng cơng cơ sở vật chất trờng học theo hờng kiên cố
hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa, bám sát các tiêu chuẩn trờng
chuẩn quốc gia đồng thời quản lý tài chính theo đúng pháp
lệnh kế toán thống kê.
- Đẩy mạnh phong trào trờng xanh sạch đẹp và công tác vệ
sinh học đờng.
5. Công tác xây dựng trờng chuẩn quốc gia
* Rà soát các chuẩn đã đạt đợc:
+ Chuẩn 1: Tổ chức nhà trờng: Đạt yêu cầu.
+ Chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Đạt yêu
cầu.
+ Chuẩn 3: Chất lợng giáo dục: Số lợng và phổ cập THCS:
Đạt yêu cầu.
+ Chuẩn 4: Cha đạt:
- Các phòng học thực hành và phòng bộ môn thiếu 7
phòng
- Th viện: Diện tích và phòng đọc thiếu
- Phòng công đoàn: Thiếu
- Phòng đội: cha đảm bảo
- Khu tập luyện TDTT: Đã có nhng còn thiếu
- Khu hành chính quản trị còn tạm bợ
- Phòng kho và phòng trực bảo vệ thiếu
- Công trình phụ còn thiếu
- Khu để xe cho giáo viên và học sinh cha tốt
- Văn phòng trờng :Có
- Phòng hiệu trởng và phó hiệu trởng: Có
- Phòng truyền thống : Thiếu
+ Chuẩn 5: Đạt
a. Phấn đấu:
Trong năm học 2006-2007 nhà trờng cần tham mu với lãnh
đạo địa phơng xây dựng từng điều kiện CSVC trờng học
đảm bảo từng bớc xây dựng chuẩn quốc gia đến năm
2008 - 2009.
b. Biện pháp:
Củng cố và duy trì các chuẩn đã đạt đợc, lu ý bổ sung và
xây dựng bổ sung hồ sơ trơng chuẩn quốc gia theo quy
định
Tham mu với lãnh đạo địa phơng thành lập lại ban chỉ
đạo xây dng trơng chuẩn quốc gia, phân công trách nhiệm
cho từng thành viên, đảm đơng công việc và lập lại đề án, rà
xét những thiếu sót, sớm đề ra những giải pháp hữu hiệu đa

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
13


Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

vào thiết chế HĐND để phối hợp toàn xã hội xây dựng trờng
chuẩn.
Có kế hoạch lâu dài định hớng tổng thể cho quá trình
chỉ đạo xây dựngj trờng chuẩn, đảm bảo vững chắc từng
yêu cầu theo quy định , tạo sự chuyển biến về CSVC.
6. Công tác quản lý chỉ đạo.
- Tiếp tục quán triệt trong đội ngũ các quan điểm đổi mới
về giáo dục của Đảng và Nhà nớc qua các nghị quyết TW II,
Nghị quyết X và các văn bản hớng dẩn thực hiện nhiệm vụ
năm học của sở, của phòng và của Bộ giáo dục đào tạo. Đặc
biệt triển khai có hiệu quả cuộc vận động của Bộ giáo dục ''
Nói không với tiêu cực trong trong thi mcử và bệnh thành tích
trong giáo dục".
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của điều lệ
trờng THCS.
- Chú trọng công tác xây dựng kế hoạch, triển khai thực
hiện kiểm soát kết quả và giải quyết kịp thời những vớng mắc
trong nhà trờng
-Nâng cao hiệu lực và chất lợng công tác trờng học. Xây
dựng đủ và có chất lợng các loại kế hoạch: Kế hoạch năm học,
kế hoạch chỉ đạo chuyên môn, kế hoạch phổ câp, kế hoạch
bồi dỡng HSG và học sinh năng khiếu, kế hoạch ôn tập dạy thêm
cho HS lớp 9, đề án xây dựng trờg chuẩn quốc gia vv
- Phân công lao động hợp lý, đảm bảo định mức giảng
dạy,phù hợp với chuyên môn đảm nhận, giảm tối đa số tiêt dạy
không đúng chuyên ngành, tạo điều kiện cho giáo viên có quỷ
thời gian để soạn bài.
- Tăng cờng các hiệu lực và tác dụng t vấn thúc đẩy về
công tác kiểm tra nội bộ trờng học của hiệu trởng và các lực lợng kiểm tra. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế dân
chủ trờng học, không dạy học chính khóa và hội họp vào các
ngày chủ nhật và ngày lễ (trừ trờng hợp đặc biệt).
- Thực hiện chuyển đổi quản lý tài chính theo nghị định
10 của Chính phủ đảm bảo nghiêm túc tình hình hoạt động
dạy học bình thờng.
- Tiếp tục công tác xã hội hóa sự nghiêp giáo dục, tham mu
vói lãnh đạo các cấp để thực hiện có hiệu quả công tác đổi
mới phơng pháp dạy học và bội dỡng học sinh giỏi, học sinh năng
khiếu, tổ chức vận động nhân dân tham gia xây dựng CSVC
trờng lớp, nhằm đáp ứng cho việc đổi mới chơng trình và
SGK.
7. Công tác thi đua khen thởng:

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
14


Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

a. Các chỉ tiêu phấn đấu:
* Về tập thể:
- Danh hiệu trờng: Tập thể lao động xuất sắc.
- Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.
- Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc.
- Liên đội: Vững mạnh xuất sắc.
- Tổ: 3 tổ tiên tiến xuất sắc.
* Về cá nhân:
+ Về giáo viên:
- Chiến sĩ thi đua: 12 đ/c.
25,5%
- Lao động tiên tiến: 28 đ/c.
59,6%
- HTNV: 6 đ/c:
12,8%
(1 đồng chí nghĩ ốm).
- Thi GVDG cấp huyện, tỉnh: từ 2 đến 3 đ/c.
* Về học sinh:
- HSG: 37/911: 4,1%.
- HS tiên tiến: 300 em: 32,9%.
- Thi HSG các cấp: 17 em đạt giải.
b. Biện pháp:
- Tiếp tục đổi mới cụ thể hóa các chỉ tiêu 5 thi đua theo
công văn 179/GD-ĐT của sở GD-ĐT và công khai cho toàn thể
CB-GV-NV nắm chác để phấn đấu
- Cải tiến cách kiểm tra, đánh giá, thủ tục hồ sơ đơn
thuần, nhng hiệu quả trong công tác xét duyệt, công nhận.
Việc xét danh hiệu thi đua không đơn thuần là sự ghi nhận
thành tích đã đạt đợc trên cơ sở các chỉ tiêu công tác, mà còn
là sự ghi nhận hơn hẳn nổi bật của tập thể, cá nhân đó so với
mặt bằng chung. Đồng thời kiên quyết không ghi nhận những
tập thể, cá nhân cha đạt tiêu chuẩn quy định, việc xem xét
đề nghị khen thởng là góp phần thúc đẩy phong trào đúng
thực chất, chống bệnh thành tích trong thi đua.
- Xây dựng các kế hoạch và chỉ tiêu sát đúng với đơn vị
và có biện pháp thúc đẩy, bồi dỡng,điều chỉnh các cá nhân
tập thể phấn đấu đạt các tiêu chí đề ra.
c. Qui định xét thi đua năm học 2006-2007:
-Tổ chức xét thi đua danh hiệu cá nhân mỗi học kỳ 4 đợt
- Danh hiệu tập thể mỗi kỳ 1 lần.
III. Phân công các phần hành trong Ban giám hiệu, giáo
viên, nhân viên năm học 2006 - 2007.

A .Trong Ban giám hiệu:
1. Ông Võ Thành Đồng: Hiệu trởng- Bí th chi bộ

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
15


Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

* Phụ trách chung.
* Trực tiếp phụ trách các phần hành sau:
- Công tác tài chính, văn phòng.
- Công tác thi đua , khen thởng và kỷ luật.
- Công tácPhổ cập giáo dục.
- Công tác Bảo hiểm và Y tế học đờng.
- Công tác xây dựng điều kiện và xây dựng CSVC
trờng học.
- Công tác tuyển sinh.
- Chỉ đạo hoạt động Tổ KHXH
2. Ông Nguyễn Văn Quân: Phó Hiệu trởng 1 - Chủ
tịch Công đoàn
* Trực tiếp phụ trách các phần hành sau:
- Phó chủ tịch Hội đồng thi đua.
- Phụ trách chuyên môn chính.
- Phụ trách quy chế.
- Phụ trách công tác BDTX.
- Phụ trách chỉ đạo th viện.
- Phụ trách công tác phòng chống bảo lụt và chống
cháy.
* Chỉ đạo những việc sau.
- Chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ trờng học.
- Chỉ đạo công tác hoạt động Công đoàn.
- Chỉ đạo hoạt động tổ Sinh -Hóa và môn Nhạc, Mỹ
thuật, Tự chọn.
- Chỉ đạo kỷ thuật PC-GDTHCS và duy trì số lợng
học sinh.
3. Ông Dơng Văn Minh- Phó Hiệu trởng 2
*Trực tiếp phụ trách.
- Phụ trách công tác lao động, hớng nghiệp dạy nghề.
- Phụ trách công tác bồi dỡng HSG, HS năng khiếu và
các hội thi.
- Chỉ đạo hoạt động tổ Tự Nhiên và HĐNGLL.
- Phụ trách công tác dạy thêm, học thêm.
- Chỉ đạo hoạt động th viên và phòng học bộ môn.
- Chỉ đạo hoạt động Đoàn Đội.
- Phụ trác công tác ATGT, TATTTH, vệ sinh, cảnh quan
trờng học.
B. Tổ trởng, phó tổ trởng, nhóm bộ môn.
1. Bà Nguyễn Thị Lan
Tổ trởng tổ Khoa học Xã
hội.

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
16


Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

- Phụ trách tổ chức, điều hành các hoạt động của tổ
KHXH.
- Nhóm trởng bộ môn Lịch Sử - GDCD.
2. Ông Trơng Văn Kệ
Phó tổ trởng KHXH.
- Nhóm trởng bộ môn Ngữ Văn.
3. Ông Lê Đình Lý
Tổ trởng tổ Khoa học Tự
nhiên.
- Phụ trách tổ chức, điều hành các hoạt động của tổ
KHTN.
- Nhóm trởng bộ môn Toán.
4. Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Phó tổ trởng KHTN.
- Nhóm trởng bộ môn Thể dục.
5. Bà Nguyễn Thị Luyến
Tổ trởng tổ Hóa -Sinh
- Địa.
- Phụ trách tổ chức , điều hành các hoạt động của tổ
Hóa -Sinh - Địa.
- Nhóm trởng bộ môn Sinh - Công nghệ
6. Ông Nguyễn Thị Hờng Phó tổ trởng Hóa -Sinh Địa.
- Nhóm trởng bộ môn Địa
7. Ông Dơng Công Lộc
-Nhóm trởng bộ môn Anh Văn
8. Ông Trần Duy Nam
- Nhóm trởng bộ môn Vật Lý
9. Bà Lê Thị Ân Tình
- Nhóm trởng bộ môn Hóa học
C. Các nhân viên:
1.Bà Nguyễn Thị Hải - Phụ trách kế toán ; Văn phòng.
- Lu giữ các loại hồ sơ của nhà trờng.
2.Bà Đặng Thị Diệp Muội - Phụ trách Th viện, phòng bộ
môn, Tạp dịch
3. Bà Lê Thị Sành- Phụ trách thiết bị
4. Bà Nguyễn Thị Thủy- Phụ trách công tác PC- GDTHCS và
lu giữ các loại hồ sơ PC- GDTHCS.
D. Tổ chủ nhiệm:
1.Tổ trởng tổ chủ nhiệm khối 9: Bà Nguyễn Thị Lan.
2.Tổ trởng tổ chủ nhiệm khối 8: Ông Hoàng Thế Quang.
3.Tổ trởng tổ chủ nhiệm khối 7: Bà Nguyễn Thị Lựu.
4.Tổ trởng tổ chủ nhiệm khối 6: Bà Lê Thị Vân.
5. Phụ trách các tổ chủ nhiệm: Võ Thành Đồng.
E. Các công tác khác.
- Th ký HĐSP: Ông Trơng Văn Kệ.

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
17


Báo cáo phơng hớng nhiệm vụ năm học
2006-2007

- Phụ trách Y tê học đờng: Bà Nguyễn Thị Hải.
- Bảo vệ trờng: Ông Nguyễn văn Sáng.
- Hội Trởng Hội CMHS: Ông: Phan Văn Duy.
F. Chất lợng phấn đấu (có mẫu kèm theo)
Trên đây là mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản
của năm học 2006-2007 trờng THCS Hồng thủy. Phát huy những
thành tích đã đạt đợc trong năm qua, với sự đoàn kết nhất trí
cao của toàn đội ngũ và sự quan tâm của PGD, lãnh đạo địa
phơng và sự cộng tác phối hợp của hội cha mẹ học sinh, các ban
ngành đoàn thể trong toàn xã -Tôi tin chắc rằng năm học 20062007 sẻ kết thúc với thắng lợi lớn để trờng THCS Hồng thủy
hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đề ra.
Hiệu trởng

Võ Thành Đồng

Đơn vị Trờng THCS Hồng Thủy
18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×