Tải bản đầy đủ

Chương trình hình học 9

chơng trình hình học 9

năm học: 2011-2012
(Đã xây dựng lại theo nội dung giảm tải)
Cả năm 140 tiết
Hình học 70 tiết
2 tuần đầu * 1 tiết/tuần
Học kì I
15 tuần đầu * 4
13 tuần giữa * 2 tiết/tuần
tiết/tuần
19 tuần 72
4 tuần cuối* 1 tiết/tuần
tiết
4 tuần cuối * 3 tiết/tuần
12 tuần đầu * 2 tiết/tuần
Học kì II
16 tuần * 4 tiết/tuần
4 tuần giữa * 3 tiết/tuần
18 tuần 68
2 tuần * 2 tiết/tuần

2 tuần cuối* 1 tiết/tuần
tiết
Tiết
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mục

Một số hệ thức về cạnh và đờng cao trong tam giác vuôngluyện tập
Tỉ số lợng giác của góc nhọn-luyện tập


Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông-luyện
tập
ứng dụng thực tế các tỉ số lợng giác. Thực hành ngoài trời
Ôn tập chơng I
Kiểm tra chơng I
Sự xác định đờng tròn- tính chất đối xứng của đờng tròn.
Luyện tập
Đờng kính và dây của đờng tròn. Luyện tập
Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây. Luyện
tập
Vị trí tơng đối của đờng thẳng và đờng tròn
Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đờng tròn
Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau. Luyện tập
Ôn tập học kì I


Tiết
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Mục
Trả bài kiểm tra học kỳ I
Vị trí tơng đối của hai đờng tròn.
Vị trí tơng đối của hai đờng tròn (tiếp). Luyện tập
Góc ở tâm, số đo cung. Luyện tập
Liên hệ giữa cung và dây
Góc nội tiếp. Luyện tập
Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Luyện tập
Góc có đỉnh ở bên trong , bên ngoài đờng tròn. Luyện tập
Cung chứa góc. Luyện tập
Tứ giác nội tiếp. Luyện tập
Đờng tròn ngoại tiếp, Đờng tròn nội tiếp
Độ dài đờng tròn. Luyện tập
Diện tích hình tròn. Luyện tập
Ôn tập chơng III
Kiểm tra chơng III
Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ.
Luyện tập
Hình nón. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón.
Hình nón cụt. Luyện tập
Hình cầu
Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu. Luyện tập
Ôn tập chơng IV
Ôn tập cuối năm
Trả bài kiểm tra cuối nămTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×