Tải bản đầy đủ

Biên bản thanh tra chuyên đề THTT HSTC

Phòng GD - Đt lệ Thủy

Đoàn thanh tra

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên bản thanh tra chuyên đề
trờng THCS Phú thủy
* Thời gian kiểm tra: Ngày 24 tháng12 năm 2012.
* Ngời thực hiện: Lê Đình Lý - Cán bộ thanh tra.
* Nội dung thanh tra: Xây dựng trờng học thân thiện, học
sinh tích cực và an toàn trật tự trờng học.
Sau khi nghe báo cáo của nhà trờng, thực hiện kiểm tra thực
tế và kế hoạch, hồ sơ, thanh tra viên luận sau:
I. Về xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực:
1. Những u điểm cơ bản
Ban giám hiệu và đội ngũ đã nhận thức đầy đủ và đúng
đắn vai trò, ý nghĩa của phong trào xây dựng trờng học thân
thiện, học sinh tích cực, nên ngay từ đầu năm học nhà trờng đã

thống nhất xây dựng kế hoạch, và chỉ đạo thực hiện phong trào
thi đua này kết hợp cùng với tiếp tục thực hiện cuộc vận động "
Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận
động "Hai không" với 4 nội dung; đồng thời thành lập ban chỉ đạo
tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.
Những kết quả đạt đợc:
Nội dung 1: Xây dựng trờng, lớp xanh, sạch, đep, an
toàn.
Làm tốt công tác vệ sinh phong quang hàng ngày ở tất cả các
khu vực trờng học.
Trờng có cây xanh thoáng mát và đợc chăm sóc cẩn thận; công
tác tu sửa bồn hoa cây cảnh đã và đang thực hiện theo hờng
làm đẹp trờng, đẹp lớp .
Hệ thống phòng học đều bảo đảm ánh sáng, bàn ghế đầy
đủ, đúng quy cách và đợc nhà trờng giao cho từng lớp, từng giáo
viên chủ nhiệm bảo quản, giữ gìn tu sửa khá cẩn thận.
Khu nhà vệ sinh cho CBGV và HS đảm bảo đầy đủ, tơng đối
sạch sẽ hàng ngày.
Tất cả học sinh đều tích cực thực hiện, tích cực tham gia bảo
vệ cảnh quan trờng học và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
Nhìn chung trên cơ bản trờng đạt đợc những yêu cầu tối
thiểu xanh - sạch - đẹp.


Nội dung 2: Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc
điểm lứa tuổi học sinh, từng khối lớp và từng khu vực dân
c, giúp các em tự tin trong học tập.
Trong thời gian qua , cán bộ quản lý và tất cả các giáo viên coi
trọng và tích cực đổi mới PPDH, tăng cờng giao lu học hỏi, trao
đổi kinh nghiệm, tự học, tự nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp
thực hiện.
Đồng thời trong quá trình dạy học, thầy cô giáo khuyến khích
sự chuyên cần, tích cực học tập, chủ động, sáng tạo và ý thức vơn
lên của học sinh rèn luyện khả năng tự học cho các em trong từng
tiết dạy của mình. Học sinh đợc khuyến khích đề xuất sáng kiến
và cùng các thầy cô thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lợng
dạy học.
Việc bồi dỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu đợc xem là trách
nhiệm và tình cảm của giáo viên đối với học sinh.
Trong kiểm tra, đánh giá học sinh đợc thực hiện khách quan,


đúng quy trình, quy chế của SGD, PGD và TT 58/2011 của
BGD&ĐT.
Giáo viên đã từng bớc ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn
giảng nh thiết kế bài soạn, các tiết thao giảng, các đề kiểm tra 1
tiết trở lên đều đợc thực hiện vi tính. Nhà trờng có phòng máy vi
tính có 21 máy nối mạng Internet, khu quản lí hành chính đợc nối
Wifi. Toàn trờng có 4 máy chiếu đa năng.
Nội dung 3 : Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
Trờng có quy tắc ứng xữ giữa các thành viên trong nhà trờng
và có biện pháp giám sát kiểm tra.
Trong dạy học nội khóa và cả trong hoạt động ngoài giờ lên lớp,
giáo viên luôn rèn luyện kĩ năng sống và ứng xử trớc các tình
huống cuộc sống cho học sinh. Tổ chức cho các em học luật giao
thông , hình thành kĩ năng phòng chống tai nạn giao thông, đuối
nớc và các tai nạn khác.
Trờng tổ chức các câu lạc bộ (các môn văn hoá - năng khiếu),
tổ chức hoạt động NGLL với nội dung giáo dục, rèn luyện kĩ năng
sống.
Rèn luyện kĩ năng ứng xử văn hóa, hòa nhập , chung sống hòa
bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội.
Nội dung 4: Tổ chức các hoạt động tập thể vui tơi, lành
mạnh.
Trờng có chơng trình hoạt động hàng ngày, hàng tuần, hàng
tháng và tổ chức thực hiện chơng trình thờng xuyên và đạt hiệu
quả.


Thông qua các đợt thi đua theo chủ điểm, các ngày kỉ niệm,
các ngày lễ lớn nh: khai giảng năm học ngày 20/10; 20/11; 22/12 trờng tổ chức các hoạt động vănh nghệ, thể thao , khuyến khích sự
tham gia tích cực, chủ động, tự giác của học sinh.
Liên đội tổ chức các trò chơi dân gian, các hội thi văn nghệ 2
đợt: 20/11 và 22/12 và các buổi ca múa hát tập thể ở trờng , tạo
cho học sinh phấn khởi, vui vẻ, lôi cuốn các em học tập chăm chỉ
và tích cực hơn.
Phối hợp với đoàn xã tổ chức cho HS sinh hoạt đội tại địa phơng, hớng dẫn các em chơi các trò chơi lành mạnh, tránh các trò
chơi không lành mạnh, trò chơi nguy hiểm. Tổ chức chơng trình
phát thanh măng non trên hệ thống loa đài của các thôn trong xã.
Tổ chức các trò chơi dân gian và các trò chơi giải trí tích cực
khác phù hợp với lứa tuổi học sinh thông qua các tiết học ngoài giờ
lên lớp.
Nhờ vậy đã tạo đợc không khí vui tơI lành mạnh trong nhà trờng , tạo một môI trờng thân thiện với học sinh.
Nội dung 5: Tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy
giá trị các di tích lịch sử văn hóa ở địa phơng.
Nhà trờng đã phân công cho học sinh tham gia tìm hiểu,
chăm sóc, quét dọn hàng tuần khu di tích van hoá cấp quốc gia
Ngã t Thạch Bàn và nhà tởng niệm các anh hùng liệt sĩ của xã.
Tuyên truyền, giới thiệu các công trình di tích lịch sử ở địa phơng với học sinh, với bạn bè thông qua các tiết học môn sử, văn học,
GDCD hoạt động ngoài giờ.
Tổ chức thi tìm hiểu về anh bộ đội Cụ Hồ nhân ngày 22
tháng 12, tìm hiểu truyền thống quê hơng, viết bài ca ngợi thầy
cô, bạn bè những gơng tốt xung quanh em.
Tóm tại, nhà trờng đã nhận thức sâu sắc vai trò của trờng học
thân thiện, chỉ đạo triển khai cụ thể , thờng xuyên , nhờ vậy đã
tạo đợc một môi trờng giáo dục thực sự thân thiện cho học sinh,
thu hút các em đến trờng, đồng thời góp phần thúc đẩy mọi hoạt
động khác của nhà trờng.
Kết quả xếp loại qua 3 năm: Loại tốt
2. Một số tồn tại:
Sân bãi thể dục cha ngang tầm với trờng chuẩn quốc gia,
không bảo đảm đợc việc dạy và hoạt động TDTT trong mùa ma.
Vẫn còn giáo viên soạn bài bằng bút viết (không soạn bài trên
máy vi tính)


Các công trình làm đẹp khuôn viên (bồn hoa cây cảnh) cha
đợc quy hoạch tốt song hệ thống nền cây cảnh cha hài hoà, cây
cha phát triển.
Công trình vệ sinh cạnh khu quản lí hành chính còn cha có
tính thẩm mỹ và còn bẩn.
Cha có kế hoạch về tập luyện các bài hát dân ca đặc biệt là
đa hò khoan Lệ Thuỷ vào trong hoạt động của nhà trờng.
iI. Về an toàn trật tự trờng học.
1. Ưu điểm:
Nhà trờng xây dựng kế hoạch cụ thể, có sơ kết, tổng kết và
đánh giá việc thực hiện kế hoạch chi tiết và đầy đủ.
Thông qua các buổi chào cờ và sinh hoạt lớp nhà trờng truyên
truyền sâu rộng đến tận cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà
trờng. Phối hợp với phòng CSGT huyện tổ chức 1 buổi về truyên
truyền ATGT cho hơn 500 học sinh (năm học 2011 - 2012).
Cấp xã đã có ban chỉ đạo xây dựng trờng học an toàn. Cấp trờng có tổ công tác về ATTT trờng học.
Nhà trờng thành lập đội tự quản trong học sinh kịp thời phát
hiện những vụ việc xãy ra và báo cho ban chỉ đạo giải quyết.
Số vi phạm ATTTTH giảm nhiều qua hàng năm, cụ thể từ 18 vụ
(năm học 2010 - 2011) giảm còn 4 vụ (năm học 2011 - 2012).
Tình hình ANTH đợc ổn định. Phụ huynh yên tâm khi con
em đến trờng.
Đc Hiệu trởng của nhà trờng đợc CT UBND huyện tặng giấy
khen về chi đạo xây dựng trờng học an toàn trong năm học 2011 2012.
2. Tồn tại:
Vẫn còn có học sinh vi phạm về ANTH và có em bị đuổi học
có thời hạn (1 năm).
Đã có hiện tợng bạo lực học đờng từ bên ngoài.
Vẫn còn tình trạng học sinh tụ tập của học sinh trớc công trờng
lúc tan học không đảm bảo ATGT, đặc biệt môi trờng giáo dục cha thật an toàn về ma tuý.
iii. Kiến nghị:
Khắc phục những tồn tại đã nêu.
Coi việc xây dựng trờng học thân thiện có ý nghĩa để nâng
chuẩn trờng chuẩn quốc gia, để tham mu tích cực hơn cho lãnh
đạo địa phơng trong hoạt động này.


Cần có biện pháp quản lý tốt trong việc soạn bài trên máy vi
tính để tất cả các giáo viên trong nhà trờng đều soạn bài trên
máy vi tính, đáp ứng với nhu cầu cảu thời đại công nghệ thông tin.
Cần có biện pháp chăm sóc bồn hoa cây cảnh trong nhà trờng,
đặc biệt là chọn loại hoa trồng các bồn đảm bảo xanh tốt để tạo
cảnh quan nhà trờng xnh - sạch - đẹp.
Cần có kế hoạch cụ thể để đa Hò khoan Lệ Thuỷ vào trong
nhà trờng, nêu rõ lộ trình và mục tiêu cần đạt.
Phối hợp tốt hơn với cơ quan an ninh ở địa phơng để có sự
vào cuộc mạnh mẽ hơn trong việc quản lí các đối tợng ngoài nhà
trờng.
IV. Xếp loại chung:
Tốt
Lệ Thuỷ, ngày 24
tháng 10 năm 2012
Hiệu trởng

Phan Đức Niệm
Đình Lý

Thanh tra viên

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×