Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân

AN


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân

VÍDỤ
DỤ1:1:

Chiều dài : 6,4mĐặt tính và tính
Chiều rộng: 4,8m
a) 23,4 x 5
Diện tích : …?
6,41,25
x 4,8x= 80
? (m2)
b)


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân


VÍDỤ
DỤ11: :

6,4 x 4,8 = ? (m2)

Ta có: 6,4m = 64 dm
4,8m = 48 dm

x 64
48
51 2
25 6
3 0 7 2(dm2)
3072 dm2 = 30,72m2
Vậy 6,4 x 4,8 = 30,72 (m2)

x 6,44

4,88
51 2
25 6
2
3 0 ,72
(m
)
72


VÍ DỤ 2:

4,75
x 1,3
1425
475
6,1 7 5

Đặt tính và tính
4,75 x 1,3 =?


Thực hiện phép nhân như nhân các số tự
nhiên
Hai thừa số có tất cả ba chữ số ở phần
thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở
tích ra ba chữ số kể từ phải sang trái


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
VÍ DỤ 2:

Đặt tính và tính
4,75 x 1,3

Muốn nhân một số thập phân với một số
thập phân ta làm như sau:
-Nhân như nhân các số tự nhiên.
-Đếm xem trong phần thập phân của cả hai
thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu
phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ
phải sang trái.


Thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2012
Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân

Luyện tập
BÀI
BÀI1:1:

Đặt tính và tính:

a/ 25,5 x 1,5

c/ 0,24 x 4,7

b/ 16,25 x6,7

d/ 7,826 x4,5


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
BÀI 2 : A)

Tính rồi so sánh giá trị của ab và ba

a
2,36

b
4,2

a b
2,36 4,2=9,912

b a
2,36 4,2 = 9,912

3,05

2,7

3,05 2,7=8,235

3,05 2,7 = 8,235

Ta thấy : a  b = b  a
Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất
giao hoán:
-Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không
thay đổi.


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
BÀI 2 : B)

Nêu ngay kết quả tính:

4,34  3,6 = 15,624
3,6  4,34 = 15,624


9,04  16 = 144,64
16 x 9,04 = 144,64


Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a,b x 2,07 = 2,07 x …a,b


Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
BÀI 3 :

Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài
15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích
vườn cây đó.


Bài giải
Chu vi vườn cây hình chữ nhật là:
(15,62 + 8,4) x 2 = 48,04 (m)
Diện tích vườn cây hình chữ nhật là:
15,62 x 8,4 = 131,208 (m2)
Đáp số: Chu vi 48,04m.
Diện tích 131,208m2


Chúc quý thầy cô mạnh khoẻ

Chúc các em chăm ngoan học giỏi


Hình 4

Cố lên…


Không thực hiện tính, hãy tìm dấu
(>,<,=) thích hợp vào ô trống:
20,06 x 20,07

CHÚC
MỪNG
BẠN

= 2,006 x 200,7


Chọn phép tính đúng, sai và giải thích tại sao?
a
x 12,3

2,1
12 3
Sai
246
258,3

b
x 12,3

2,1
12 3
Sai
24 6
3,6 9
CHÚC
MỪNG
BẠN

c

d
x 12,3

x 12,3

2,1
12 3
246
25,8 3

Đúng

2,1
12 3
246
258 3

Sai


1. Điền nhanh kết quả phép tính sau:
2,4 x 1,1 =

CHÚC
MỪNG
BẠN

2,64


1. Trong phép tính : 1,3 x 23,45
Bạn chọn cách đặt tính nào trong 2 cách sau đây?
a
x

1,3
23,45

b
x 23,45

1,3

CHÚC MỪNG BẠN
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×