Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

BÀI GIẢNG TOÁN 5
CHƯƠNG 2
BÀI 2: NHÂN MỘT SỐ
THẬP PHÂN VỚI MỘT
SỐ TỰ NHIÊN


KIỂM TRA BÀI CŨ
ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH:
A) 605,26 + 217,3

B) 800,56 - 384,48


Toán
• NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN
• VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN


Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài
bằng nhau ,mỗi cạnh dài 1,2 m.Hỏi chu vi của

hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?

A

1,2m

B

1,2m

1,2m

C


Ví dụ 1: Hình tam giác ABCcó ba cạnh dài
bằng nhau ,mỗi cạnh dài 1,2 m.Hỏi chu vi của
hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
Ta phải thực hiện phép nhân : 1,2 x 3 =
A

1,2m

1,2m

B

Ta có :

1,2m

C

?

(m)

1,2 m = 12 dm
12
x


3
36 (dm ) = 3,6m


Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau :

1, 2
X 3
3 ,6

Bước 1 :
*Thực

hiện phép nhân như nhân
các số tự nhiên
Bước 2: Đánh dấu phẩy ở tích
*Phần thập phân của số 1,2 có 1 chữ số ,
*Ta dùng dấu phẩy tách ra ở tích 1 chữ số
kể từ phải sang trái


So sánh 2 cách làm
Cách 1 :
1,2 m = 12 dm
12
x3
36 dm = 3,6m

Cách 2 :
1,2 ( m)
x3
3,6 ( m)

Giống nhau :
Đặt tính và tính
Khác nhau :
Cách 1 : Phải đổi đơn vị .
Cách 2 : Phải đánh dấu phẩy ở tích
Đếm : ở phần thừa số thập phân có bao nhiêu chữ số
Tách : ở tích bấy nhiêu chữ số ( theo thứ tự từ phải sang trái)


Ví dụ 2 :

0,46 x 12 = ?

Đặt tính

0,46
x 12
92
46
5 ,52

Bước 1:
Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên
Bước 2 : Đánh dấu phẩy ở tích
Đếm : Phần thập phân của 0,46 có 2 chữ số
Tách : Ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra 2 chữ số
kể từ trái sang phải


Muốn nhân một số thập phân với một số tự
nhiên ta làm như thế nào?
1,2
x
3
3,6

0,46
x
12
92
46
5,52


Muốn nhân một số thập phân với một số tự
nhiên ta làm như sau :
Bước 1 : • -Nhân như nhân các số tự nhiên.
Bước 2 : • -Đếm xem trong phần thập phân của
số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi
dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy
nhiêu chữ số kể từ trái sang phải.


LUYỆN TẬP
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
3,6 x 7
3,6
x
7
25,2

1.28 x 5
1,28
x
5
6,40

0,256 x 3
0,256
x
3
0,768

60,8 x 45
d) 60,8
x
45
3040
2432
2 7 3 6,0


Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống
Thõa sè

3,47

Thõa sè

3

TÝch

15,28 2,06
4

7

4,036
10


Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống
Thõa sè

3,47

15,28

2,06

4,036

Thõa sè

3

4

7

10

61,12

14,42

TÝch

10,41

40,360


Bài 3 : Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6 km .
Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu
ki- lô - mét ?


Tóm tắt
Mỗi giờ ô tô đi : 42,6 km
Trong 4 giờ ô tô đi : ? km
Bài giải :
Trong 4 giờ ô tô đi được số ki- lô - mét là :
42,6 x 4 = 170,4 ( km )
Đáp số : 170,4 km


Trò
Trò chơi
chơi

1,1
1,1

xx 33

39,6
??
39,6

?
?
3,3
3,3
X 66

19,8
??
19,8

xx 22

x 44

Công
Công
158,4
158,4
chúa
chúa


Toán
• NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN
a) Ví dụ 1
b) Ví dụ 2
Luyện tập
Bài 1 trang 56
Bài 2 trang 56
Bài 3 trang 56


Chúc các cô giáo
mạnh khoẻ, công
tác tốt


Cám ơn quý thầy, cô đã quan tâm theo dõi.
Kính chúc quí thầy, cô dồi dào sức khỏe,
thành đạt trên mọi lĩnh vực.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×