Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

-

?


Đặt tính rồi tính:
a, 605,26 – 217,3
b, 52,37 – 8,64

c, 75,8 + 249,19
d, 800,56 + 84,48

Bài làm

a, 605,26 b, 52,37
217,3
8,64
387,96
43,73

c,


d, 800,56
75,8
+
+
249,19
84,48
324,99
885,04


Ví dụ 1:Hình tam giác ABC có ba cạnh dài bằng nhau, mỗi cạnh dài 1,2 m
Hỏi chu vi của hình tam giác đó bằng bao nhiêu mét?
A
2
1,

1,
m 2

m

B

Ta thực hiện phép nhân:

1,2
m

1,2 x 3 = ? (m)

Ta có: 1,2 m =12
C

x

dm

13
3


36 (dm)= 3,6m

Vậy: 1,2 x 3 = 3,6
(m)


NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

1, 2
X 3
3, 6

Bước 1:
* Thưc hiện nhân như nhân các số tự
nhiên
Bước 2: Đánh dấu phẩy ở tích
* Phần thập phân của số 1,2 cĩ 1 chữ số ,
ta dùng dấu phẩy tách ra ở tích 1 chữ số
kể từ phải sang trái


Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Vớ dụ 2:

0,46 x 12 = ?

Ta đặt tính rồi làm như sau:
x

0,46
12
92
46
552
,

0,46 x 12 = 5,52

Thực hiện nhõn
như nhõn cỏc số tự
nhiờn

Thảo luận nhóm đôi
Đặt tính rồi tính

Phần thập phân của số 0,46
có hai chữ số, ta dùng dấu
phẩy tách ở tích ra 2 chữ số
kể từ phải sang trái


Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Muốn nhân một số thập phân với một số tự
nhiên ta làm như sau:

Muốn nhân một số
thậpnhư
phân
vớicỏc
một
số nhiờn
 Nhõn
nhõn
số tự
tự nhiên ta làm thế
nào?trong phần thập
 Đếm xem

phõn của số thập phõn cú bao

x

0,46
12
92
46
552
,

0,46 x 12 = 5,52
nhiờu chữ số rồi dựng dấu phẩy
tỏch ở tớch ra bấy nhiờu chữ số kể
từ phải sang trỏi.


Luyện tập:
Bài 1:

a)2,5 x 7;
2,5
x

7

17,5

Đặt tính rồi tính.

b) 4,18 x 5 ;
x

4,18
5
20,90

c) 0,256 x 8 ;
15 O,256
x
8
2, 048

d)

6,8 x
6,8
x
15
340
68
102,0


Bài 3:

Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi
trong 4 giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô
mét.
Tóm tắt:
1giờ:
42,6km.
4giờ:

km?

Bài giải:
Trong 4 giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:
42,6 x 4 = 170,4 (km)
Đáp số: 170,4 km


Bài 2:

Thừa số

3,18

8,07

2,398

Thừa số

3

5

10

Tích

?

?

?


Bài 2:

Thừa số

3,18

8,07

2,398

Thừa số

3

5

10

Tích

9,54

40,35

23,89


Trò
Trò chơi
chơi

1,1
1,1

xx 2

39,6
??
39,6

??
2,2
2,2
Xx 3

xx 66

6,6
6,6
??

xx 10

Công
Công
396
396
chúa
chúa cảm ơn 
Xin chân
các thầy giáo,cô giáo
và các em học sinh dã
giúp đỡ tôi hoàn thành tiết dạy.

HẾTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×