Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Cộng hai số thập phân


I.Bài cũ

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :
3,005 km
3km 5m = ………
6,7
6m 7dm = …..m


Toán
Cộng hai số thập phân
a. Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB
dài 1,84m và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường
gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?

1,84 cm
A

45
,

2
B

cm

C

1,84 + 2,45 = ? (m)


Toán
Cộng hai số thập phân
1,84 + 2,45 = ? (m)
1,84 m = 184 cm
2,45 m = 245 cm
184 cm
+ 245 cm

1,84 cm
+ 2,45 cm

429 cm

4,29 cm

429 cm = 4,29 m
Vậy: 1,84 + 2,45 = 4,29 (m)

- Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với dấu phẩy
của các số hạng.


Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011

Toán
Cộng hai số thập phân
b) Ví dụ 2:

15,9 +8,75= ?15,9
+ 8,75
24,65


Toán
Cộng hai số thập phân
2 GHI NHỚ
Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số
ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên .
-Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của
các số hạng.


Toán
Cộng hai số thập phân
3 Luyện tập- thực hành
1. Tính

58,2
+ 24,3
82,5

+ 4,08
19,36
23,44


Toán
Cộng hai số thập phân
Bài 2:Đặt tính rồi tính:
a. 7,8 + 9,6
9,75
7,8
+
9,6
17,4

b. 34,82 +
34,82
+ 9,75
44,57


Bài 3:

Toán
Cộng hai số thập phân

Nam cân nặng 32,6 kg, Tiến cân nặng hơn Nam 4,8kg.
Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki - lô- gam?
Bài giải:
Tiến cân nặng số ki-lô-gam là:

32,6 + 4,8 = 37,4 (kg)
Đáp số: 37,4kg


Xin chân thành cảm ơn và kính chúc
sức khoẻ các thầy giáo cô giáo, cùng
toàn thể các em học sinh !
Đó giỳp đỡ tụi hoàn thành tiết dạy.
Mọi đúng gúp và thắc mắc xin gửi về emailTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×