Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Cộng hai số thập phân

PHÒNG GIÁO DỤC ĐỒNG XUÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LÃNH 1

MÔN :TOÁN
CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN


Toán :

KIỂM TRA BÀI CŨ
523 cmcm
- 5,23m = ……..

- 3,67m =

……..
367 cmcm


Tiết 48


Toán :

CỘNG HAI SỐ
THẬP PHÂN


Toán :

Cộng hai số thập phân

a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài
1,84m và đoạn thẳng BC dài 2,45m. Hỏi đường gấp khúc
đó dài bao nhiêu mét?
Ta phải thực hiện phép cộng
m
5
4
,
2
C 1,84 + 2,45 = ? ( m )
1,84m
Ta có: 1,84m = 184 cm + 184
A
B
2,45m = 245 cm
245
429(cm)
Vậy: 1,84 + 2,45 = 4,29 (m)
429cm = 4,29m
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.
1,84
+
2,45
Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu
4,29(cm) phẩy của các số hạng.


Toán :


Cộng hai số thập phân

b) Ví dụ 2: 15,9 + 8,75 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:
Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.
15,9
+
Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu
8,75
24,65 phẩy của các số hạng.
Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
-Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở
cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
-Cộng như cộng các số tự nhiên.
-Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các
số hạng.


Toán :

Cộng hai số thập phân

1) Tính:
a) 58,2
+
24,3
82,5
2) Đặt tính rồi tính:
a) 7,8 + 9,6
+ 7,8
9,6
17,4

b) + 19,36
4,08
23,44
b) 34,82 + 9,75
+ 34,82
9,75
44,57


Toán :

Cộng hai số thập phân

3) Nam cân nặng 32,6 kg. Tiến cân nặng hơn Nam
4,8. Hỏi Tiến cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?.
Bài giải:
Tiến cân nặng là:
32,6 + 4,8 = 37,4 ( kg )
Đáp số: 37,4 kg


Toán : Cộng hai số thập phân
* Củng cố:
Muốn cộng hai số thập phân ta làm như thế nào?
Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:
- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng
một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Cộng như cộng các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số
hạng.

* Dặn dò:
1. Bài vừa học:
- Học thuộc quy tắc cộng hai số thập phân.
2. Bài mới: Luyện tập
- Xem trước các bài tập: bài 1, bài 2( a,c ), bài 3.


BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ
KẾT THÚC
KÍNH CHÚC SỨC KHỎE
THẦY CÔ VÀ CÁC EM
HỌC SINHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×