Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Trừ hai số thập phân

TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN

Trường: Tiểu học Đông Xuân


KIỂM TRA BÀI CỦ

Toán

1)Quy tắc cộng hai số thập phân?
2) Đặt tính rồi tính:

a) 3,5 + 14,47 ;
3,5
+
14,47
17,97

b) 1,75 + 12,3 + 0,334
1,75
+ 12,3

0,334
14,384


Toán
Trừ
hai
số
thập
phân
Ví dụ 1 : Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn
thẳng BC dài bao nhiêu mét?
Ta phải thực hiện phép trừ : 4,29 – 1,84 = ?(m)
- Thông thường người ta đặt tính rồi
Ta có : 4,29m = …
429 cm
tính như sau:
4,
1,84m = .184
. . cm
A
B 29
4, 2 9
m
-Thực hiện phép trừ như
429
1, 8 4
1,84m
trừ các số tự nhiên.
184
?m
2, 4 5 (m) - Viết dấu phẩy ở hiệu
245 (cm)
245 cm = 2,45 m
C
thẳng cột với các dấu phẩy
của số bị trừ và số trừ.
- ĐểĐoạn
tính được
đoạn


thẳngđộ
BCdài
dài
là : thẳng BC,
ta phải làm thế nào?
4,29 – 1,84 = 2,45(m)
- Trong hai cách tính trên, cách

nào đơn giản, gọn hơn?


Toán
Trừ hai số thập phân
Ví dụ 2 : Đặt tính rồi tính
4 5 , 80
19,26
2 6 ,5 4

45,8 – 19,26 = ?

* Bước
1: số
Viết
số trừ
dưới
bịsố
trừthập
saophân,
cho các
chữnhư
số sau:
Muốn
trừ một
thập
phân
chosố
một
ta làm

-

cùng hàng đặt thẳng cột với nhau, dấu phảy thẳng dấu
Viết
số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt
phảy.

thẳng
cộtthêm
với nhau.
- Viết
0 vào bên phải số bị trừ.

*Bước 2: Trừ như trừ các số tự nhiên.
* Bước 3: Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số
- Viết
phẩy
ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và
bị dấu
trừ và
số trừ.

- Trừ như trừ các số tự nhiên.

số
trừ.
- Qua ví dụ trên: bạn nào cho biết muốn trừ một số thập phân
*cho
Chúmột
ý : số
Nếu
số phân
chữ số
phần
thập
ta ở
làm
thế thập
nào?phân của số bị trừ ít hơn
(?)số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết
thêm sè chữ số 0 (?)vào bên phải phần thập phân của số bị
trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.


Toán
Trừ hai số thập phân
Bài tập
1) Tính:
a)

68,4
25,7
42,7

b)

46,8 0
9,34
37,46

Chú ý: Trường hợp số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số
chữ số ở phần thập phân của số trừ thì ta viết thêm 0 vào bên phải
phần thập phân của số bị trừ để số chữ số ở phần thập phân đều bằng
nhau.


Toán
Trừ hai số thập phân
Bài tập

2) Đặt tính rồi tính:
a) 72,1 – 30,4

c) 69 – 7,85

72,1
30,4

69,00
7,85

41,7

61,1 5

Lưu ý: Coi số 69 là số thập phân đặc biệt

có phần thập phân là 0


Toán
Trừ hai số thập phân
Bài tập
3) Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5 kg đường ,
sau đó lại lấy ra 8 kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?
Tóm tắt:
Thùng đựng : 28,75kg
Lần 1 lấy : 10,5kg
Lần 2 lấy : 8kg
Còn lại : ….? kg

Bài giải:
Cả hai lần lấy ra số đường là:
10,5 + 8 = 18,5(kg)
Trong thùng còn lại số đường là:
28,75 – 18,5 = 10,25(kg)
Đáp số :10,25kg
Cách 2
Số đường trong thùng còn
lại là:
28,75 – ( 10,5 + 8) = 10,25(kg)

Đáp số :10,25kg

Cách 3
Số đường trong thùng còn
lại là:
28,75 – 10,5 – 8 = 10,25(kg)

Đáp số :10,25kg
Cách 4
Sau khi lấy ra lần thứ nhất
thì trong thùng còn lại là:
28,75 – 10,5 = 18,25(kg)
Sau khi lấy ra lần thứ hai
thì trong thùng còn lại là:
18,25 – 8 = 10,25(kg)
Đáp số :10,25kg


Trò chơi

Ô CỬA BÍ MẬT


Đối tượng chơi: Mỗi tổ cử ra 2 người tham gia chơi.
Cách chơi: Trên màn hình có 6 ô cửa được đánh dấu
thứ tự từ số 1 đến số 6.
Mỗi tổ sẽ được lựa trọn mở 1 trong 6 ô cửa bất kỳ
( Mỗi đội sẽ có hai lần lựa chọn). Khi mở ô cửa, một
phép tính trừ và đáp án sẽ hiện ra các đội sẽ lựa chọn
đúng viết( Đ ) hoặc sai viết (S ) vào bảng con. Đội lựa
chọn trả lời đúng sẽ được 20 điểm, hai đội còn lại
được trả lời đúng sẽ được 10 điểm. Còn đội nào trả lời
sai sẽ bị trừ 10 điểm.kết thúc cuộc thi đội nào ghi
được nhiều điểm nhất đội sẽ thắng cuộc.( các em còn
lại là ban giám khảo theo dõi chấm điểm cho các đội)


Ô cửa bí mật
1

2

3

4

5

6


Đ hay S?

5,3 5
3,3
205

S

Bạn quên viết dấu phảy ở hiệu
rồi làm sao đúng được.


Đ hay S?

13,25
13, 3
0,23 S
Bạn đặt tính sai nên kết quả
chắc chắn sai.


Đ hay S ?
Dấu phảy của
bạn có thẳng
đâu mà đúng?

1 4,3
0,4 3
1,0 0 S


Đ hay S?

3 00
1,25
1,75 S

Bạn không nhớ trường
hợp số tự nhiên trừ
cho số thập phân rồi?


Đ hay S?

100
9,46
90,54

Đ

Gặp số tự nhiên trừ số thập phân
bạn nhớ đặt tính như thế này nhé!


Đ hay S?

2,70
0,64
2,06 Đ
Trường hợp này nhớ viết thêm
chữ số 0 rồi trừ cho chắc ăn?


Tiết học đến đây là kết thúc
xin kính chúc các cô mạnh khỏe hạnh phúc


Xin chân thành cảm ơn các thầy
giáo, cô giáo đã về dự tiết Toán
lớp 5CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×