Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ DĨ AN
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN BÌNH B

MÔN: TOÁN


TOÁN

Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân và số
thập phân:
0.6 m
6dm = … m = …
8cm = …

0.08 m
m= …


Khái niệm số thập phân
TOÁN
m dm cm mm

2m7dm = 2

m = 2,7 m

2

7

2,7 m đọc là: hai phẩy bảy mét

8

5 6

8m56cm = 8

0 1

9

m = 8,56m

8,56m đọc là: tám phẩy năm mươi sáu mét

5

0m195mm =
m = 0,195m
0,195m đọc là: không phẩy một trăm chín
mươi lăm mét

Các số 2,7; 8,56; 0,195 cũng là số thập phân.


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân
 Cấu tạo của phân số

8 , 56


Phần nguyên Phần thập phân
8,56 đọc là: tám phẩy năm mươi sáu


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân
KẾT LUẬN
 Mỗi số thập phân gồm hai phần: phần nguyên và
phần thập phân, chúng được ngăn cách bởi dấu
phẩy.
 Những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc về phần
nguyên, những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về
phần thập phân.


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân

90 , 638
Phần nguyên Phần thập phân
90,638 đọc là: chín mươi phẩy sáu trăm ba
mươi tám


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân
Bài tập 1: Đọc mỗi số thập phân sau:
9,4
7,98
25,477

Chín phẩy bốn
Bảy phẩy chín mươi tám
Hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy mươi bảy

Hai trăm linh sáu phẩy không trăm bảy
206,075 mươi lăm
0,307
Không phẩy ba trăm linh bảy


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân
Bài tập 2: Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi
đọc số đó:
5
82
810

= 5,9

Đọc là: năm phẩy chín

= 82,45 Đọc là: tám mươi hai phẩy bốn mươi
lăm
= 810,225 Đọc là: tám trăm mười phẩy hai
trăm hai mươi lăm


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân

TRÒ CHƠI


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân

Những chữ bên phải dấu phẩy thuộc phần
gì? Những chữ bên trái dấu phẩy thuộc phần
gì?


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân
Hoan hô! Bạn đã trả lời đúng.
Phần thưởng của bạn là cái
bánh gạo

Đáp án:
Những chữ số ở bên phải dấu phẩy thuộc về phần
thập phân, những chữ số ở bên trái dấu phẩy thuộc
về phần nguyên.


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân

Các số 5,8; 0,156; 123,689 được
gọi là số gì?


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân

Đáp án: Các số đó
gọi là số thập phân

Bạn giỏi quá! Phần thưởng của
bạn là một cái bánh gạo.


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân

Cấu tạo số thập phân gồm mấy phần?


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân

Đáp án:

Phân số thập phân gồm có 2 phần: phần
nguyên và phần thập phân, chúng được
phân cách bởi dấu phẩy.
Cháu thật là giỏi! Phần thưởng
của cháu là một chiếc thước kẻ.


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân
Chọn đáp án đúng:

A.

8,45

B.
B

8,045

C.

8,450

D.

84,500

Bạn thật thông minh.
Phần thưởng của bạn là
một cái bánh.


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân

Nêu ví dụ về số thập phân?


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân

Số thập phân của bạn đúng rồi!
Phần thưởng của bạn là một chiếc
bút chì.


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân

Tìm nhà cho các con vật


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân

0,919
1

0,008

2
5
10

919
1000

Không phẩy
không không
tám.

3

0,5


Khái niệm số thập phân
TOÁN
Khái niệm số thập phân

Cám ơn các bạn đã tìm nhà
cho chúng mình. Phần thưởng
của các bạn là 1 cái bánh gạo.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×