Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Giải toán về tỉ số phần trăm


TOÁN
KIỂM TRA BÀI CŨ

Bài 1. Viết các phân số sau thành tỉ số phần trăm:


1 50
50%

2 100

4 40
40%

10 100


TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

a)Ví dụ: Trường tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh,
trong đó có 315 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm
của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường.
Tóm tắt:
- số học sinh toàn trường: 600
- số học sinh nữ
: 315
•Viết tỉ số của số HS nữ và số HS toàn trường : 315:600
•Thực hiện phép tính chia 315:600 = 0,525
•Nhân với 100 và chia cho 100


TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
Ví dụ: Trường tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó có
315 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và
số học sinh toàn trường.
Tỉ số của số HS nữ và số HS toàn trường là 315 : 600
Ta có 315 : 600 = 0,525
100 = 52,5
0,525 
= 52,5%
100
100
Hay 0,525  100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5%


Vậy tỉ số phần trăm của số HS nữ và số HS toàn trường là 52,5%
Thông thường ta viết gọn cách tính như sau:
315 : 600 = 0,525 = 52,5%


TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
a) Ví dụ: Trường tiểu học Vạn Thọ có 600 học sinh, trong đó có
315 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học
sinh nữ và số học sinh toàn trường.
Tỉ số của số HS nữ và số HS toàn trường là 315 : 600
Ta có 315 : 600 = 0,525
100 52,5
0,525 

52,5%
100 100
Hay 0,525 x 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5%
Vậy tỉ số phần trăm của số HS nữ và số HS toàn trường là 52,5%
Ta viết gọn như sau: 315 : 600 = 0,525 = 52,5%
Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600 ta làm như sau:
- Tìm thương của 315 và 600.
- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm


TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

b) Bài toán :
Trong 80 kg nước biển có 2,8 kg muối. Tìm tỉ số
phần trăm của lượng muối trong nước biển.
Bài giải
Tỉ sốMuốn
phầntìmtrăm
của lượng*Tamuối
trong nước biển là:
tiến hành hai bước :
tỉ số
-Tìm thương của khối lượng muối và
phần trăm của
2,8
:
80
= 0,035
Khối
lượng nước biển (dưới dạng số
lượng muối trong
thập phân)
nước biển ta làm
0,035
= 3,5%
-Nhân
nhẩm thương với 100 và viết
thế nào?
Thêm ký hiệu % vào tích tìm được.
Đáp số : 3,5%


TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Luyện tập
Bài
Bài1:1 Viết
: Viếtthành
thànhtỉ tỉsốsốphần
phầntrăm
trăm (theo mẫu)
0,57 = 57%
;
0,3 = 30%
;
0,57 ;
0,3 ;
0,234 ;
1,35 ;
0,234 = 23,4% ;
1,35 = 135 % ;
0,57 = 57? %


TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Luyện tập
tỉ số phần
Bài 22:: Viết
Tínhthành
tỉ số phần
trăm trăm
của 2 số (theo mẫu)
1919
: 30
0,6333…
63,33%
a)
và=30
;
b)= 45
và 61 ;
c) 1,2 và
45 : 61 = 0,7377… = 73,77%
26
19
19 :: 30
30 == ?0,6333…
0,6333…
%
= 63,33%
?
1,2 : 26 = 0,0461… = 4,61%


TOÁN
GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Bài
Bài 3:
3 (SGK)
Tóm tắt
Lớp học có : 25HS
Nữ : 13HS
Số HS nữ chiếm bao
nhiêu phần trăm số
HS của lớp?

Bài giải :

Tỉ số phần trăm của số HS
nữ và số HS cả lớp là:
13 : 25 = 0,52
0,52 = 52%
Đáp số : 52%


Kiến thức cơ bản cần phải ghi nhớ và ứng dụng
Cách tìm tỉ số phần trăm của 315 và 600
315 : 600 = 0,525

0,525 x 100 : 100 = 52,5 : 100 = 52,5 %
Kết luận:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 315 và 600 ta làm như sau:
- Tìm thương của 315 và 600.
- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải của tích tìm được.

Cách giải bài toán về tỉ số phần trăm
Tóm tắt
(bài toán)

Giải
(Nhiều cách khác nhau)
Ghi lời giải
Ghi phép tính
Ghi đáp số


PHÒNG GD& ĐT VẠN NINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN THẮNG 3

Hẹn gặp lại!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×