Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 8: G iới thiệu biểu đồ hình quạt

Bài mới

GIỚI THIỆU BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT


Biểu đồ díi ®©y nãi về số c©y của khối lớp
Bốn vµà khối lớp Năm trêng tiÓu häc Phó Thîng
®· trồng.
(Cây)

(Lớp)


Ví dụ 1: Hình vẽ dưới đây là biểu đồ hình quạt cho biết
tỉ số phần trăm các loại sách trong thư viện của một
trường tiểu học.

Thảo luận nhóm đôi theo yêu cầu:
+ Biểu đồ có dạng hình gì?
+ Biểu đồ được chia thành mấy phần?
+ Các số trên biểu đồ được ghi dưới dạng nào?Ví dụ 1: Hình vẽ dưới đây là biểu đồ hình quạt cho
biết tỉ số phần trăm các loại sách trong thư viện của
một trường tiểu học.


Ví dụ 2: Biểu đồ hình quạt dưới đây cho biết tỉ số
phần trăm học sinh tham gia các môn thể thao của lớp
5C. Biết rằng lớp 5C có 32 học sinh, hỏi có bao nhiêu
bạn tham gia môn Bơi?
Nhìn vào biểu đồ ta thấy có
12,5% học sinh tham gia môn
Bơi.
Vậy số học sinh tham gia môn
Bơi là:
32  12,5 : 100 = 4 ( học sinh)

Bơi
Cầu lông
25%

12,5%
Cờ vua
12,5%

Nhảy dây
50%


Bài 1: Kết quả điều tra về sự ưa
thích các loại màu sắc của 120
học sinh được cho trên biểu đồ
hình quạt bên. Hãy cho biết có
bao nhiêu học sinh:
a)Thích màu xanh?
b) Thích màu đỏ?
c) Thích màu trắng?
d) Thích màu tím?


Đỏ 25%
Xanh 40%
Tím 15%
Trắng 20%


Bài 2: Biểu đồ dưới đây nói về kết quả học
tập của học sinh ở một trường tiểu học:

Học sinh giỏi

17,5%

22,5%

Học sinh khá
Học sinh trung bình
60%


BIỂU ĐỒ CƠ CẤU
GIÁ TRỊ XUẤT
KHẨU NĂM 2002

KẾT QUẢ VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THƯỢNG
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2007- 2008

Loại B
22%
Loại A
78%


TIẾT HỌC KẾT THÚCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×