Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 10: Hình hộp chữ nhật hình lập phương

Môn: Toán (Lớp 5)
Bài: Hình hộp chữ nhật- Hình lập phương


Toán:

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

Nhận xét những đặc điểm của một
hình hộp chữ nhật
1
1

Mặt đáy

3

4

5


3

4

5

Mặt bên

Mặt bên

Mặt bên

2

Mặt đáy

6

2

- 6 mặt .
- Hai mặt đối diện đều bằng nhau.

6
Mặt bên


Các đỉnh, caïnh vaø kích
thöôùc của hình hộp chữ nhật
C

B

A

N

M

Chiều dàiChiều cao

D

Q

P

iề
h
C

u

g
n
rộ

- 8 đỉnh.
- 12cạnh ( 4 cạnh chiều dài; 4 chiều rộng; 4 chiều cao.)


HÌNH LẬP PHƯƠNG

1

Con súc sắc
3

4

2

5

6

Có 6 mặt đều là hình vuông
bằng nhau.


Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống.

Hình

Số mặt,
cạnh, đỉnh

Số mặt

Số cạnh

Số đỉnh

Hình hộp chữ nhật

6

12

8

Hình lập phương

6

12

8


Hình hộp chữ nhật và hình lập phương có gì
giống và khác nhau?


Bài 2:

Cách vẽ hình

B
A

C
D

P

N

M

Q

a/ Hãy chỉ ra những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ
nhật trên.
Cạnh: AD = BC = NP = MQ
AB = CD = PQ = MN
AM = BN = CP = DQ


b/
B

C

A

4 cm

D

6 cm

3

M

P

cm

N

Q

Hình hộp chữ nhật có:
Chiều dài: 6 cm
Chiều rộng: 3 cm
Chiều cao: 4 cm
Tính: Diện tích: MNPQ ; ABNM ; BCPN ?


Bài giải
Diện tích của mặt đáy MNPQ là:
6 x 3 = 18 ( cm2 )
Diện tích mặt bên ABMN là:
3 x 4 = 12 ( cm2 )
Diện tích mặt bên BCPN là:
6 x4 = 24 ( cm2)
Đáp số: 18 cm2
12 cm2
24 cm2


Bài 3:

Trong các hình dưới đây hình nào là hình hộp chữ
Nhật? Hình nào là hình lập phương?

m
c
12

10 cm

A

8

5 cm
6c

6 cm

B

m

cm

8 cm

4 cm

m
8c

11 cm

8 cm

C
C
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×