Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 15: Mét khối

Trường Tiểu Học Phước Tiến
Tiết 112 :

MÉT KHỐI
Giáo Án Điện Tử
Giáo Viên : NGUYỄN VĂN HƯỞNG
Tổ 4-5


KIỂM TRA BÀI CŨ


BÀI 2:
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 1dm3=

cm3 375dm3=


cm3

375000

1000
5,8dm3=

cm3 4/5 dm3=

cm3

5800b) 2000cm3=

dm3 154000cm3=490000cm3=

dm3 5100cm3=

2

490

800
dm3

dm3

154
5,1


A. MÉT KHỐI


-Để đo thể tích người ta còn dùng đơn vị mét khối-Hình lập phương cạnh 1m gồm 1000 hình lập phương
cạnh 1dm

-Ta có: 1m3 = 1000dm3

-Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1m
-Mét khối viết tắt là m3

1m3 = 1000 000 cm3
(= 100 X 100 X 100 )


b) NHẬN

XÉT :

m3
1m3
= 1000

Dm

3

dm3
1dm3
= 1000

=

Cm3

cm3
1cm3
=

1
1000

Dm

3

3
1
m
1000

-Mỗi đơn vị đo thể tích gấp 1000 lần đơn vị
bé hơn tiếp liền.
1
-Mỗi đơn vị đo thể tích bằng 1000 đơn vị lớn
hơn tiếp liền.


LUYỆN TẬP
BÀI 1:
a) Đọc các số đo:205 m3:


15 m3:

Mười lăm mét khối

Hai trăm limh năm mét khối

25
m3:
100
0,911 m3:
b)Viết các số đo thể tích:

Hai mươi lăm phần trăm mét khối
Không phẩy chín trăm mười một mét khối

Bảy nghìn hai trăm mét khối :

Bốn trăm mét khối:Một phần tám mét khối:
Không phẩy không năm mét khối:

7200 m3
400 m3
1
8

m3

0,05 m3


BÀI 2:a)Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là đề-xi-mét-khối:
1 cm3 =
5,216 m3 =

3
0,001
dm
13,8 m3 =
5216 dm3
0,22 m3 =
3 vị là xăng-ti-mét khối:
b)Viết các số đo sau dưới dạng
số đo dm
có đơn
13800
1 dm3 =
220 dm3

1,969 dm3 =
m3 =

19,54 m3 =

1
4

1000 cm3
1969 cm3
0,25 m3
= 250000 cm3
19540000 cm3
BÀI 3:
Người ta làm một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật
bằng bìa.Biết rằng hộp đó có chiều dài 5m,chiều rộng
3dm và chiều cao 2dm.Hỏi có thể xếp được bao nhiêu
hình lập phương 1dm để đầy cái hộp đó ?

THẢO LUẬN NHÓM :
-Hai bàn thành một nhóm
-Mỗi nhóm cử một thư kí ghi giải bài
-Trưởng nhóm đưa kết quả
-Thời gian : 3 phút


Hướng Dẫn:
-Với chiều cao 2dm thì hình hộp trên có 2 lớp
hình khối mỗi khối là 1hình lập phương 1dm 3
-Tính 1 lớp có bao nhiêu hình khối ,rồi sau đó
tính 2 lớp có bao nhiêu hình khối lập phương
1dm3
• GIẢI:

–-.Mỗi lớp có số hình
lập phương 1dm3 là:
• - 5 x 3 = 15 ( hình )
• Số hình lập phương
1dm3 để xếp đầy hộp
là:
– 15 x 2 = 30 ( hình )Đáp Số : 30 hình

3

nh
ì
h

p
hộ

2 lớp

5 hình hộp


CỦNG CỐCâu Hỏi :
2)Mét khối là gì ?

1)Ngoài đơn vị xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối người ta còn dùng đơn vị nào để đo thể
tích ?

3)Mỗi đơn vị đo thể tích liền kề nhau hơn kém bao nhiêu đơn vị ?


DẶN DÒ

Bài Tập :
Làm trong vở bài tập các bài tiết 112 (buổi hai)
Chuẩn bị bài mới :
Tiết 113 : Luyện Tập


Học tập tốt
và đạt nhiều thành
tíchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×