Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 12: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Giáo viên : Nguyễn Thị Thục AnhBài cũ
*Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 3cm, rộng
2cm,
cao 1cm.Tính
diệnxung
tích xung
và tích
diệntoàn
*Muốn
tính diện tích
quanhquanh
và diện
tích
của hình
hộp chữ
nhậtnhư
đó?thế nào?

phầntoàn
của phần
hình hộp
chữ nhật,
ta làm
Bài làm
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:
(3+2) x 2 x 1 = 10 (cm2)
Diện tích hai mặt đáy hình hộp chữ nhật:
3 x 2 x 2 = 12 (cm2)
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật:
10 + 12 = 22 (cm2)
Đáp số: Sxq : 12cm2 ; Stp : 22cm2


Toán

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương


Toán

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
1. Diện tích xung quanh

Sxq = (a x a) x 4


Toán

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương

Sxq = ? cm²

5cm
Diện tích xung quanh của hình lập phương là:


(5 x 5) x 4 = 100 cm²


Toán

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
2. Diện tích toàn phần

Stp = (a x a) x 6


Toán

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương

Stp = ? cm²

5cm
Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

(5 x 5) x 6 = 150 cm²


Toán

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
Bài 1:
Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương có cạnh 1,5m.

1,5m

Diện tích xung quanh của hình lập
phương là:
(1,5 x 1,5) x 4 = 9 (m²)
Diện tích toàn phần của hình lập
phương là:
(1,5 x 1,5) x 6 = 13,5 (m²)
Đáp số: 9m²
13,5m²


Toán

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
Bài 2:
Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng
dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa
cần dùng để làm hộp (không tính mép dán).

2,5dm

Diện tích bìa cần dùng để làm hộp
là:
(2,5 x 2,5) x 5 = 31,25 (dm²)
Đáp số: 31,25dm²


Toán

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
- Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện
tích một mặt nhân với 4.
- Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện
tích một mặt nhân với 6.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×