Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 18: Hình trụ và hình cầu

Toán 5: Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu


Toán :
Kiểm tra bài cũ:
Muốn tính thể tích hình lập phương ta làm thế nào ?
- Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với
cạnh rồi nhân với cạnh (cùng đơn vị đo).
Bài tập 2: Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3


Toán : Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu
I/ Giới thiệu hình trụ:
Mặt đáy

Mặt
xung quanh
Mặt đáy
-Hãy

xác định hai mặt đáy và mặt


xung qua quanh của hình trụ ?

Hình trụ


Toán : Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu
I/ Giới thiệu hình trụ:
Mặt đáy

Mặt

Quan sát hình trụ và cho biết 2
Nêu
đặccủa
điểm
của
trụ.
-Hình
mặt
đáy
hình
trụ làhình
hình
?
trụ
có mấy
mặt gì
xung
quanh ?
- Hai mặt đáy của hình trụ là 2 hình
-Hìnhtròn
bằng
nhau mặt
*trụ
Đặc
điểm
của
hình
trụ :


có một
xung
quanh.

xung quanh

Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình
tròn bằng nhau và một mặt xung
quanh.

Mặt đáy
Hai mặt đáy và mặt
xung quanh của hình trụ


Toán : Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu
I/ Giới thiệu hình trụ:
* Đặc điểm của hình trụ :

Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và
một mặt xung quanh.
Các hình vẽ dưới đây có phải là hình trụ không ?


Toán : Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu
I/ Giới thiệu hình trụ:
* Đặc điểm của hình trụ :
Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và
một mặt xung quanh.
II/ Giới thiệu hình cầu:

Trái đất
có dạng hình cầu

Quả bóng đá
có dạng hình cầu

Hình cầu


Toán : Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu
III/Thực hành :

Bài 1/Trong các hình dưới đây, có hình nào là hình trụ?

Hình A và hình E là hình trụ.


Toán : Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu

III/Thực hành :
Bài 2/ Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu ?

Quả bóng bàn, viên bi có dạng hình cầu


Toán : Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu
III/Thực hành :
Bài 3 / Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng:
a/ Hình trụ

Đồ vật có dạng hình trụ

b/ Hình cầu.

Đồ vật có dạng hình cầu


Toán : Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu

Củng cố
- Nêu đặc điểm của hình trụ.
-Nêu một vài ví dụ đồ vật có dạng hình cầu .
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×