Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 18: Hình trụ và hình cầu

PHềNG GIO DC & O TO HUYN CAM RANH

TRNG TIU HC CAM PHUC NAM
Giỏo vieõn : LE THề NGOẽC HIEU

GII THIU HèNH TR. GII THIU HèNH CU


Môn : Toán 5
GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU
A.GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ:

Hộp sữa có dạng hình trụ

Hình trụ


Đồ vật có dạng hình trụ

Hộp sữa


Cái ly

Hộp đậu

Lọ thuốc


Môn : Toán 5
GIỚI THIỆU HÌNH TRU.Ï GIỚI THIỆU HÌNH CẦU
A.GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ:
Đặc điểm hình trụ:

Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng
nhau và một mặt xung quanh.
Mặt xung quanh
Mặt đáy


Đặc điểm hình trụ:

Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng
nhau và một mặt xung quanh là hình chữ nhật.

đáy
A

Mặt xung quanh

B

đáy


Môn : Toán 5
GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU
A.GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ:

Các hình trên không có hình nào là hình trụ .Môn : Toán 5
GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU
B.GIỚI THIỆU HÌNH CẦU:

Quả bóng đá có dạng hình cầu

Quả địa cầu có dạng hình cầu

Hình cầu


Đồ vật có dạng hình cầu

Quả banh lông

Viên bi

Viên bi a

Hạt cườm


Môn : Toán 5
GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU
B.GIỚI THIỆU HÌNH CẦU:Không có quả nào, đồ vật nào có dạng hình cầu .


Môn : Toán 5
GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU
C.THỰC HÀNH
Bài 1/126 (SGK):

Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ ?


Môn : Toán 5
GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU
C.THỰC HÀNH
Bài 2/126 (SGK): Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu ?

Hộp chè
Quả bóng bàn

Quả trứng gà

Viên bi

Bánh xe đạp


Môn : Toán 5
GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU
C.THỰC HÀNH
Bài 3/ 126 (SGK) : Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng :

a) Hình trụ

b) Hình cầu

Trò chơi : “Tìm nhanh, tìm đúng”
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×