Tải bản đầy đủ

Báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS

PHềNG GD - T L THU
TRNG THCS HNG THU

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phỳc

Hng Thy, ngy 20 thỏng 5 nm 2009

BO CO
THNH TCH C NHN
NM HC 2008 - 2009
I. sơ lợc lý lịch:
- H tờn : Lờ ỡnh Lý
- Sinh ngy, thỏng, nm: 27/9/1975 Gii tớnh: Nam
- Quờ quỏn: Thanh Thy L Thy Qung Bỡnh
- Trỳ quỏn: Thanh Thy L Thy Qung Bỡnh
- n v cụng tỏc: Trng THCS Hng Thy
- Chc v (ng, chớnh quyn, on th): P. Bớ Th Chi b, P. Hiu trng, Ch
tch Cụng on c s)
- Trỡnh chuyờn mụn, nghip v: Đại học s phạm Toán - Lí.

- Hc hm, hc v, danh hiu, gii thng: CST c s nm hc 2007 - 2008
III. TểM TT THNH TCH C NHN NM HC 2008 - 2009.
1. Cụng tỏc ch o nõng cao cht lng giỏo dc ton din:
*S lng: + Duy trỡ s lng t t l 99,75%.
+ B hc trong nm 02 em, t l 0,28% (Do hon cnh gia ỡnh).
*Cht lng giỏo dc:
*V hc lc :
+ Gii:
+ Khỏ:

63/689 em - t t l

9,1 %

283/689 em - t t l 41,1 %

+ Trung Bỡnh :

326/689 em - t t l 47,3 %

+ Yu:

17/689 em

+ Kộm:

0 em

- t t l 2,5 %
- t t l

0%

*V hnh kim :
+ Tt :
+ Khỏ :
+ Trung bỡnh :

478/689 em - t t l 69,4 %
203/689 em - t t l 29,4 %


8/689 em - t t l

1,2 %
1


2. Chỉ đạo công tác hướng nghiệp dạy nghề :
a) Kết quả :
- Khối 9: Đã tổ chức học và thi tốt nghiệp nghề Tin học có chứng chỉ nghề cho
150/170 em.
- Khối 8: Đã tiến hành học nghề Tin học và học xong chương trình kì I. Dự kiến
tổ chức học nghề lớp 8 tiếp tục trong hè 2010 chương trình kì II để thi lấy chứng chỉ
vào tháng 8/2010.
3. Chỉ đạo tham gia các hội thi:
* Giáo viên:
Có 2 GV đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh:
1- Phạm Thị Hồng Phượng
2- Nguyễn Thị Thủy
Có 2 GV đạt Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện:
1- Hoàng Thị Hiền
2- Phạm Thị Duyên
Đội van nghệ công đoàn đạt giải nhì trong hội thi Văn nghệ chào mừng ngày
20/11 do công đoàn giáo dục huyện tổ chức.
* Học sinh giỏi:
+ Cấp Tỉnh: 1 giải Ba môn Ngữ văn
+ Cấp Huyện: 25 giải cá nhân (xếp thứ 11 toàn đoàn)
4. Phong trào và kết quả thi đua:
Các phong trào diễn ra trong năm đạt kết quả cao:
+ Phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
+ Phong trào đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin.
+ Phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh năng khiếu TDTT.
+ Phong trào thi đua trong học sinh và giáo viên.
+ Phong trào văn nghệ - TDTT trong giáo viên và học sinh.
*Kết quả thi đua:
+Về cá nhân:
- Chiến sỹ thi đua : 5 đ/c
- chiếm: 11,4 %
- LĐ tiên tiến: 26 đ/c
- chiếm : 59,1 %
- HTNV:
13 đ/c
- chiếm : 29,5 %
*Xếp loại viên chức: Xuất sắc:7 đc; Khá: 37 đc; TB: 0 đc.
IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.

Trong năm học 2008 - 2009 bản thân tôi với công tác lãnh đạo nhà trường đã có
những chuyến biến tích cực trên tất cả các mặt hoạt động. Chất lượng văn hoá đạt ở
mức khá, khuôn viên lớp Xanh - Sạch - Đẹp. Duy trì được mục tiêu phổ cập THCS,
xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I, công tác quản lý có nhiều cải tiến,
2


đặc biệt việc áp dụng CNTT trong dạy học và quản lí, xây dựng đội ngũ đoàn kết nhất
trí cao. Cơ sở vật chất tăng trưởng mạnh. Công tác xã hội hóa giáo dục được chú
trọng.
Với những thành tích đạt được ở trên tôi kính mong hội đồng thi đua các cấp
xét công nhận danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở như đã đăng ký từ đầu năm học.

HIỆU TRƯỞNG

Võ Thành Đồng

Hồng Thuỷ, ngày 25 tháng 5 năm 2009
NGƯỜI BÁO CÁO

Lê Đình Lý

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×