Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 2: Hình bình hành

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO


o

45

E
o

115

65

G

Hình 1
A

110
70

D

F

o

EG // FH

o

H

o

70

AB // CD
AD // BC

o

Hình 2

B

C


I. Định nghĩa: Trang 90 / SGK
A

D
Tứ giác ABCD là hình bình

B

C


 AB // CD
hành ⇔ 
 AD // BC


1)Hình bình hành là hình thang.
ĐúngSai

2)Hình thang là hình bình hành.
Đúng

Sai
Yêu cầu chung cho các nhóm thực hiện :

1) Quan sát hình bình hành ABCD.
2) Dự đoán và rút ra nhận xét.
3) Ghi giả thiết , kết luận và chứng
minh nhận xét trên .


II. Tính chất:
Trong hình bình hành :
1) Các cạnh đối bằng nhau .
2) Các góc đối bằng nhau .
3) Hai đường chéo cắt nhau tại trung
điểm của mỗi đường .


Ví dụ :
Cho hình bình hành ABCD, lấy H ∈ AD , K ∈ BC ,
sao cho DH = BK
a) Chứng minh : AK = CH
b) Gọi O là trung điểm của AC .
Chứng minh B , O , D thẳng hàng .
c) Chứng minh AK // CH
d) Gọi M là trung điểm của HC , KM cắt AC tại E .
Chứng minh :
1
EM = KM
3


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×