Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 10: Yến, tạ, tấn

Chào mừng các em
BÀI GIẢNG TOÁN 4

Yến-Tạ-Tấn


Yến-Tạ-Tấn


1 yến = 10 kg


1 tạ = 10 yến


1 tạ = 100 kg


1 tấn = 10 tạ1 tấn = 1000 kg


Viết số thích hợp vào chỗ trống:
1 yến =10 kg
5 yến = kg50
10 kg = 1 yến

8 yến =

1 tạ =10 yến

4 tạ =

kg80
yến
40

10 yến = 1 tạ

2 tạ =

kg
200

1 tạ =100 kg

9 tạ =

900
kg

100kg = 1 tạ
4 tạ 60kg = 460kg


Viết số thích hợp vào chỗ trống:
3 tấn = 30 tạ
1 tấn = 10 tạ
10 tạ = 1 tấn

8 tấn = 80tạ

1 tấn =1000kg

5 tấn = 5000kg

1000kg = 1 tấn
2 tấn 85kg = 2085kg
1yến 7kg = 17 kg
5 yến 3kg = 53kg


Tính:

135 tạ x 4 =

540 tạ

512 tấn : 8 =

64 tấn


Tiết học kết thúc rồi!!!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×