Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 12: Giây, thế kỉ


TOÁN

Giây, thế kỉ

1/ giây
1 giờ = 60 phút
1 phút = 60 giây
60 phút bằng mấy giờ ?
60 giây bằng mấy phút ?


Thứ 6 ngày 3 tháng 10 năm 2014

TOÁN :

Giây, thế kỉ

2/ Thế kỉ
1 thế kỉ = 100 năm
100 năm bằng mấy thế kỉ ? 1 thế kỉ

- Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I).
- Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II).
-Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III).-Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ ba (thế kỉ XX).

-Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ ba (thế kỉ XXI).2. Viết số thích hợp
vào chỗ chấm:
60 giây
1 phút = ………
60 giây

1 phút
=…

180 giây
3 phút = ………


480
8phút = ……… giây

1 phút =……....giây
10
3
6

130
2 phút 10 giây = ………
giây


100
b/ 1 thế kỉ =…………………năm


1
100 năm =…………………thế
kỉ
200
2 thế kỉ =…………………năm
700
7 thế kỉ =…………………năm
1

25
Thế kỉ ….................năm

4
1
5

20
Thế kỉ ….................năm


2/ - Năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa
chống lại ách thống trị của nhà Hán , năm đó
thuộcthế kỉ nào ?
Thế kỉ I
- Đinh Bộ Lĩnh tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ
quân thống nhất đất nước vào năm 968.
Thế kỉ X
Năm đó thuộc thế kỉ nào ?
b/ Lê Lợi lên ngôi vua năm 1428.
Năm đó thuộc thế kỉ nào ?
Thế kỉ XV


DẶN DÒ :
VỀ ÔN LẠI BÀI VÀ LÀM BÀI TẬP 3
CHUẨN BỊ BÀI SAU:

“Luyện tập”


Tiết học kết thúc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×