Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 12: Giây, thế kỉ

BÀI GIẢNG TOÁN 4 CHƯƠNG 1
BÀI 6: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU


TOÁN

a) Giây

GIÂY – THẾ KỈ

1 giờ = 60 phút
1 phút = 60 giây
b) Thế kỉ
1 thế kỉ = 100 năm
- Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (Thế kỉ I)
- Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (Thế kỉ II)
- Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (Thế kỉ III)

- Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (Thế kỉ XX)
- Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (Thế kỉ XXI)TOÁN
GIÂY – THẾ KỈ

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a)1 phút

= ... giây

60 giây = … phút

; 2 phút = … giây
; 1/3 phút = … giây

b) 1 thế kỉ = … năm ;
100 năm = … thế kỉ ;

5 thế kỉ = … năm
1/5 thế kỉ = … năm


TOÁN
GIÂY – THẾ KỈ

3. a) Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm
1010. Năm đó thuộc thế kỉ nào? Tính đến
nay đã được bao nhiêu năm?
b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán
trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó
thuộc thế kỉ nào? Tính đến nay đã được
bao nhiêu năm?


CỦNG CỐ

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
1/ 1 phút = ….giây
a) 10 giây
b) 100 giây
c) 60 giây
d) 20 giây


CỦNG CỐ

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
2/ 4 thế kỉ = … năm
a) 100 năm
b) 200 năm
c) 40 năm
d) 400 năm


CỦNG CỐ

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
3/ Lê Lợi lên ngôi vua vào năm 1428. Năm
đó thuộc thế kỉ ….
a) XIV
b) XV
c) XVI
d) XVII


Dặn dò
Về nhà làm bài tập 2/25 và chuẩn
bị bài Luyện tập
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×