Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 2: Tỉ lệ bản đồ

Môn Toán

BÀI :TỈ LỆ BẢN ĐỒ


Kiểm tra bài cũ
Cho hình H sau đây, em hãy cho biết :H
Phân số chỉ phần đã tô màu ở hình H bằng phân số chỉ phần
đã tô màu của hình:
A
BC

D


 Đầu năm các em đã được học địa lí bài bản đồ.

Vậy bạn nào cho cô biết bản đồ là gì?
 Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ về một bộ phận của

trái đất hay toàn bộ bề mặt trái đất theo một tỉ lệ
nhất định.


Bản đồ
Haứnh
chớnh
ViệtNam
Nêu tên bản
đồ?
Nêu tỉ lệ của
bản đồ ?

Tỉ lệ 1: 10 000 000


•Thảo luận theo cặp.

 Tỉ lệ 1 : 10 000 000 cho em biết điều gì?

Tỉ lệ bản đồ 1: 10 000 000 cho biết hình nước
Việt Nam được vẽ thu nhỏ mười triệu lần. Độ
dài 10 000 000cm hay 100km trên thực tế.


Bản đồ nền địa hình quận 1, TP
HCM.

Nêu tên
bản đồ?Nêu tỉ lệ
của bản
đồ ?
Tỉ lệ của
bản đồ
cho em
biết điều
gì?

Tỉ lệ 1:5000


Bản đồ Lâm Đồng

12
Tỉ lệ:1:18000
Nêu tên bản đồ? Nêu tỉ lệ của bản đồ ?
Tỉ lệ của bản đồ cho em biết điều gì?


Các tỉ lệ 1: 10 000 000; 1: 5 000 ;
1: 18 000 ; … gọi là tỉ lệ bản đồ.
Tỉ lệ bản đồ 1: 10 000 000 cho biết hình nước Việt Nam được vẽ thu nhỏ
mười triệu lần. Độ dài 10 000 000cm hay 100km trên thực tế.


Tỉ lệ bản đồ 1: 10 000 000 có thể viết dưới dạng phân số

1
10000000

Tử số cho biết độ dài thu nhỏ trên bản đồ là một đơn vị đo độ dài (1cm,
1dm, 1m, …) và mẫu số cho biết độ dài thực tương ứng là 10 000 000 đơn vị
đo độ dài đó là 10 000 000cm, 10 000 000dm, 10 000 000m …
Tỉ lệ bản đồ có thể viết dưới dạng phân số có tửỷ số bằng 1.
1
1
1
Ví dụ:
;
;
;...
10000000 10000 5000


1. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, mỗi độ dài
1mm, 1cm, 1dm ứng với độ dài thực
nào dưới đây?
1000dm; 1000cm; 1000mm
•Thảo luận theo cặp
•Nối các cặp tương ứng.

1mm

1000 dm

1cm
1 dm

1000 mm
1000 cm


Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống.
Tỉ lệ bản
1:
1:
1: 10
1:
đồ
1000 300
000
500
Độ dài thu
1cm
1dm 101mm
1m
1000
cm 300dm
000 mm 500m
nhỏ

Khidài
cho biết tỉ lệ
vàdm
độ dài
thu nhỏ…m
…bản
. cmđồ…
… mm
Độ
muốn tìm độ dài thật em làm thế nào?
thật
 Lấy độ dài thu nhỏ nhân với mẫu số của tỉ lệ

của bản đồ.


Bài 3 Đúng ghi Đ, sai ghi S
Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10 000, quãng đường A đến B
đo được 1 dm. Như vậy độ dài thật của quãng
đường từ A đến B là:
S

a) 10 000 mb) 10 000 dm

Đ


c) 10 000 cm

S


d) 1km

Đ CỦNG CỐ:
 Muốn tìm độ dài thật trên thực tế khi biết tỉ lệ

bản đồ và độ dài thu nhỏ ta làm thế nào?
 Chỉ các bản đồ giáo viên đã sưu tầm được treo

xung quanh phòng học.
 Em hãy hỏi bạn tên bản đồ, tỉ lệ bản đồ cho
bạn biết điều gì?


Chuẩn bị bài ứng dụng đo đạc

Học lại tỉ lệ bản đồ cho ta biết gì,
Cách tính độ dài thu nhỏ.


TON:
T L BN


Tỉ l bản đồ 1: 10 000 000 hay

1
10000000

cho biết hình nớc Vit Nam

đc vẽ thu nhỏ mời triu lần. Chng hn dài 10 000 000cm hay 100km trên
thực tế.
Tỉ l bản đồ có th viết dới dạng phân số có t số bằng 1.
1
1
1
Ví d:
;
;
;...
10000000 10000 5000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×