Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Lớp 4c
MÔN: TOÁN
BÀI DẠY


Toán :
1. Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có
thể làm như thế nào?
2. Tính bằng cách thuận tiện nhất :
(25 x 36) : 9


Toán : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Ví dụ 1:
320 : 40 = ?
320 40
320 : 40 = 320 : (10 x 4)
0
8
= 320 : 10 : 4
= 32 : 4

=8
Nhận xét: 320 : 40 = 32 : 4 = 8
Khi thực hiện phép chia 320 : 40, ta có thể cùng xoá
một chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi
chia như thường.


Toán : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Ví dụ 2
32000 : 400 = ?
32000 400
32000 : 400 = 32000 : (100 x 4)
00
80
= 32000 : 100 : 4
0
= 320 : 4
= 80
Nhận xét: 32000 : 400 = 320 : 4 = 80
Khi thực hiện phép chia 32000 : 400, ta có thể cùng
xoá hai chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia,
rồi chia như thường.


Toán : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
320 40
0 8

32000 400
32000 4000
00
80
0
8
0
320 : 40 = 8 32000 : 400 = 80 32000 : 4000 = 8
Ghi nhớ: Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng
là các chữ số 0, ta có thể cùng xoá một, hai, ba,…
chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia
như thường.
Toán : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Ghi nhớ: Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng
là các chữ số 0, ta có thể cùng xoá một, hai, ba,…
chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia
như thường.
LUYỆN TẬP:
1.Tính
420 : 60
4500 : 500
420 60
4500 500
0
7
0
9
92000 : 400
85000 : 500
92000 400
85000 500
12
35
17 0
230
00
00
0
0


Toán : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
2. Tìm x
a.

x

b.
x 40 = 25600
x = 25600 : 40
x = 640

x

x 90 = 37800
x = 37800 : 90
x = 420


Toán : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Bài 3: Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe
lửa. Hỏi :
a.Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa
xe loại đó ?
b.Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng thì cần mấy toa
xe loại đó ?
Giải

Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần số toa
180 : 20 = 9 (toa)
xe là:
Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng thì cần số toa
xe là:
180 : 30 = 6 (toa)
Đáp số: a) 9 toa
b) 6 toa xe
xe


Toán : Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

TRÒ CHƠI

Điền đúng (Đ) sai (S) vào ô trống
Đ

a)

800 : 20 = 40

Đ

b)

90 : 20 = 4 (dư 10)

S

c)

90 : 20 = 4 (dư 1)


Chúc quý
quý thầy
thầy cô
cô mạnh
mạnh khoẻ
khoẻ
Chúc

Chúc các em chăm ngoan học giỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×