Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0

Bài giảng điện tử
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 4/A


KIỂM TRA BÀI CŨ

Bài 1a/ 79: Tính bằng 2 cách:
(8 x 23) : 4


KHỞI ĐỘNG
Tính nhẩm
70 : 10 =
3200 : 100 =
178000 : 1000 =Trường hợp: Số bị chia và số chia đều có một
chữ số 0 ở tận cùng


320 : 40 = ?
320 : 40 = 320 : (10 x 4)
= 320 : 10 : 4
= 32 : 4
= 8
320 : 40 = 8
Nhận xét: 320 : 40 …...
= 32 : 4


Thực hành
• Đặt tính.
• Cùng xoá đi một chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số
bị chia.
• Thực hiện phép chia.

320
0

40
8


Trường hợp: Số chữ số 0 ở tận cùng của số bị
chia nhiều hơn số chia

32000 : 400 = ?
32000 : 400 = 32000 : (100 x 4)
= 32000 : 100 : 4
= 320 : 4
= 80
32000 : 400 = 80
Nhận xét: 32000 : 400 .....
= 320 : 4


Thực hành
• Đặt tính.
• Cùng xoá đi hai chữ số 0 ở tận cùng của số chia
và số bị chia.


• Thực hiện phép chia.

400
32000
0
80
0
0


Khi thực hiện phép chia hai số
có tận cùng là các chữ số 0,
Khi
chia
hai
số

tận
cùng

các
chữ
ta có thể cùng xoá một, hai, ba,…
số
0,
ta
làm
thế
nào?
chữ số 0 ở tận cùng của số chia
và số bị chia, rồi chia như thường.Bài 1: Tính
a/ 420 : 60
4500 : 500

92000
420 :: 500
400
60
4500
85000
500

b/ 85000 : 500

92000 : 400


Bài 2: Tìm x
a/ x X 40 = 25600
x = 25600 : 40
x = 640
b/ x X 90 = 37800
x = 37800 : 90
x = 420


Bài 3:
Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên
các toa xe lửa. Hỏi:
a/ Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng
thì cần mấy toa xe loại đó?
Tóm tắt:

20 tấn : 1 toa
180 tấn : ? toa


Bài 3:
Bài giải:
Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng
thì cần số toa xe là:
180 : 20 = 9 (toa)
Đáp sô: 9 toa xe


a/ 7200 : 900 = 8

Đ

b/ 1200 : 60 = 200

S

c/ 90 20
1 4
Vậy: 90 : 20 = 4 (dư 1)

S


Hoàn thành vở toán in.
Chuẩn bị bài Chia cho số có hai chữ
số.


Kính chúc thầy cô giáo mạnh khoẻ
Chúc các em chăm ngoan, học giỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×