Tải bản đầy đủ

Zelio Analog_ABA6TA12A

Đặc diểm

ABA6TA12A

Analog Converter - Input 0...10V - output 4...20
mA

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Bảng thông số sản phẩm

Main
Range of product

Zelio Analog

Product or component type

Voltage/current converter

Analogue input type


Current 4...20 mA
Voltage 0...10 V DC

Analogue output type

Current 4...20 mA
Voltage 0...10 V

Complementary
Abnormal analogue output voltage

<0V

[Us] rated supply voltage

24 V DC +/- 20 %, non isolated

Local signalling

LED

Product weight

0.045 kg

Environment
Ambient air temperature for storage

-40...85 °C

24-05-2019

1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×