Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực hiện công tác giáo dục đạo đức lối sống 2009 2010

Phòng GD&ĐT Lệ Thủy

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Trờng THCS hồng Thuỷ

Hồng Thủy, ngày 20 tháng 5 năm 2010

Báo cáo
Thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
Năm học 2009 - 2010
Thực hiện theo CV số 670/SGD-ĐT-GDTrH ngày 24/4/2009 của sở
GD-ĐT, CV số 252/GD-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2010 về việc Hớng
dẫn thc hin cụng tỏc giỏo dc o c, li sng cho hc sinh năm học 2009 2010 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy, Căn cứ nhiệm vụ của năm học và
tình hình và điều kiện thực tế của nhà trờng đồng thời hởng
ứng các cuộc vận động của ngành. Nhằm đánh giá những kết quả
thực hiện của đơn vị trong năm học, đồng thời xác định hớng
khắc phục những tồn tại khiếm khuyết cho năm học tiếp nối. Trên
cơ sở kế hoach đã đề ra và thực tế của phong trào thi đua, đơn

vị THCS Hồng Thuỷ đã đúc rút tổng kết thc hin cụng tỏc giỏo dc o
c li sng cho hc sinh năm học 2009 2010 nh sau:
i. Đặc điểm tình hình :
1. Thuận lợi :
Trờng THCS Hồng Thuỷ nằm trên địa bàn có đờng Quốc lộ 1A
chạy qua, dân số đông với truyền thống hiếu học,có phong trào thi
đua "Dạy tốt - học tốt" nhiều năm liền, đội ngũ cán bộ giáo viên
nhiệt tình, bám trờng bám lớp trong mọi điều kiện, có tinh thần
trách nhiệm cao, với tấm lòng thơng yêu học sinh hết mực.
Học sinh phần lớn chăm ngoan, có ý thức tu dỡng, rèn luyện.
CSVC khá đầy đủ để phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và
hoạt động của học sinh.
Lãnh đạo địa phơng luôn quan tâm về mọi mặt nhất là trong
việc tăng trởng CSVC, đầu t cho sự nghiệp GD của xã nhà.
Công tác xã hội hoá giáo dục đợc thực hiện tốt, có sự phối hợp
chặt chẽ giữa các lực lợng giáo dục trên địa bàn, đa số phụ huynh
quan tâm đến việc học tập rèn luyện của con em
Trên địa bàn xã Hồng Thủy có truyền thống xây dựng làng văn
hoá cấp Huyện - Tỉnh, thôn xóm có nét văn hóa mới đảm bảo môi
trờng lành mạnh và an toàn, trật tự.
Nhà trờng đợc công nhận là cơ quan văn hóa năm 2008
2. Khó khăn

Trang 1


Trờng nằm trong điều kiện một xã gặp nhiều khó khăn (134)
cho nên điều kiện kinh tế của dân c thu nhập chủ yếu là bằng
nghề nông, đồng thời nhà trờng chịu ảnh hởng không nhỏ của cơ
chế thị trờng và môi trờng bên ngoài tác động do điều kiện giao
thông đa đến.
Cơ sở vật chất, khuôn viên trờng lớp phục vụ cho việc dạy học
và hoạt động ngoài giờ lên lớp vẫn còn hạn chế, cha đáp ứng một
cách toàn diện trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đặc biệt là
phong trào xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực.
Một số giáo viên đã lớn tuổi nên cha đáp ứng yêu cầu phơng
pháp dạy học trong điều kiện đổi mới hiện nay, bên cạnh đó đội
ngũ giáo viên trẻ thì cha tích cực chịu khó, trăn trở, tìm tòi để
đổi mới phơng pháp và đào sâu kiến thức.
Một bộ phận phụ huynh cha thực sự quan tâm đến việc học


tập, tu dỡng, rèn luyện của học sinh, một bộ phận học sinh cha thực
sự lo lắng, cha có ý thức tu dỡng rèn luyện còn bị những mặt tiêu
cực bên ngoài xã hội tác động
3. Về quy mô trờng, lớp, học sinh
Tổng số lớp học: 16 lớp; 697 học sinh, trong đó:
- Khối : 6 5 lớp; 176 học sinh.
- Khối : 7 4 lớp; 160 học sinh.
- Khối : 8 5 lớp; 183 học sinh.
- Khối : 9 5 lớp; 178 học sinh.
II. Kết quả thực hiện:
Trờng đã có nội dung, chơng trình và thờng xuyên tổ chức các
hoạt động giáo dục học sinh về việc bảo vệ, xây dựng trờng lớp
xanh, sạch đẹp và an toàn cụ thể:
T chc hc sinh trng cõy v chm súc cõy thng xuyờn, chăm sóc bồn
hoa cây cảnh, chăm sóc di tích lịch sử nh di tích Cợ Chè, nghĩa
trang Liệt sỹ của xã.
Thực hiện vận động các tổ chức trong nhà trờng tham gia
công tác khuyến học, giúp đỡ nhng học sinh nghèo có nguy cơ bỏ
học trong ngày khai giảng và trong năm học.
T chc c mt s hot ng t thin, nhõn o trong nh trng, vi cng
ng. Tham gia xây dựng quỹ nh vòng tay bè bạn , xây dựng quỹ
hoạt động đội TNTP Hồ Minh . Đầu năm học nhà trờng tổ chức xây
dựng quỹ học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học
ó t chc cho hc sinh ký cam kt v gi gỡn li sng vn húa, bi tr cỏc hnh
vi bo lc v t nn xó hi theo quy nh ca nh trng. Cú mụi trng s phm tt,
mi thnh viờn ng x cú vn hoỏ trong trng, vi cng ng, x lý tt mi tỡnh

Trang 2


hung cng thng, xung t. Hạn chế tối đa hiện tợng hc sinh vi phm cỏc
chun mc o c, vụ l vi giỏo viờn, ngời lớn...
Trờng có chơng trình hoạt động tập thể hàng ngày, hàng
tuần, hàng tháng và tổ chức thực hiện chơng trình thờng xuyên
đạt hiệu quả không khí nhà trờng luôn vui tơi, lành mạnh, cụ thể:
Trờng đã đa các trò chơi dân gian vào các hoạt động tập thể,
hoạt động vui chơi giải trí của học sinh tại trờng, cụ thể những trò
chơi dân gian đợc đa vào nhà trờng là: kéo co, bịt mắt bắt dê,
nhãy dây, đá cầu,...
T chc các hot ng VH-VN, TDTT cp trng, tham gia y cỏc hot
ng VH -VN, TDTT do cp trờn t chc. Tổ chức hội thi giao hữu bóng
chuyền với các đơn vị bạn, phụ nữ xã nhân các ngày lễ lớn trong
năm.
Nhà trờng đã tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm
sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở
địa phơng. CBGV- HS đợc biết, hiểu và tham gia tôn tạo làm đẹp
di tích lịch sử hoặc di tích văn hoá có trên địa bàn xã. m nhn
chm súc mt di tớch lch s Chợ Chè, đài nghĩa trang . T chc thm hi,
ng viờn cỏc gia ỡnh chớnh sỏch, thăm và tặng quà bà mẹ liệt sĩ. T chc
giỏo dc truyn thng lch s, vn hoỏ, cỏch mng cho hc sinh, tổ chức ngoại
khoá về hình ảnh Anh bộ đội Cụ Hồ và nói chuyện truyền thống,
kể chuyện về Bác Hồ, thi tìm hiểu về Đảng, Đoàn, Đội có chất lợng.
Cỏc hot ng ngoi khúa c t chc thng xuyờn nhm rốn luyn cho hc
sinh thúi quen hc tp, lao ng, vui chi cú k hoch, bit lm vic theo nhúm; t
ch khi gp tỡnh hung cng thng.
III. NHNG KIN NGH - XUT:
Tổ chức hoạt động VN - TDTT, các hội thi của trờng và các cấp
đạt nhiều thành tích cao. Cần tổ chức nhiều hơn các hoạt động
mang tính chất rộng lớn trong các trờng nh tổ chức thi các trò chơi
dân gian, thi tiếng hát dân ca
Hồng Thủy, ngày 20 tháng 5
năm 2010
Hiệu trởng

Võ Thành Đồng

Trang 3


Trang 4


Trang 5


Hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Trang 6


Trang 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×