Tải bản đầy đủ

Bao cao cong tac day them

UBND HUYN L THY

CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM

PHềNG GD-T L THY

c lp - T do - Hnh phỳc

BO CO
DY ễN LUYN THI TUYN SINH LP 10 THPT
NM HC: 2010 - 2011
1. Cụng tỏc qun lý:
* u im:
Xõy dng b h s qun lớ y chi tit, d gi s tit m bo.
K hoch y t k hoch tng quỏt n k hoch b sung khi cú mụn th ba
Ch o quỏ trỡnh ụn tp:
Giai đoạn 1:(Dạy Văn , Toán) từ 01/11/2009 đến 30/2/2010:
16 tuần x 1 buổi = 16 buổi. (32 tiết/môn)
Giai đoạn 2: (Dạy Văn , Toán) từ 01/3/2009 đến 08/5/2010 :
10 tuần x 3 buổi = 30 buổi. (60 tiết/môn)
Giai đoạn 3: từ 9/ 5 /2010 đến 20/6/2010:

6 tuần x 6 buổi = 36 buổi. (Toán - Văn : 28 tiết; Môn Vt
lớ: 90 tiết)
Tổng cộng: 82 buổi:
n thi im kim tra:
Tng cng: Toỏn 110 tit, Vn 110 tit, Vt lý 70 tit.
2. Giỏo viờn dy:
Môn Toán
1- Nguyễn Thị X H91
ơng
2 - Lê Văn Viễn
92 93
3 - Nguyễn Kỳ Công
94 95
Môn Văn-TV:

1- Nguyễn Thị Lan
2 - Lê Thị Hoa
3 - Nguyễn Thị Hơng
Môn Vật lí:

1- Lê Văn San
2 - Lê Thị Sành
3 - Nguyễn Văn Việt
4 - Lê Đình Lý
Ch o cỏc b mụn:
Mụn Toỏn, Vt lý: Lờ ỡnh Lý

9192
9394
95
9192
93
94
95


Môn Ngữ văn: Võ Thành Đồng.
- Dạy học 2 buổi cùng TKB, sáng dạy chính, chiều dạy bổ trợ.
* Tồn tại:
Việc dạy buổi chiều chưa định rõ chương trình.
Kế hoạch tổng quát và kế hoạch bổ sung chưa thống nhất về thời gian cũng như
các giải pháp thực hiện.
3. Hồ sơ dạy học của giáo viên:
* Ưu điểm:
- Soạn bài đúng theo chương trình và đầy đủ, việc kí và ghi sổ đầu bài sổ đầu
bài, sổ theo dõi chất lượng học sinh thực hiện nghiêm túc, chi tiết.
- Bộ môn Văn chất lượng bài soạn ôn tập khá tốt.
* Tồn tại:
Chương trình còn chung giữa đối tượng Khá Giỏi và đối tượng yếu kém, giáo
án còn dạy chung (N Văn, Vật lí).
4. Học sinh:
Tổng số học sinh đăng ký ôn luyện: 160
Học sinh tích cực trong học tập, ghi chép bài đầy đủ.
* Tồn tại: Chưa có giải pháp phân luồng đối tượng đi theo các nghề khác, đặc
biệt là đối tượng yếu kém.
Hồng Thuỷ, ngày 12 tháng 6 năm 2009
Hiệu trưởng

Võ Thành ĐồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×