Tải bản đầy đủ

Ke hoach chong lut, bao 08 09

Trờng THCS Hồng Thủy
Ban phòng chống lụt bão

Số: 12 /KH-THCS
năm 2009

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hồng Thuỷ, ngày 15 tháng 5

BáO CáO CÔNG TáC
phòng chống bão lụt
Năm học: 2008 - 2009
i. đặc điểm tình hình:
1- Thuận lợi:
- Trờng xây với dãy nhà kiên cố trên nền đất cao.
- Cán bộ giáo viên nhiệt tình, bám trờng bám lớp trong mọi
điều kiện, có tinh thần trách nhiệm cao, đã quen với việc phòng
chông bão lụt.
- Học sinh có ý thức trong việc phòng chống bão lũ.

- Trờng đóng trên địa bàn đông ngời gần khu dân c, do đó
đợc sự phối hợp sễ dàng và đợc sự hổ trợ tích cực của nhân dân.
1-Khó khăn:
- Trờng nằ địa phơng có vị trí đại lí thấp thờng xuyên bị
ngập lụt.
- Một số giáo viên tuổi lớn thiếu năng động và nhanh nhạy.
- Có nhiều khu vực thờng xuyên bị ngập lụt nh An Định, Mốc
Định, Đông Hải...
- Mạng lới Hội phụ huynh không có phơng tiện liên lạc khi cần
thiết.
ii. THựC HIệN phòng chống bão, lụt trong năm học: 2009 2010.
1. Tổ chức lực lợng.
Thành lập ban phòng chống lụt bão gồm 62 thành viên: có sức
khỏe, điều kiện, nhiệt tình và trách nhiệm. Phân công các phần
hành cụ thể cho các thành viên, để hạn chế tối đa khi có bão lụt
xảy ra.
Phối hợp với chính quyền địa phơng và phụ huynh học sinh
cùng tham gia giúp đỡ nhà trờng khi có bão lụt.
2. Công tác điều kiện.
Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đề phòng khi bão lụt
xảy ra nh: xẻng, rựa, thang, dây thép ....vv.
Có kế hoạch di dời cơ sở vật chất khi lụt dâng cao hoặc bão
ảnh hởng đến tài sản nhà trờng.


Khắc phục những phòng học có nguy cơ sập đổ hoặc khi có
sự cố xảy ra.
3. Công tác thông tin.
Phân công đồng chí Lê Đình Lý trực điện thoại cơ quan, theo
dõi dự báo thời tiết, tin báo bão, công điện khẩn của Chính phủ, Sở,
Phòng Giáo dục và UBND xã. Để ban phòng chống bão lụt bàn bạc với
lãnh đạo địa phơng xây dựng kế hoạch phòng chống và triển khai
kịp thời.
Trởng Phó ban có kế hoạch chuyển tải những thông tin đến
phụ huynh, học sinh về tình hình lụt, bão và các thông tin nghỉ
học....vv trên loa của UBND xã.
Thờng xuyên báo cáo với ban phòng chống bão của xã, cỉa
Phòng Giáo dục theo định kỳ 1 ngày 3 lần và báo cáo đột xuất khi
cần thiết.
4. Nhiệm vụ cụ thể.


a. Việc phòng chống bảo đảm an toàn khi có bão.
Có đầy đủ các dụng cụ cần thiết để giằng néo, cài, chống
đở nhằm chống tốc mái, sập tờng, cửa hỏng... Có ni long che đậy
bao bọc thiết bị máy móc, sách vở, đồ dùng dạy học. Đảm bảo an
toàn các thiết bị bố trí ngoài trời của các điểm trờng.
Có biện pháp chủ động phòng ngừa h hỏng CSVC và tai nạn
đến ngời do cây cối đổ hoặc va quệt ở trong khu vực.
Không bố trí ngời trực ở lại trong phòng đã xuống cấp, h hỏng
và nhà tạm.
Tuyệt đối không cho giáo viên và học sinh tự động đi về trong
lúc bão cha ngừng và đảm bảo an toàn cho CB, GV, HS đang ở lại trờng khi có gió to và bão
b. Việc phòng chống bảo đảm an toàn khi có lũ, lụt:
Có đầy đủ các vật liệu, dung cụ để kê cao, đậy kỹ. Những
loại thiết bị, máy móc nặng, khó đa lên cao một cách kịp thời thì
phải đợc kê cao an toàn từ trớc. Bàn ghế, tủ làm bằng gổ ép và các
chất không chịu ẩm không đợc để ngâm trong nớc.
Những trờng, điểm trờng học còn thấp, cần liên hệ vơí những
nơi có nhà cao tầng để chủ động việc sơ tán tài sản trong trờng
hợp cần thiết. Không để tình trạng tài sản bị h hỏng do lũ, lụt ở
trong các nhà cấp 4, nhà tạm hoặc tầng trệt.
Có quy định cụ thể về việc đi đờng của học sinh khi đi qua vị
trí có nớc sâu, nớc chảy nguy hiểm; bàn bạc kỹ với phụ huynh về lộ
trình đi về của học sinh để đảm bảo an toàn khi có bão, lũ.
d. Các công việc khác.
Giáo dục ý thức phòng lụt bão cho giáo viên và học sinh về
phòng chống bão lụt, tránh chủ quan đồng thời tránh những tai nạn
rủi ro về ngời và tài sản thông qua chào cờ hàng tuần.


Tổ chức cam kết với phụ huynh học sinh trong việc đa đón
học sinh những ngày ma gió, bão lụt (không để học sinh tự đến trờng một mình mà không có sự đa đón của ngời lớn).
Có kế hoạch trớc khi lụt bão, trong khi lụt bão và sau khi lụt bão.
Phân công trách nhiệm cho giáo viên, hội cha mẹ học sinh và
các đoàn thể trong nhà trờng về việc phòng chống bão lụt.
Chủ động cho học sinh nghỉ học khi có lụt bão và xin ý kiến
của phòng Giáo dục và UBND xã.
Khẩn trơng triển khai phơng án phòng chống bão lụt, đảm bảo
an toàn cho học sinh.
Hồng Thủy, ngày 15
tháng 5 năm 2009
Trởng
ban

Võ Thành ĐồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×