Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Hình thoi

Toán

Hình thoi
B

A

C

D

Hình thoi ABCD


Toán
Hình thoi


Toán

Hình thoi

4cm

B

4cm
C

A

4cm

4cm
D

-Cạnh AB song song với cạnh
DC
- Cạnh
AB = AD
BC song
= CDsong
= DAvới cạnh
BCcó hai cặp cạnh đối diện song song và
Hình thoi
bốn cạnh bằng nhau.


Toán

1

Hình thoi
Trong các hình dưới đây :

Hình 2

Hình chữ nhật

Hình 3

Hình thoiHình 1

Hình thoi
Hình 4

- Hình nào là hình thoi ?
- Hình nào là hình chữ nhật ?

Hình 5


Toán

Hình thoi
2/. Trong hình thoi ABCD, AC và BD là hai
đường chéo của hình thoi, chúng cắt nhau
tại điểm O.
a)Dùng ê ke để kiểm tra xem hai đường
chéo có vuông góc với nhau hay không.
b)Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để
kiểm tra xem hai đường chéo

cắt
nhau
C
tại trung điểm của mỗi đường hay không.
O
B
D
A


Thứ sáu ngày 26 tháng 3 năm 2010
Toán

Hình thoi
B

O

A

C

D

Nhận xét: Hình thoi có hai đường chéo ……………
vuông góc với
trung điểm của mỗi đường
nhau và cắt nhau tại ………………………………


Toán

Hình thoi
B

A

C

D


Toán

3

Hình thoi
Thực hành:

Gấp và cắt tờ giấy (theo hình vẽ) để tạo thành hình
thoi.


1
2
3
4


?N
?G
?N
?H
?A
?U
?
B
?R
?U
?N
?G

? ?I Ê
?M
?
T
?S O
?N
?G
? ?S O
?N
?G
?
?O
? ?I
?H
?T
?H
?H ?Ì N

*

H I NH T HO I

?N H
?
? ?I
T
O
?
?I H
?
?H

1
2
3
4
Hết
Bắt43214321đầu
đầu
giờ
Hết
Bắt
giờ

Câu
chéo
hình
thoi
nhau

mỗi
Câu2:
4:Hai
Haiđường
đường
chéo
… cạnh
vuông
tạitại
trung
điểm
Câu
1:
Hình
thoi có

bốn
cạnh
...cắt
Câu
3:
Hình
thoi
hai
cặp
đốigóc
diện

vớicủa
nhau
đường.
của mỗi đường


Chúc thầy cô giáo mạnh khoẻ
Chúc các em chăm ngoan học
giỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×